Złożone petycje

Petycja dotycząca postulatów zmian mających na celu poprawę skuteczności ściągalności alimentów.

2017-04-28

Petycja zawiera postulaty zmian mających na celu poprawę skuteczności ściągalności alimentów.

więcej

Petycja dotycząca zmiany przepisu art. 118 ustawy – Kodeks cywilny

2017-04-26

Petycja zawiera postulat zmiany przepisu art. 118 ustawy – Kodeks cywilny poprzez rozdzielenie terminów przedawnienia roszczeń.

więcej

Petycja w sprawie zmiany ustawy Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks postępowania cywilnego

2017-04-13

Petycja indywidualna bez wyrażenia zgody jej autora na ujawnienie danych osobowych, wpłynęła do Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 7 kwietnia 2017 r.

więcej

Petycja dotycząca podjęcia inicjatywy legislacyjnej

2017-04-12

Petycja dotyczy podjęcia inicjatywy legislacyjnej mającej na celu nowelizację par. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 237 oraz z 2015 r. poz. 1175).

więcej

Petycja w sprawie zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

2017-04-06

Przedmiotem petycji jest wniosek o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. We wniosku zawarto postulaty, które w ocenie wnoszącego mają się przyczynić do zwiększenia dostępności, skuteczności i...

więcej
1 2 3 4 5  ...  12