Aktualności

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: ul. Nowogrodzka 6A

2018-01-09

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, dalej: k.p.a.) w zw. z art. 16 ust. 3 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji...

więcej

Decyzja w sprawie ul. Noakowskiego 16 w Warszawie o sygn. akt R 4/17

2017-12-22

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, Komisja zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ul. Noakowskiego 16 w...

więcej

Decyzja w sprawie ul. Nabielaka 9 w Warszawie o sygn. akt R 11/17

2017-12-18

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, Komisja zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ul. Nabielaka 9 w...

więcej

Zawiadomienie o odwołaniu rozprawy wyznaczonej na dzień 11 grudnia 2017 r. w sprawie ul. Mokotowskiej 63

2017-11-29

Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa zawiadamia, że rozprawa w sprawie dotyczącej nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Mokotowskiej 63, wyznaczona na dzień...

więcej

Decyzja w sprawie ul. Nowogrodzkiej 6a w Warszawie o sygn. akt R 13/17

2017-11-27

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, Komisja zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ul. Nowogrodzkiej 6a w...

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6 7  ...  13