Złożone petycje

Petycja w sprawie uchylenia przepisu art. 485 par. 3 Kodeksu postępowania cywilnego

2018-02-09

Petycja jako indywidualna wpłynęła do Ministerstwa Sprawiedliwości dnia 4 lutego 2018 r. Tego dnia oraz w kilku następnych wpłynęło jeszcze trzydzieści kolejnych petycji w tej sprawie.

więcej

Petycja w sprawie zmiany ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

2018-02-08

Petycja dotyczy zmiany ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

więcej

Petycje w sprawie utworzenia Sądu Apelacyjnego w Częstochowie

2018-02-08

Petycje w zakresie właściwości Ministra Sprawiedliwości zawierają postulat utworzenia Sądu Apelacyjnego w Częstochowie.

więcej

Petycja w sprawie zmian przepisów prawa

2018-01-17

Petycja indywidualna wniesiona w dniu 11 stycznia 2018 r.

więcej

Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej

2018-01-05

Przedmiotem petycji jest wniosek o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

więcej
1 2 3 4 5  ...  18