Aktualności

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia spraw: ul. Noakowskiego 16 oraz ul. Nabielaka 9

2018-02-02

Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa zawiadamia, że postępowania z wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw nieruchomości warszawskich położonych przy ul. Noakowskiego 16 (sygn. akt R 4/17) oraz ul. Nabielaka 9 (sygn. akt R 11/17), z uwagi na szczególnie skomplikowany stan spraw, obszerny materiał dowodowy oraz konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniach, zostały przedłużone do dnia 30 marca 2018 r.

powrót do listy aktualności

O dokumencie