ࡱ> ^.bdfhjlnprt v x z | ~bdfhjlnprtvxz|~b d!!f""h##j$$l%%n&&p''r((t))v**x++z,,|--~.. !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F2jf.-Workbook\_VBA_PROJECT_CUR" Рd2jfVBA 1d gf \pproczek Ba= ThisWorkbook=[; 8X@"1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 $Arial CE1 Arial CE1 Garamond1 Garamond1 Garamond1 )Garamond1 Garamond1 Garamond1 Garamond1 Garamond1 Garamond1Arial1" Wingdings1( Arial Narrow1Arial1 hWebdings7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_-61_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_).)_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)72_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_)"Tak";"Tak";"Nie"7"Prawda";"Prawda";"FaBsz"G!"WBczone";"WBczone";"WyBczone"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + )  , *  X X    #\ #  #\ #  X.  !     " (@ @ (@  X) ) ) ! 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@  "    X X1 X X X X/ X X X X+ X+ X* X7 X9 X  X X. X( X, `DWstp Xd2006 2007 d 2008 32009 G201000 ! ;]h! ;#h! ;Hi ; ; ; ; ;" w& Art.220 2 kk Art.221 kkDZIAAALNOZCI INSTYTUCJITERYT. Art.222 1 kk Art.223 kk Art.224 1 kk Art.224 2 kk Art.224 3 kkArt.224 3 kk w zw. z art. 157 1 kk Art.225 1 kk Art.225 2 kk Art.226 1 kk Art.226 2 kk Art.226 3 kk Art.227 kk Art.228 1 kk Art.228 2 kk Art.228 3 kk Art.228 4 kk Art.228 5 kk Art.229 1 kk Art.229 2 kk Art.229 3 kk Art.229 4 kkArt.229 5 kk w zw. z 1 Art.230 kk Art.230 1 kk Art.230 2 kkArt.230a 1 kkArt.230a 2 kk Art.231 1 kk Art.231 2 kk Art.231 3 kkArt.233 1 kk/69WYMIAROWI SPRAWIEDLIWOZCI Art.232 kk Art.232 1 kk Art.233 kk Art.233 1 kk Art.233 2 kk Art.233 3 kk Art.233 4 kk Art.233 6 kkArt.233 6 kk w zw. z 1Art.233 6 kk w zw. z 2 Art.234 kk Art.235 kk Art.236 1 kk Art.236 2 kk Art.238 kk Art.239 kk Art.239 1 kk Art.240 1 kk Art.241 1 kk Art.242 1 kk Art.242 2 kk Art.242 3 kk Art.242 4 kk Art.243 kk Art.244 kk Art.244 2 kkArt.244a Art.245 kk Art.245 1 kk Art.246 kk Art.247 1 kk Art.247 2 kkWYBOROM I REFERENDUMArt.248 pkt 1 kkArt.248 pkt 2 kkArt.248 pkt 3 kkArt.248 pkt 6 kkArt.249 pkt 2 kkArt.250a 1 kkArt.250a 2 kkArt.250a 3 kkPORZDKOWI PUBLICZNEMU Art.252 1 kk Art.253 1 kk Art.254 1 kk Art.255 1 kk Art.255 2 kk Art.256 kk Art.256 1 kk Art.257 kk Art.258 1 kk Art.258 2 kk Art.258 3 kk Art.261 kk Art.262 1 kk Art.262 2 kk Art.263 1 kk Art.263 2 kk Art.263 3 kk Art.263 4 kk Art.264 1 kk Art.264 2 kk Art.264 3 kkArt.264a 1 kkOCHRONIE INFORMACJI Art.265 1 kk Art.266 1 kk Art.266 2 kk Art.267 1 kk Art.267 3 kkArt.267 3 kk w zw. z 1Art.267 3 kk w zw. z 1 Art.267 4 kk Art.268 1 kk Art.268 2 kk Art.268 3 kkArt.268a 1 kkArt.268a 2 kk Art.269 1 kk Art.269 2 kk Art.269a kkArt.269b 1 kkWIARYGODNOZCI DOKUMENTWArt.266 2 kk/69 Art.270 1 kk Art.270 2 kkArt.270 2a kk Art.270 3 kk Art.271 1 kk Art.271 2 kk Art.271 3 kk Art.272 kk Art.272 1 kk Art.273 kk3 kkkk Art.274 kk Art.275 kk Art.275 1 kk Art.275 2 kk Art.276 kk Art.277 kk Art.277 1 kkMIENIUArt.215 2 kk/69 Art.278 1 kk Art.278 2 kk Art.278 3 kk Art.278 5 kkArt.278 5 kk w zw. z 1Art.278 5 kk w zw. z 3 Art.279 kk Art.279 1 kk Art.280 1 kk Art.280 2 kk Art.281 kk Art.282 kkArt.99 ust. 1 Art.41 ust.4 Art.42 ust.2 Art.44 ust.1 Art.44 ust.2 OBROTOWI PIENIDZMI I PAPIERAMI WARTOZCIOWYMI Art.227 4 kk/69 Art.310 1 kk Art.310 2 kk Art.310 3 kk Art.310 4 kk Art.310 4 kk w zw. z 1 Art.310 4 kk w zw. z 2 Art.312 kk Art.313 1 kk Art.313 2 kk Art.314 kk Art.315 1 kk Art.315 2 kk Art.316 1 kk INNE USTAWY Kodeks karny z 1932 r. Art.246 kk/32 Art.286 1 kk/32 Ust. z 1967.11.21 o powszechnym obowizku obrony RP (Dz.U.97/6 p.31) Art.224 pkt 1 Art.224 pkt 2 Art.224 pkt 3 Art.224 pkt 4 Art.224 pkt 6 Art.228 Ust. z 