Złożone petycje

Petycja ws. zmiany przepisu art. 770 zd. 4 Kodeksu postępowania cywilnego, polegającego na usunięciu sformułowania "oraz...

2017-07-25

Petycja ws. zmiany przepisu art. 770 zd. 4 Kodeksu postępowania cywilnego, polegającego na usunięciu sformułowania "oraz komornik"

więcej

Petycja dotycząca nowelizacji ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie

2017-07-21

Petycja zawiera postulat zmiany art. 74d, art. 74e oraz 74f ustawy – Prawo o notariacie, a także wprowadzenia wizualizacji egzaminu notarialnego przez zespół redagujący pytania na ten egzamin.

więcej

Petycja dotycząca zmian w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego

2017-07-21

Petycja dotyczy zmian w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących wydawania orzeczeń i sporządzania ich uzasadnień.

więcej

Petycja dotycząca zmiany przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych w zakresie sposobu finansowania spółek

2017-07-12

Petycja z dnia 17 czerwca 2017 r. dotyczącą zmiany przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych w zakresie sposobu finansowania spółek.

więcej

Petycja w sprawie wprowadzenia rozwiązań umożliwiających zawarcie umowy pożyczki u przewoźników, w urzędach, sklepach.

2017-07-05

Petycja w sprawie wprowadzenia rozwiązań umożliwiających zawarcie umowy pożyczki u przewoźników, w urzędach, sklepach.

więcej
1 2 3 4 5  ...  14