Złożone petycje

Petycja w sprawie ochrony rodziny i zniesienia adopcji zrywających więzi rodzinne, społeczne i kulturowe

2017-11-13

Petycja nazwana została „o ochronę rodziny i zniesienie adopcji zrywających więzi rodzinne, społeczne i kulturowe”. W zakresie właściwości Ministra Sprawiedliwości autor wskazuje na potrzebę zmiany przepisów obejmujących zagadnienia związane z przysposobieniem, które...

więcej

Petycja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w sądach powszechnych

2017-11-02

Petycja dotyczy spraw dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w sądach powszechnych i będzie rozpatrzona w terminie określonym w art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach.

więcej

Petycja w sprawie zmiany przepisów dotyczących ochrony dóbr osobistych

2017-10-24

Petycja zawiera postulat zmiany przepisów dotyczących ochrony dóbr osobistych.

więcej

Petycja w sprawie składania dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) drogą elektroniczną zgodnie z treścią art. 694[3]...

2017-10-23

Petycja zgłoszona przez Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM. Petycja dotyczy umożliwienia organizacjom pozarządowym składania wszystkich dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) drogą elektroniczną zgodnie z art. 694[3] §3 K.p.c.

więcej

Petycja w sprawie zmian w ustawie Kodeks karny i w ustawie Kodeks wykroczeń

2017-09-26

Petycja zgłoszona przez grupę podmiotów. Petycja dotyczy wprowadzenia nowych typów czynów zabronionych, penalizujących utrudnianie lub uniemożliwianie prawomocnie zasądzonych kontaktów z małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny

więcej
1 2 3 4 5  ...  16