Postępowania przed Komisją

Postępowanie przed Komisją: ul. Skaryszewska 11.

2017-09-29

Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa zawiadamia, że w dniu 28 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym zostały podjęte przez Komisję czynności w sprawie o sygn. akt R 18/17. W załączeniu przedmiotowe postanowienia oraz zawiadomienia.

Dodatkowo Komisja informuje, że zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718) strony mogą być zawiadamiane o wszczęciu postępowania, decyzjach i innych czynnościach Komisji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości. Zawiadomienie albo doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

powrót do listy aktualności

O dokumencie