Petycje wielokrotne

Petycja wielokrotna dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację przepisów Kodeksu rodzinnego i...

2016-11-03

Petycja jako indywidualna wpłynęła do Ministerstwa Sprawiedliwości dnia 13 października 2016 r. Tego samego dnia, a nadto w dniu następnym oraz 17 października 2016 r. wpłynęły kolejne cztery petycje tej samej treści od osób fizycznych.

więcej

Petycja wielokrotna w sprawie przeprowadzenia szkoleń dla sędziów sądów powszechnych

2016-10-07

Petycja wielokrotna w sprawie potrzeby przeprowadzenia szkoleń dla sędziów sądów powszechnych, dotyczących problematyki ochrony konsumentów przed stosowaniem niedozwolonych klauzul umownych w umowach zawieranych przez instytucje finansowe z konsumentami, w szczególności w...

więcej

Petycja wielokrotna dotyczącą podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 27 lipca...

2016-09-15

Petycja wielokrotna dotyczącą podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za naruszenie przepisów Europejskiej Konwencji Praw...

więcej

Petycja wielokrotna dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację przepisów Kodeksu rodzinnego i...

2016-07-05

Petycja jako indywidualna wpłynęła do Ministerstwa Sprawiedliwości dnia 22 czerwca 2016 r. W dniu następnym wpłynęły dwie kolejne petycje tej samej treści od osób fizycznych, w tym jedna z nich podpisana przez 21 osób.

więcej

Petycja wielokrotna w sprawie zmiany Kodeksu postępowania cywilnego

2016-04-19

Petycja poniższa, uprzednio jako indywidualna, ogłoszona została na niniejszej stronie 30 marca 2016 r., po skierowaniu do Ministerstwa Sprawiedliwości, jako podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, w dniu 10 marca 2016 r. Od dnia ogłoszenia wpłynęły łącznie trzy kolejne...

więcej
1 2  ...  2