1982.09.16 prawo spBdzielcze (Dz.U.z 2003 r. Nr 188 p.1848) Art.267a Ust. z 1982.10.26 o wych. wtrzezwo[ci i przeciwdziaB. alkohol. (Dz.U.35 p.230) Art.45.2 ust.1 Art.45.3 ust.1 Ust. z 1991.05.23 o Art.35 ust.1 pkt 1 Ust. z 1994.02.04 - prawo Art.118 ust.1 pkt 2 Ust. z 1994.02.04 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.24 p.83) Art.115 ust.1 Art.115 ust.2 Art.115 ust.3 Art.116 ust.1 Art.116 ust.2 Art.116 ust.3 Art.116 ust.4 Art.117 ust.1 Art.117 ust.2 Art.118 ust.1 Art.118 ust.2 Art.118 ust.3 Art.118 ust.3 w zw. z ust.1Art.118 ust.3 w zw. z ust.2Art.118.1 ust.2 Art.119 Ust. z 1994.07.07 - prawo Art.90 Art.91 ust.1 Art.91 ust.1 pkt 1 Art.91a Ust. z 1995.10.13 - prawo Art.52 pkt 1 Art.52 pkt 2 Art.52 pkt 4 Art.52 pkt 5 Art.52 pkt 6 Art.53 pkt 3 Art.53 pkt 4 Art.53 pkt 5 Art.53 pkt 6 Ust. z 1996.07.05 o doradztwie podatkowym (Dz. U.102 p.475) Art.81 ust.1 Ust. z 1996.12.05 o zwalczaniu chorb zak. Art.51 ust.2 pkt 3 Ust. z 1997.06.19 o zakaziestosow. wyrobw zawieraj. azbest (Dz.U.Nr 3 p.20) Art.7b ust.2 Ust. z 1997.08.22 o bezpieczeDstwie imprez Art..22a ochronie osb i mienia (Dz.U.114 p.740) Art.50 Ust. z 1997.08.28 o org. i funkcjonowaniu funduszy Art.219 ust.1 Art.219 ust.2 Art.219 ust.2a Ust. z 1997.08.29 - prawo bankowe (Dz.U.140 p.939) Art.171 ust.1 Art.171 ust.2 Art.171 ust.5 Ust. z 1997.08.29 o ochronie danych osobowych (Dz.U.133 p.883) Art.51 ust.1 Art.51 ust.2 Art.52 Ust. z 1997.09.11 o ogr. dziaB.gosp.przez osoby Art.14 ust.1 Ust. z 1998.07.16 - ord. wyb.do rad gmin,powiat. i Art.200 ust.1 Art.202g ust.3 Art.202g ust.5 Art.202j Art.202j ust.1 Ust. z 1999.05.21 o broni iamunicji (Dz.U.53 p.549) Ust. z 2000.06.30 Prawo wBasno[ci przemysBowej (Dz.U. Nr 49/2001 r. p.508) Art.303 ust.2 Art.305 Art.305 ust.1 Art.305 ust.2 Art.305 ust.3 Ust. z 2000.07.21 - prawo Art.123 ust.1 Ust. z 2000.11.29 o obr. z zagr. tow. techn. o znacz. strat. (Dz.U.Nr 119 p.1250)Art.33 ust.1 Art.33 ust.3 Ust. z 2000.12.15 o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4/01 p.25) Art.38 Ust. z 2000.12.21 o dozorzeArt.63 ust.1 pkt 1 Ust. z 2001.06.07 o zbiorowym zaopatrzeniu w wod... (Dz.U.Nr 72 p.747) Art.28 ust.4 Art.28 ust.4a Ust. z 2001.06.22 o wytw. iobr. mat. wyb., broni i amun. (Dz.U. Nr 67 p.679) Art.36 ust.1 Art.36 ust.2 Art.37 Ust. z 2001.07.06 o usBugach detektywistycznych(Dz.U.Nr 12 p.110) Ust. z 2001.09.06 - prawo Art.124 Art.124a ust.1 Art.127 pkt 1 Art.127 pkt 2 Art.129 ust.1 Art.132 Art.132c Ust. z 2002.06.20 o bezpo[r. wyborze wjta, Art.27p ust.1 Ust. z 2002.06.21 o mat. wybuch. przezn. do u|ytku cywil. (Dz.U.Nr 117 p.1007< )Art.63 Ust. z 2002.07.03 - prawo Art.211 ust.1 pkt 5 Ust. z 2002.08.09 o ochr. niekt. usBug [w. drog Art.6 ust.1 Art.6 ust.2 Art.7 Art.7 ust.1 Art.7 ust.2 Ust. z 2002.08.30 o systemie oceny zgodno[ci (Dz.U.Nr 204 p.2087) Ust. z 2003.02.28 - prawo upadBo[ciowe i naprawcze (Dz.U.Nr 60 p.535) Art.522 ust.1 Art.522 ust.2 Art.523 ust.1 Ust. z 2003.06.13 o Art.147 Ust. z 2003.06.26 o ochronie prawnej odmian rolin (Dz.U.Nr 137 p.1300)Art.37 pkt 1 Ust. z 2003.07.23 o ochronie zabytkw i opiece Art.108 ust.1 Art.108 ust.2 Art.108 ust.3 Art.109 ust.1 Art.109 ust.2 Ust. z 2004.01.23 o syst. monit. i kontr.jako[ci #Art.168 kk w zw. z art.165 1 kk #Art.178 kk w zw. z art.177 1 kk 'Art.178 1 kk w zw. z art. 173 1 kk &Art.178 1 kk w zw. z art. 173 4 kk %Art.178 1 kk w zw. z art. 174 2 kk %Art.178 1 kk w zw. z art. 177 1 kk (Art.178 1 kk w zw. z art. 177 2 kk &Art.178 2 kk w zw. z art. 177 1 kk (Art.178 2 kk w zw. z art. 177 2 kk 'Art.185 2 kk w zw. z art. 183 1 kk Art.190 1 kk (pokrzyw. maB.) "Art.207 1 kk (pokrzyw. maB.) Art.207 2 kk (pokrzyw. maB.) "Art.207 3 kk (pokrzyw. maB.) 