Złożone petycje

Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy dotyczącej usprawnienia wymiaru sprawiedliwości w zakresie wyboru ławników, utworzenia...

2017-09-18

Przedmiotem petycji jest wniosek o podjęcie inicjatywy dotyczącej usprawnienia wymiaru sprawiedliwości w zakresie wyboru ławników, utworzenia ławy sędziów przysięgłych, składu sędziowskiego, opinii biegłych oraz pełnomocników procesowych.

więcej

Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej prowadzącej do zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy...

2017-09-09

Przedmiotem petycji jest wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej prowadzącej do zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW,AW,SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin przez wprowadzenie dodatkowej...

więcej

Petycja w sprawie zmiany prawa rodzinnego

2017-09-05

Petycja w sprawie zmiany ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych przez zniesienie instytucji wspólności majątkowej małżeńskiej.

więcej

Petycja w sprawie biegłych sądowych

2017-08-22

Petycja zawiera postulat nowelizacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15 poz. 133) poprzez umożliwienie także Ministrowi Sprawiedliwości wydawanie decyzji w przedmiocie zwolnienia biegłego z funkcji.

więcej

Petycja ws. zmian w przepisach prawa dotyczących windykacji wierzytelności

2017-08-03

Petycja ws. zmian w przepisach prawa dotyczących windykacji wierzytelności

więcej
1 2 3 4 5  ...  15