Petycje wielokrotne

Petycja wielokrotna dotyczącą podjęcia inicjatywy ustawodawczej

2018-01-26

Petycja wielokrotna dotyczącą podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych zmian umożliwiających wydalanie ze stanu sędziowskiego sędziów nagminnie i rażąco orzekających wbrew...

więcej

Petycja dotycząca podjęcia prac legislacyjnych nad projektem ustawy zmierzającej do zapobieżenia przyznawaniu parom...

2017-07-24

Petycja jako indywidualna wpłynęła do Ministerstwa Sprawiedliwości dnia 23 czerwca 2017 r. Po tym dniu wpłynęły kolejne dwie petycje tej samej treści od osób fizycznych.

więcej

Petycja w sprawie uchylenia przepisu art. 485 par. 3 Kodeksu postępowania cywilnego

2017-02-09

Petycja zawiera postulat uchylenia przepisu art. 485 par. 3 Kodeksu postępowania cywilnego.

więcej

Petycja wielokrotna dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację przepisów Kodeksu rodzinnego i...

2016-11-03

Petycja jako indywidualna wpłynęła do Ministerstwa Sprawiedliwości dnia 13 października 2016 r. Tego samego dnia, a nadto w dniu następnym oraz 17 października 2016 r. wpłynęły kolejne cztery petycje tej samej treści od osób fizycznych.

więcej

Petycja wielokrotna w sprawie przeprowadzenia szkoleń dla sędziów sądów powszechnych

2016-10-07

Petycja wielokrotna w sprawie potrzeby przeprowadzenia szkoleń dla sędziów sądów powszechnych, dotyczących problematyki ochrony konsumentów przed stosowaniem niedozwolonych klauzul umownych w umowach zawieranych przez instytucje finansowe z konsumentami, w szczególności w...

więcej
1 2 3  ...  3