'Art.224 3 kk w zw. z art. 157 1 kk %Art.269b 1 kk w zw. z art.269a kk Art.23 ust.3 Art.23 ust.5 Ust. z 2004.04.20 o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93 p.896) Art.78 Art.81 Art.84 Ust. z 2004.07.16 - prawo telekomunikacyjne (Dz.U.Nr 171 p.1800) Art.208 ust.1 Ust. z 2005.07.29 o obrocieinstrumentami finansowymi (Dz.U.Nr 183, p.1538) art.178 art.181 ust.1 art.183 ust.1 Ust. z 2005.07.29 o oferciepubl. i war.wprow.instrum..Art.100 ust.1 Ust. z 2005.12.16 o produktach pochodzenia Art.25 pkt 2 Art.25 pkt 3 Art.25 pkt 4 Art.25 pkt 5 Ust. z 2006.08.25 o syst. paliw (Dz.U.Nr 169 p.1200) Art.31 ust 1 Art.31 ust 2 Art.31 ust 4 Art.31 ust 5 Art.34 ust 1 Art.35 INNE PRZESTPSTWA (brak odpowiednikw w kk/97 lub ustawach szczeglnych) Art.199 1 kk/69 Art.199 2 kk/69 Art.201 kk/69 Art.278 3 kk/69 #-Rok 2007Art.133 kk Art.135 2 kk Art.137 2 kk Art.143 1 kk Art.150 1 kk Art.40 ust.2 p.1321)Art.63 ust.1 pkt 1Ust. z 2001.06.07 ozbiorowym zaopatrzeniu wwod... (Dz.U.Nr 72 p.747) Art.28 ust.4 Art.28 ust.4aobr. mat. wyb., broni iamun. (Dz.U. Nr 67 p.679) Art.36 ust.1 Art.36 ust.2Art.37Ust. z 2001.07.06 o(Dz.U.Nr 12 p.110)Art.44 Art.46 ust.2Ust. z 2001.09.06 - prawofarmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, p.1381)Art.124Art.124a ust.1 Art.127 pkt 2 Art.131 ust.2Art.132bArt.132cUst. z 2002.07.03 - prawolotnicze (Dz.U.Nr 130 p.1112)Art.211 ust.1 pkt 1Art.211 ust.1 pkt 5Art.211 ust.1 pkt 7Ust. z 2002.08.09 o ochr.niekt. usBug [w. drogelektr... (Dz.U.Nr 126 p.1068) Art.6 ust.1 Art.6 ust.2 Art.7 ust.1 Art.7 ust.2Ust. z 2002.08.30 osystemie oceny zgodno[ci (Dz.U.Nr 204 p.2087)Art.46Art.47aArt.47bUst. z 2003.02.28 - prawoupadBo[ciowe i naprawcze (Dz.U.Nr 60 p.535) Art.522 ust.2 Art.523 ust.1Ust. z 2003.05.22 o dziaBalno[ciubezpieczeniowej (Dz.U.Nr 124 p.1151) Art.232 ust.2Ust. z 2003.06.13 op.1175)Art.147Ust. z 2003.07.23 o1568) Art.108 ust.1 Art.108 ust.2 Art.108 ust.3 Art.109 ust.1 Art.109 ust.2Ust. z 2004.01.23 o syst.monit. i kontr.jako[ci293) Art.23 ust.4 Art.23 ust.5Ust. z 2004.04.20 owyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93 p.896)Art.78Ust. z 2004.07.16 - prawo 171 p.1800) Art.208 ust.1Ust. z 2004.07.30 omidzynarodowym obrocieodpadami (Dz.U.Nr 191 p.1956) Art.19 ust.1Ust. z 2004.12.17 rej. iochr. nazw i ozn. prod.rol. i [r. spo|. oraz oprod& Art.57 ust.1 pkt 1 aUst. z 2005.07.01 o i narzdwinstrumentami finansowymi (Dz.U.Nr 183, p.1538) art.181 ust.1 art.181 ust.2 art.183 ust.1Ust. z 2005.12.16 oproduktach pochodzenia127) Art.25 pkt 1 Art.25 pkt 2 Art.25 pkt 3 Art.25 pkt 4 Art.25 pkt 5Ust. z 2006.08.25 o syst.paliw (Dz.U.Nr 169 p.1200) Art.31 ust 1 Art.31 ust 3 Art.31 ust 5 Art.34 ust 1Art.35Ust. z 2009.03.20 o Art.60 ust.1 Art.60 ust.2 Art.60 ust.3 Art.60 ust.4INNE PRZESTPSTWA (brakodpowiednikw w kk/97 lubustawach szczeglnych)Art.199 1 kk/69 Art.201 kk/69Art.225 1 kk/69w latach 2006-2010DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY9M I N I S T E R S T W O S P R A W I E D L I W O Z C IObja[nienia znakw umownych#Kreska /-/ - zjawisko nie wystpujeMarlena Gilewicz: e-mailgilewicz@ms.gov.plNaczelnik Wydz. StatystykiJustyna Kowalczykkowalczyk@ms.gov.pl(22) 23-90-838(22) 23-90-714Agnieszka ProczekPPrawomocnie skazani doro[li wg rodzajw przestpstw i wymiaru kary - czyn gBwny" RODZAJE PRZESTPSTW PRZECIWKOSKAZANISG R Z Y W N A S A M O I S T N A@O G R A N I C Z E N I E W O L N O Z C IgP O Z B A W I E N I E W O L N O Z C IDO{Y-G R Z Y W N A O B O K P O Z B A W I E N I A W O L N O Z C IDZ R O D K I K A R N E O R Z E C Z O N E S A M O I S T N I EZRODKIOGAEMZQW Y M I A R K A R Y K W O T O