Złożone petycje

Petycja w sprawie możliwości składania w sądzie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych

2017-03-08

Petycja zawiera postulat zmiany przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.) w zakresie możliwości składania w sądzie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych (CD-ROM, pamięć USB).

więcej

Petycja w sprawie zmiany przepisu art. 123 par. 1 Kodeksu cywilnego

2017-03-01

Petycja zawiera postulat zmiany przepisu art. 123 par. 1 Kodeksu cywilnego w taki sposób, aby wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie powodowało przerwania biegu przedawnienia.

więcej

Petycja zawiera postulat zmian w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego

2017-02-10

Petycja zawiera postulat zmian w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego

więcej

Petycja w sprawie podjęcia prac legislacyjnych

2017-02-06

Przedmiotem petycji jest postulat rozważenia podjęcia prac legislacyjnych w zakresie uregulowania możliwości dochodzenia od sędziów polskich, w drodze roszczenia regresowego, zapłaty odszkodowania, wypłacanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a zasądzonego wyrokiem...

więcej

Petycja w sprawie inicjatywy ustawodawczej

2017-02-01

Petycja zawiera postulat zmian w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.)

więcej
1 2 3 4 5  ...  10