Aktualności

Decyzje w sprawie ul. Chmielnej 70 w Warszawie o sygn. akt R 8/1 odw /17 i R 8/2 odw /17 po ponownym rozpatrzeniu sprawy

2017-11-16

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, Komisja zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ul. Chmielnej 70 w...

więcej

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpoznania spraw: d. ul. Wielka 6/Złota 19, sygn. akt R 5/17, d. ul. Zielna...

2017-11-10

Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa zawiadamia, że postępowania rozpoznawcze w sprawach dot. d. ul. Wielka 6/Złota 19, sygn. akt R 5/17, d. ul. Zielna 7/Złota 17, sygn....

więcej

Zawiadomienie o przekazaniu skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego: d. ul. Sienna 29

2017-10-24

Na podstawie art. 54 § 4 w związku art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, ze zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016...

więcej

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy: ul. Marszałkowska 43

2017-10-23

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, dalej: k.p.a.) w zw. z art. 16 ust. 3 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji...

więcej

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw: ul. Poznańska 14

2017-10-23

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, dalej: k.p.a.) w zw. z art. 16 ust. 3 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji...

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ...  13