Aktualności

Zawiadomienie o wpłynięciu skarg stron: ul. Nowogrodzka 6a

2018-01-12
Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa zawiadamia o wpłynięciu:
 
- w dniu 28 grudnia 2017 r. skargi strony na decyzję Komisji z dnia 12 listopada 2017 r., sygn. akt R 13/17 w przedmiocie uchylenia decyzji Prezydenta m.st. Warszawy i umorzenia postepowania,
 
- w dniu 10 stycznia 2018 r. skargi Miasta Stołecznego Warszawy na uzasadnienie decyzji Komisji z dnia 12 listopada 2017 r., sygn. akt R 13/17 w przedmiocie uchylenia decyzji Prezydenta m.st. Warszawy i umorzenia postepowania.
 
Jednocześnie Komisja informuje, że na podstawie art. 54a w związku art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, ze zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz w zw. z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718) w/w skargi stron rozpoznane zostaną jako wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy.  
powrót do listy aktualności

O dokumencie