W O,W Y M I A R K A R YBEZZ ZAWIESZENIEM-W Y M I A R K A R YWOT- OGAEM OSBPOZBA- Z A K A ZPRZE-NAPRA-ZWIAD-PODANIE ZAWIE- DO 100 ZL 101 - 200 ZL 201 - 300 ZL 301 - 500 ZL 501 - 800 ZL 801 - 1000 ZL 1001-1500 ZL 1501-2000 ZL 2001-5000 ZL PONAD 5000 ZL 1 - 3 M-CY 4 - 6 M-CY 7 - 12 M-CY >1 R. - 2 L.PRACAPOTR. ZRAZEM Z BEZ 1 M-C2 M-CE3 M-CE4-5 M-CY6 M-CY 7-11 M-CY1 ROK >1R - <2L2 LATA >2L - <3L3 LATA>3L - 5L>5L - 8L>8L>10LLATNIEWIENIE< ZAJMO-WYKO- PROWA-PADEKNA- CZENIEWYROKU WYCH. SZE- Z NA CELEWYNAGR.SZE-DOZO- - - POZB.PRAW WANIA NYWANIADZENIAPRZED-WIZ-PIE- DO PUBL. - NIEM ZAW.PUBL.ZA PRACNIA REM RU 10L15L WOLN.STANOW.ZAWODU DZIAAALN.POJAZDWMIOTWSZKODYKA NI{NEWIADOM. POPR.O G A E M PRZESTPSTWA PRZECIWKO POKOJOWI, LUDZKOZCI ORAZ PRZESTPSTWA WOJENNE Art.119 1 kk RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art.137 1 kk OBRONNOZCI Art.141 1 kk Art.144 1 kk Art.144 2 kk Art.144 3 kk Art.145 1 pkt 1 kk Art.145 1 pkt 2b kk Art.145 2 Art.145 3 {YCIU I ZDROWIU Art.148 1 kk Art.148 2 pkt 1 kk Art.148 2 pkt 2 kk Art.148 2 pkt 3 kk Art.148 2 pkt 4 kk Art.148 3 kk Art.148 4 kk Art.149 kk Art.151 kk Art.152 1 kk Art.152 2 kk Art.152 3 kk Art.153 1 kk Art.154 1 kk Art.155 kk Art.156 1 kk Art.156 1 pkt 1 kk Art.156 1 pkt 2 kk Art.156 2 kk Art.156 3 kk Art.157 1 kk Art.157 2 kk Art.157 3 kk Art.157a 1 kk Art.158 kk Art.158 1 kk Art.158 2 kk Art.158 3 kk Art.159 kk Art.159 1 kk Art.160 1 kk Art.160 2 kk Art.160 3 kk Art.160 3 kk w zw. z 1 Art.160 3 kk w zw. z 2 Art.161 1 kk Art.161 2 kk Art.162 1 kk Art.162 2 kk Art.27 ust.1 Ust. z 1995.11.09 o ochr. zdrowia przed nastpstw. Art.12 Art.12 pkt 1 Art.12 pkt 3 Ust. z 1997.04.24 o przeciwdziaBaniu narkomanii(Dz.U.97/95 p.468) Art.40 ust.1 Art.42 ust.1 Art.42 ust.3 Art.43 ust.1 Art.43 ust.2 Art.43 ust.3 Art.45 ust.1 Art.45 ust.2 Art.46 ust.1 Art.46 ust.2 Art.46 ust.3 Art.48 ust.1 Art.48 ust.2 Art.48 ust.3 Art.49 ust.1 Art.55 ust.1 Art.55 ust.3 Ust. z 2005.07.29 o (Dz.U.Nr 179 p.1485) Art.53 ust.1 Art.53 ust.2 Art.54 ust.1 Art.54 ust.2 pkt 1 Art.55 ust.2 Art.56 ust.1 Art.56 ust.2 Art.56 ust.3 Art.57 ust.1 Art.57 ust.2 Art.58 ust.1 Art.58 ust.2 Art.59 ust.1 Art.59 ust.2 Art.59 ust.3 Art.61 Art.62 ust.1 Art.62 ust.2 Art.62 ust.3 Art.63 ust.1 Art.63 ust.2 Art.63 ust.3 Art.64 Art.68 Art.70 ust.2 Art.70 ust.4 BEZPIECZECSTWU POWSZECHNEMUArt.163 1 kk Art.163 1 pkt 1 kk Art.163 1 pkt 2 kk Art.163 1 pkt 3 kk Art.163 2 kk Art.163 3 kk Art.163 4 kk Art.164 1 kk Art.164 2 kk Art.165 1 pkt 1 kk Art.165 1 pkt 3 kk Art.165 1 pkt 5 kk Art.165 2 kk Art.165 4 kk Art.166 1 kk Art.167 1 kk Art.171 1 kk Art.171 3 kk Art.172 kk BEZPIECZECSTWU W KOMUNIKACJI Art.173 1 kk Art.173 2 kk Art.173 3 kk Art.173 4 kk Art.174 1 kk Art.174 2 kk Art.177 1 kk Art.177 2 kk Art.178 kk Art.178 1 kk Art.178a 1 kk Art.178a 2 kk Art.179 kk Art.180 kk ZRODOWISKU Art.181 1 kk Art.181 2 kk Art.181 3 kk Art.182 1 kk Art.182 2 kk Art.183 1 kk Art.183 2 kk Art.183 3 kk Art.183 4 kk Art.183 4 kk w zw. z 1 Art.183 5 kk Art.183 6 kk Art.184 1 kk Art.184 2 kk w zw. z 1 Art.184 3 kk Art.186 1 kk Art.186 2 kk Art.187 1 kk Art.187 2 kk Art.188 kk WOLNOZCI Art.189 1 kk Art.189 2 kk Art.190 kk Art.190 1 kk Art.191 1 kk Art.191 2 kk Art.192 1 kk Art.193 kk WOLNOZCI SUMIENIA I WYZNANIA Art.195 1 kk Art.196 kk Art.197 1 kk/69 WOLNOZCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOZCI Art.168 1 kk/69 Art.197 1 kk Art.197 2 kk Art.197 3 kk Art.197 3 kk w zw. z 1 Art.197 4 kk Art.198 kk Art.199 kk Art.199 1 kk Art.199 2 kk Art.199 3 kk Art.200 kk Art.200 1 kk Art.200 2 kk Art.201 kk Art.202 1 kk Art.202 2 kk Art.202 3 kk Art.202 4 kk Art.202 4a kk Art.203 kk Art.204 1 kk Art.204 