Aktualności

Zawiadomienie o wpłynięciu skarg: ul. Chmielna 70.

2018-01-09
Na podstawie art. 54 § 4 w związku art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, ze zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz w zw. z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718) Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa zawiadamia o wpłynięciu w dniach 20 grudnia 2017 r., 28 grudnia 2017 r., 29 grudnia 2017 r. i 2 stycznia 2018 r. skarg stron na decyzje Komisji z dnia 14 listopada 2017 r nr R8/1odw/17 i nr R8/2odw/17 w przedmiocie uchylenia decyzji Prezydenta m.st. Warszawy i odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.
powrót do listy aktualności

O dokumencie