Złożone petycje

Petycja zawiera postulat zmian w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego

2017-02-10

Petycja zawiera postulat zmian w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego

więcej

Petycja w sprawie podjęcia prac legislacyjnych

2017-02-06

Przedmiotem petycji jest postulat rozważenia podjęcia prac legislacyjnych w zakresie uregulowania możliwości dochodzenia od sędziów polskich, w drodze roszczenia regresowego, zapłaty odszkodowania, wypłacanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a zasądzonego wyrokiem...

więcej

Petycja w sprawie inicjatywy ustawodawczej

2017-02-01

Petycja zawiera postulat zmian w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.)

więcej

Petycja w sprawie rozważenia możliwości podjęcia prac legislacyjnych

2017-01-23

Przedmiotem petycji jest wniosek o rozważenie możliwości podjęcia prac legislacyjnych. Wnioskodawca stwierdził, że w przepisach ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, ustawy – Prawo o prokuraturze, istnieją...

więcej

Petycja dotycząca zasad przeprowadzania egzaminu prokuratorskiego dla asystentów prokuratorów

2017-01-20

Petycja indywidualna w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu prokuratorskiego dla asystentów prokuratorów

więcej
1 2 3 4 5  ...  10