2 kk Art.204 3 kk Art.204 3 kk w zw. 2 Art.204 4 kk Art.205 kk RODZINIE I OPIECE Art.184 2 kk/69 Art.206 kk Art.207 1 kk Art.207 2 kk Art.207 3 kk Art.207 3 kk w zw. z 1 Art.207 3 kk w zw. z 2 Art.208 kk Art.209 kk Art.209 1 kk Art.210 1 kk Art.210 2 kk Art.211 kk PRZESTPSTWA PRZECIWKO CZCII NIETYKALNOZCI CIELESNEJ Art.212 1 kk Art.212 2 kk Art.212 3 kk Art.216 1 kk Art.217 1 kk Art.77 pkt 6 ochronie przyrody (Dz.U.Nr 880 p.6056) Art.128 pkt 2 |ywienia (Dz.U.Nr 171 p. 1225) Art.96 ust.1 Art.96 ust.4 Art.97 ust.1 Art.98 ust.1 Art.98 ust.2 Ust. z 2006.10.18 o wyrobienapojw spirytus< owych (Dz. U.Nr 208, p.1539) Art.41 ust.1 Art.310 1 kk Art.310 2 kk Art.310 3 kk Art.310 4 kk Art.312 kk Art.313 2 kk Art.314 kk Art.315 1 kk Art.315 2 kk Art.248 1 kk/32 Art.267b Art.267c pkt 1 Art.45.3 ust.2 rozwizywaniu sporw zbiorowych (Dz.U.55 p.236) Art.26 ust.2 zwizkach zawodowych (Dz.U.55 p.234) geologiczne i grnicze (Dz.U.27 p.96) budowlane (Dz.U.94/89 p. 414) Art.90 ust.1 Art.91 ust.1 pkt 2 Bowieckie (Dz.U.95/147 p. 713) Art.81 ust.2 zawodzie lekarza (Dz.U.28 p.152) masowych (Dz.U.Nr 108 p. 909) Art.22a emerytalnych (Dz.U.139 p. 934) Ust. z 1997.08.29 - ordynacja podatkowa (Dz.U. 137 p.926) Art.306 1 Art.51 Art.53 peBn.funkc.publ. (Dz.U.106 p.679) sejm.woj.(Dz.U.Nr 95 poz. 602) Ust. z 1998.12.18 o Instytucie Pamici Narodowej (Dz.U.Nr 155 p. 1016) Art.54 ust.2 Art.303 ust.1 Art.304 ust.1 Art.306 ust.1 Art.306 ust.2 telekomunikacyjne (DZ.U.73 p.852) technicznym (Dz.U. Nr 122 p.1321) Ust. z 2001.04.12 ordynacjawyborcza do Sejmu RP i do Senatu (Dz.U.Nr 46 p.499) farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, p.1381) Art.124a ust.2 Art.130 Art.131 ust.2 Art.132b lotnicze (Dz.U.Nr 130 p. 1112) elektr... (Dz.U.Nr 126 p. 1068) Ust. z 2003.05.22 o dziaBalno[ci ubezpieczeniowej (Dz.U.Nr 124 p.1151) Art.226 ust.1 po[rednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U.Nr 124 p.1154) Art.47 ust.1 pkt 1 cudzoziemcach (Dz.U.Nr 128 p.1175) nad zabytk. (Dz.U.Nr 162 p.1568) paliw ciekB. (Dz.U.Nr 34 p.293) Art.23 ust.4 Ust. z 2005.07.01 o pobieraniu komrek, tkanek i narzdw zwierzcego (Dz.U.Nr 17 p.127) Art.31 ust 3 Ust. z 2009.03.20 o masowych (Dz.U.Nr 62 p.504)Art.60 ust.1 Art.60 ust.2 Art.60 ust.3 Art.60 ust.4 Art.212 2 kk/69 Art.299 5 kk w zw. z 2 Art.305 2 kk Ust. z 1936.04.28 - prawo czekowe (Dz.U.37 p.283) Art.102 1 Art.106 Art.58 1 Art.27a ust.2 pkt 2 Art. 58 3 Art. 66 1 Art. 90 2 Art. 99 1 Art.107 2 Art.108 1 Art.110 Ust. z 2001.05.11 o warunkach zdrowotnych |ywno[ci i |ywienia (Dz.U. Nr 63 p.634) Ust. z 1962.02.15 o ochronie dbr kultury i muzeach (Dz.U.10 p.48) Art.74 ust.1 Ust. z 1983.07.14 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.38 p.173) Art.118.1 ust.1 Art.52 pkt 3 Art.53 pkt 1 Art.53 pkt 2 Ust. z 1997.08.21 - prawo opubl. obrocie papierami Art.177 ust.1 Art.48 Art.171 ust.3 Ust. z 2001.03.16 o Biurze Art.125 ust.1 Art.36 ust.3 Art.225 1 kk/69 Art.265 2 kk/69 Art.278 1 kk/69 Art.157 2 kk (pokrzyw. maB.)Art.158 1 kk (pokrzyw. maB.)Art.160 2 kk (pokrzyw. maB.)u|yw. tytoniu (Dz.U.10/95 p.55)!Art.44 ust.2 w zw. z art.42 ust.3#Art.178 kk w zw. z art.174 1 kk %Art.178 kk w zw. z art.177 1 kk #Art.178 kk w zw. z art.177 2 kk &Art.178 1 kk w zw. z art. 173 1 kk %Art.178 1 kk w zw. z art. 173 2 kk %Art.178 1 kk w zw. z art. 174 1 kk 'Art.178 1 kk w zw. z art. 174 2 kk &Art.178 1 kk w zw. z art. 177 1 kk $Art.178 1 kk w zw. z art. 177 2 kk%Art.190 1 kk (pokrzyw. maB.) #Art.207 1 kk (pokrzyw. maB.) $Art.217 1 kk (pokrzyw. maB.) &Art.224 3 kk w zw. z art. 157 1 kk "Art.273 kk w zw. z art.271 1 kk "Art.273 kk w zw. z art.271 3 kk Art.273 kk w zw. z