Aktualności

Zawiadomienie o wpłynięciu skarg m. st. Warszawy w sprawach: ul. Wielka 6/Złota 19, Chmielna 50 i Zielna 7/Złota 17

2018-01-09

Na podstawie art. 54 § 4 w związku art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, ze zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz w zw. z art.16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718) Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa zawiadamia o wpłynięciu w dniu 28 grudnia 2017 r. skarg Miasta Stołecznego Warszawy na uzasadnienie decyzji Komisji:

- z dnia 14 listopada 2017 r. o sygn. akt R 5/17, w przedmiocie uchylenia decyzji Prezydenta m.st. Warszawy i umorzenia postępowania przed Prezydentem m.st. Warszawy.

- z dnia 14 listopada 2017 r. o sygn. akt R 6/17, w przedmiocie uchylenia decyzji Prezydenta m.st. Warszawy i umorzenia postępowania przed Prezydentem m.st. Warszawy.

- z dnia 14 listopada 2017 r. o sygn. akt R 7/17, w przedmiocie uchylenia decyzji Prezydenta m.st. Warszawy i umorzenia postępowania przed Prezydentem m.st. Warszawy.

 

powrót do listy aktualności

O dokumencie