Złożone petycje

Petycja w sprawie zmiany przepisów ustawy dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

2017-05-31

Petycja zawiera postulat zmiany przepisów m.in. ustawy dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późno zm.), w części dotyczącej statusu ławników.

więcej

Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

2017-05-29

Petycja dotyczy podjęcia inicjatywy legislacyjnej mającej na wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 i z 2016 r. poz. 1860).

więcej

Petycja w sprawie zmian w przepisach dotyczących kosztów w sprawach związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

2017-05-25

Petycja zawiera postulaty zmian w przepisach dotyczących kosztów w sprawach związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

więcej

Petycja w sprawie zmian legislacyjnych dotyczących ułatwienia odrzucania niechcianych spadków

2017-05-24

Petycja indywidualna, złożona w dniu 25 kwietnia 2017 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

więcej

Petycja dotycząca zmiany przepisów ustawy – Prawo upadłościowe w przedmiocie wynagrodzenia syndyka i ponoszenia wydatków przez...

2017-05-13

Petycja dotyczy zmiany przepisów ustawy – Prawo upadłościowe w przedmiocie wynagrodzenia syndyka i ponoszenia wydatków przez syndyka - postulat zmiany przepisów art. 4912 ust. 1, Art. 4919, Art. 4917.

więcej
1 2 3 4 5  ...  13