art.272 kk"Art.283 kk w zw. z art.279 1 kk "Art.283 kk w zw. z art.280 1 kk Art.283 kk w zw. z art.281 kk Art.283 kk w zw. z art.282 kk %Art.294 1 kk w zw. z art. 278 1 kk %Art.294 1 kk w zw. z art. 278 2 kk %Art.294 1 kk w zw. z art. 284 1 kk %Art.294 1 kk w zw. z art. 284 2 kk $Art.294 1 kk w zw. z art. 285 1 kk%Art.294 1 kk w zw. z art. 286 1 kk 'Art.294 1 kk w zw. z art. 287 1 kk &Art.294 1 kk w zw. z art. 288 1 kk 'Art.294 1 kk w zw. z art. 291 1 kk "Art.309 kk w zw. z art.297 1 kk Art.309 kk w zw. z art.299 kk #kodeks handlowy (Dz.U.57/34 p.502) %ochronie przyrody Dz.U. 114/91 p.492 "konkurencji (Dz.U.47/93 p. 211) #rachunkowo[ci (Dz.U.121/94 p.591) 6ochronie zwierzt (Dz.U.111/97 p.724) "wyrobw spiryt. (Dz.U.31 p. 353) !zakaznych (Dz.U.Nr 69 p. 625) )ochronie przyrody (Dz.U.Nr 880 p.6056) |ywienia (Dz.U.Nr 171,p. 1225) 'zwizkach zawodowych (Dz.U. 55 p.234) (geologiczne i grnicze (Dz. U.27 p.96) budowlane (Dz.U.94/89 p. 414) !Bowieckie (Dz.U.95/147 p. 713) $zawodzie lekarza (Dz.U.28 p.152) "zwierzt... (Dz.U.Nr 66/99 p.752) !masowych (Dz.U.Nr 108 p. 909) #emerytalnych (Dz.U.139 p. 934) #peBn.funkc.publ. (Dz.U.106 p.679) !sejm.woj.(Dz.U.Nr 95 poz. 602) #telekomunikacyjne (DZ.U.73 p.852) #technicznym (Dz.U. Nr 122 p.1321) (farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, p.1381) (burmistrza i ... (Dz.U.Nr 113 p.984) lotnicze (Dz.U.Nr 130 p. 1112) "elektr... (Dz.U.Nr 126 p. 1068) $cudzoziemcach (Dz.U.Nr 128 p.1175) $nad zabytk. (Dz.U.Nr 162 p. 1568) #paliw ciekB. (Dz.U.Nr 34 p. 293) (Dz.U.Nr 184 p.1539) !zwierzcego (Dz.U.Nr 17 p. 127) $Art.148 1 kk (pokrzyw. maB.) 'Art.157 1 kk (pokrzyw. maB.) "Art.157 2 kk (pokrzyw. maB.) "u|yw. tytoniu (Dz.U.10/95 p.55) !Art.178 kk w zw. z art.174 1 kk "Art.178 kk w zw. z art.177 1 kk "Art.178 kk w zw. z art.177 2 kk 'Art.178 1 kk w zw. z art. 173 2 kk 'Art.178 1 kk w zw. z art. 174 1 kk (Art.178 1 kk w zw. z art. 177 1 kk *Art.178 1 kk w zw. z art. 177 2 kk #Art.207 2 kk (pokrzyw.< maB.) #Art.207 3 kk (pokrzyw. maB.) +Art.207 3 kk w zw. z 1 (pokrzyw. maB.) Art.217 1 kk (pokrzyw. maB.) %Art.224 3 kk w zw. z art. 157 1 kk )Art.267 3 kk w zw. z 1 (pokrzyw. maB.) #Art.273 kk w zw. z art.271 1 kk Art.273 kk w zw. z art.272 kk !Art.280 1 kk (pokrzyw. maB.) #Art.283 kk w zw. z art.279 1 kk !Art.283 kk w zw. z art.280 1 kk Art.283 kk w zw. z art.281 kk Art.283 kk w zw. z art.282 kk 'Art.294 1 kk w zw. z art. 278 1 kk &Art.294 1 kk w zw. z art. 278 2 kk &Art.294 1 kk w zw. z art. 284 2 kk (Art.294 1 kk w zw. z art. 286 1 kk &Art.294 1 kk w zw. z art. 287 1 kk )Art.294 1 kk w zw. z art. 288 3 kk )Art.294 1 kk w zw. z art. 291 1 kk !Art.309 kk w zw. z art.297 1 kk konkurencji (Dz.U.47/93 p. 211) $rachunkowo[ci (Dz.U.121/94 p.591) %ochronie zwierzt (Dz.U.111/97 p.724)$wyrobw spiryt. (Dz.U.31 p. 353) 6geologiczne i grnicze (Dz.U.27 p.96) 4budowlane (Dz.U.94/89 p. 414) Bowieckie (Dz.U.95/147 p. 713) #zawodzie lekarza (Dz.U.28 p.152) !warto[ciow. (Dz.U.118 p. 754) emerytalnych (Dz.U.139 p. 934) %peBn.funkc.publ. (Dz.U.106 p.679) "technicznym (Dz.U. Nr 122 p.1321)$Ochrony Rzdu (Dz.U. z 30. 03.2001) 'farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, p.1381) Rok 2006Art.136 1 kk Art.155 kk (pokrzyw. maB.) Art.29 ust.1 Art.30 ust.3 Art.32 ust.1 (pokrzyw.maB.)Art.60 Art.168 kk Art.170 kk Art.183 3 kk w zw. z 1 Art.186 3 kk Art.201 kk (pokrzyw. maB.) Art.216 3 kk Art.233 6 kk w zw. z 3 Art.236 2 kk Art.241 1 kk Art.248 pkt 4 kk Art.251 kk Art.255 3 kk Art.280 1 kk/69 Art.268 3 kk w zw. z 1 Art.267 kk/69 Art.204 3.1 kk/69 Art.205 2.1 kk/69 Art.278 5 kk w zw. z 4 Art.288 4 kk w zw. z 1 Art.301 Ust. z 1959.06.17 o Art.101a