Statystyki 2012

Informacja statystyczna o ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach powszechnych oraz o więziennictwie

 

O dokumencie

Statystyki 2012

 

O dokumencie

Statystyki 2012 - I kwartał

 

O dokumencie

Zestawienia wieloletnie

 

Ułaskawienia (1989-2011).pdf Ułaskawienia (1989-2011).pdf (liczba pobrań: 1277)

O dokumencie