Złożone petycje

Petycja dotycząca zasad przeprowadzania egzaminu prokuratorskiego dla asystentów prokuratorów

2017-01-20

Petycja indywidualna w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu prokuratorskiego dla asystentów prokuratorów

więcej

Petycja dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym...

2017-01-11

Petycja indywidualna, złożona przez Grzegorza Plucińskiego, wpłynęła do Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 17 listopada 2016 r. przekazana przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.

więcej

Petycja w sprawie zmiany art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

2017-01-05

Petycja w sprawie zmiany art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

więcej

Petycja w sprawie nadzoru, weryfikacji działań syndyka masy upadłości Amber Gold, podjętych w celu odzyskania majątku od...

2017-01-02

Petycja w sprawie nadzoru, weryfikacji działań syndyka masy upadłości Amber Gold, podjętych w celu odzyskania majątku od dłużników masy upadłości oraz podjęcia przez Ministra Sprawiedliwości inicjatywy ustawodawczej celem zmian w prawie upadłościowym i naprawczym.

więcej

Petycja w sprawie sytuacji agentów sektora bankowego, zawierająca postulat ewentualnego rozważenia uregulowania w przyszłości w...

2016-12-21

Petycja zawiera postulat ewentualnego rozważenia uregulowania w przyszłości w Kodeksie cywilnym problematyki umów sieciowych funkcjonujących pod nazwą umów o współpracę bądź umowy franczyzy.

więcej
1 2 3 4 5  ...  9