Art.102 2 Art.80 1 Art.97 1 Art.78 ust.2 Art. 58 1 Art. 62 3 pkt 1 Art. 67 2 Art. 70 4 Art. 73 1 Art. 80 3 Art. 85 1 Art. 93 3 Art.49 ust.3 Art.236 Ust. z 1990.04.06 o Policji(Dz.U.30 p.179) Art.143 Ust. z 1990.11.23 o Art.75a ust.1 Art.67 ust.2 pkt 4 Art.49 ust.2 Art.14 ust.2 Art.127 pkt 3 Art.200 1 kk/69 Art.148 1 kk (pokrzyw. maB.) !Art.157 2 kk (pokrzyw. maB.) !Art.157 3 kk (pokrzyw. maB.) !Art.158 1 kk (pokrzyw. maB.) "Art.160 1 kk (pokrzyw. maB.) !Art.160 2 kk (pokrzyw. maB.) !Art.160 3 kk (pokrzyw. maB.) !u|yw. tytoniu (Dz.U.10/95 p.55) Rok 2008!Bczno[ci (Dz.U.95/117 p. 564) "budowlane (Dz.U.94/89 p. 414) %Ust. z 1996.07.05 o doradztwie podatkowym (Dz. U.102 p.475))ochronie osb i mienia (Dz. U.114 p.740) !emerytalnych (Dz.U.139 p. 934) $technicznym (Dz.U. Nr 122 p.1321) *farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, p.1381) *Ust. z 1997.08.29 o ochronie danych osobowych (Dz.U.133 p.883) *Ust. z 1991.10.10 o [r. farmac, mat.med., )aptekach, hurt. i ... (Dz.U.105 p. 452) !Ust. z 1985.01.31 o zapobieganiu narkomanii (Dz.U.4 p.15) %Ust. z 1997.04.24 o przeciwdziaBaniu !narkomanii (Dz.U.97/95 p.468) &Ust. z 2005.07.29 o przeciwdziaBaniu !narkomanii (Dz.U.Nr 179 p.1485) !Art.273 kk w zw. z art.271 1 kk #Art.273 kk w zw. z art.271 3 kk Art.273 kk w zw. z art.272 kk (Ust. z 1985.01.31 o zapobieganiu narkomanii (Dz.U.4 p.15) ,Ust. z 1997.04.24 o przeciwdziaBaniu narkomanii (Dz.U.97/95 p.468) ,Ust. z 2005.07.29 o przeciwdziaBaniu *Art.269b 1 kk w zw. z art. 268a 1 kk 'karny skarbowy Dz.U. 83 poz. 930 +spBek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz. 1037) &spirytusowych (Dz. U.Nr 208, p.1539) $Ust. z 2006.10.18 o wyrobie napojw Art. 89 1 Art. 90 1 Art. 91 1 Art. 91 2 Art. 91 3 Art. 94 1 Art. 94 2 Art.106 1 Art.106d Art.106j Art.106l Art.107 1 Art.107 3 Art.109 Ust. z 2000.09.15 Kodeks spBek handlowych (Dz.U. Nr94 poz. 1037) Art.585 1 Art.585 2 Art.586 Art.587 1 Art.587 2 Ust. z 2001.03.02 o wyr. spiryt, wyr. i rozl. Art.12 ust.1 Art.12a Art.12a ust.1 Art.12a ust.2 Art.13 Art.14 Art.14 w zw. art.12a Art.14 w zw. art.12a ust.1 Art.14 w zw. art.12a ust.2 Art.14 w zw. art.13 Ust. z 2001.07.18 - prawo wodne (Dz.U.Nr 115 p.1229) Art.190 ust.1 Art.191 Ust. z 2002.09.13 o napojach spirytusowych (Dz.U.Nr 166 p.1362) Art.30 ust.1 Art.31 ust.1 Art.32 Ust. z 2003.02.14 o udostpnianiu informacji gospodarczych (Dz.U.Nr 50 poz.424) Art.37 ust.1 Ust. z 2004.03.11 o ochr. zwierz. oraz zwal. chor. Art.77 pkt 1 Art.77 pkt 2 Art.77 pkt 3 Art.77 pkt 5 Art.77 pkt 6 lit. a Art.77 pkt 6 lit. b Art.78 pkt 1 Art.78 pkt 2 Art.78 pkt 4 Ust. z 2004.04.16 o Art.128 pkt 1 Art.128 pkt 2a Art.128 pkt 2d Ust. z 2006.08.25 o bezpieczeDstwie |ywno[ci i Art.96 ust. 1 Art.96 ust. 3 Art.96 ust. 4 Art.97 ust. 1 Rok 2010 POWSTRZYM. SI OD PRZEB. W ZRODOW. LUB MIEJSC. O G A E MPRZESTPSTWA PRZECIWKOPOKOJOWI, LUDZKOZCI ORAZPRZESTPSTWA WOJENNE Art.119 1 kkArt.126a kk w zw. z art.1191 kkRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art.137 1 kk Art.137 2 kk OBRONNOZCI Art.141 1 kk Art.143 1 kk Art.144 1 kkArt.145 1 pkt 1 kk Art.145 2 Art.145 3{YCIU I ZDROWIU Art.148 1 kkArt.148 2 pkt 1 kk< Art.148 2 pkt 2 kk Art.148 4 kk Art.149 kk Art.152 1 kk Art.152 2 kk Art.152 3 kkArt.152 3 kk w zw. z 2 Art.153 1 kk Art.153 2 kk Art.155 kk Art.155 1 kk Art.156 1 kkArt.156 1 pkt 1 kkArt.156 1 pkt 2 kk Art.156 2 kk Art.156 3 kk Art.157 kk Art.157 1 kk Art.157 2 kkArt.157 2 kk (pokrzyw.maB.) Art.157 3 kkArt.157 4 kk w zw. z 2Art.157a 1 kk Art.158 1 kk Art.158 2 kk Art.158 3 kk Art.159 kk Art.159 1 kk Art.160 1 kk Art.160 2 kkArt.160 2 kk (pokrzyw. Art.160 3 kkArt.160 3 kk w zw. z 1Art.160 3 kk w zw. z 2 Art.161 1 kk Art.161 2 kk Art.162 1 kk Art.162 2 kkUst. z 1985.01.31 ozapobieganiu narkomanii (Dz.U.4 p.15) Art.32 ust.1Ust. z 1995.11.09 o ochr.zdrowia przed nastpstw.u|yw. tytoniu (Dz.U.10/95p.55)Art.12 Art.12 pkt 3Ust. z 1997.04.24 o(Dz.U.97/95 p.468) Art.40 ust.2 Art.42 ust.1 Art.42 ust.3 Art.43 ust.1 Art.43 ust.3 Art.44 ust.2 Art.45 ust.1 Art.45 ust.2 Art.46 ust.1 Art.48 ust.1 Art.48 ust.2 Art.48 ust.3 Art.55 ust.1 Art.55 ust.3 Art.56 ust.1Ust. z 2005.07.29 o(Dz.U.Nr 179 p.1485) Art.53 ust.1 Art.53 ust.2 Art.54 ust.1Art.54 ust.2 pkt 1 Art.55 ust.2 Art.56 ust.2 Art.56 ust.3 Art.57 ust.1 Art.57 ust.2 Art.58 ust.1 Art.58 ust.2 Art.59 ust.1 Art.59 ust.2 Art.59 ust.3Art.60Art.61 Art.62 ust.1 Art.62 ust.2 Art.62 ust.3 Art.63 ust.1 Art.63 ust.2 Art.63 ust.3Art.64Art.68 Art.70 ust.2 Art.70 ust.4 Art.163 1 kkArt.163 1 pkt 1 kkArt.163 1 pkt 2 kkArt.163 1 pkt 3 kk Art.163 2 kk Art.163 3 kk Art.163 4 kk Art.164 1 kk Art.164 2 kkArt.165 1 pkt 1 kkArt.165 1 pkt 2 kkArt.165 1 pkt 3 kkArt.165 1 pkt 5 kk Art.165 2 kk Art.165 4 kk Art.167 2 kk Art.171 1 kkBEZPIECZECSTWU W KOMUNIKACJI Art.173 1 kk Art.173 2 kk Art.173 3 kk Art.173 4 kk Art.174 1 kk Art.174 2 kk Art.177 1 kk Art.177 2 kk Art.178 kk2 kk Art.178 1 kkArt.178 1 kk w zw. z art. 173 1 kk 173 2 kk 173 3 kk 173 4 kk 174 1 kk 174 2 kk 177 1 kk 177 2 kkArt.178a 1 kkArt.178a 2 kkArt.178a 4 kkArt.178a 4 kk w zw. z art. Art.179 kk Art.180 kk ZRODOWISKU Art.181 1 kk Art.181 2 kk Art.182 1 kk Art.182 2 kk Art.183 1 kk Art.183 4 kk Art.183 5 kk Art.183 6 kkArt.183 6 kk w zw. z 5 Art.184 1 kkArt.184 2 kk w zw. z 1 Art.186 1 kk Art.187 1 kk Art.188 kkWOLNOZCI Art.189 1 kk Art.189 2 kkArt.189a 1 kk Art.190 kk Art.190 1 kk Art.191 kk Art.191 1 kk Art.191 2 kkArt.191a 1 kk Art.192 1 kk Art.193 kk Art.193 1 kkWOLNOZCI SUMIENIA IWYZNANIA Art.195 1 kk Art.195 2 kk Art.196 kkWOLNOZCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOZCIArt.168 1 kk/69 Art.197 1 kkArt.197 1 kk (pokrzyw.maB. poni|ej 15 lat) Art.197 2 kkArt.197 2 kk (pokrzyw. Art.197 3 kkArt.197 3 kk (pokrzyw.Art.197 3 kk w zw. z 1Art.197 3 pkt 1 kk Art.197 4 kkArt.197 4 kk w zw. z 1Art.197 4 kk w zw. z 3 Art.198 kk Art.199 kk Art.199 1 kk Art.199 2 kk Art.199 3 kk Art.200 kk Art.200 1 kk Art.200 2 kk Art.201 kk Art.202 1 kk Art.202 2 kk Art.202 3 kkArt.202 3 kk (pokrzyw. Art.202 4 kkArt.202 4a kkArt.202 4b kk Art.203 kk Art.204 1 kk Art.204 2 kk Art.204 3 kkArt.204 3 kk w zw. z 1Art.204 3 kk w zw. z 2Art.204 3 kk w zw. z 2 (pokrzyw. maB.) Art.204 4 kkRODZINIE I OPIECE Art.206 kk Art.207 1 kkArt.207 1 kk (pokrzyw. Art.207 2 kk Art.207 3 kkArt.207 3 kk w zw. z 1Art.207 3 kk w zw. z 2 Art.208 kkArt.208 kk (pokrzyw. maB.) Art.209 kk Art.209 1 kk Art.209 3 kk Art.210 1 kk Art.211 kkI NIETYKALNOZCI CIELESNEJ Art.212 1 kk Art.212 2 kk Art.212 3 kk Art.216 1 kk Art.216 2 kk Art.217 1 kkArt.217 1 kk (pokrzyw. Art.217 2 kkPRAWOM OSB WYKONUJCYCHPRAC ZAROBKOW Art.218 1 kk Art.218 2 kk Art.218 3 kk Art.219 kk Art.219 1 kk Art.220 1 kkPRAWOM OSB WYKONUJCYCH PRAC ZAROBKOW Art.218 1 kk Art.218 2 kk Art.218 3 kk Art.219 kk Art.220 1 kk Art.220 2 kk Art.221 kk DZIAAALNOZCI INSTYTUCJI PACSTWOWYCH ORAZ SAMORZDU TERYT. Art.222 1 kk Art.223 kk Art.223 1 kk Art.224 1 kk Art.224 2 kk Art.224 3 kk Art.225 1 kk Art.225 2 kk Art.226 1 kk Art.226 2 kk Art.226 3 kk Art.227 kk Art.228 1 kk Art.228 2 kk Art.228 3 kk Art.228 4 kk Art.228 5 kk Art.229 1 kk Art.229 2 kk Art.229 3 kk Art.229 4 kk Art.229 5 kk Art.229 5 kk w zw. z 1 Art.229 5 kk w zw. z 2 Art.229 5 kk w zw. z 3 Art.230 kk Art.230 1 kk Art.230 2 kk Art.230a 1 kk Art.230a 2 kk Art.231 1 kk Art.231 2 kk Art.231 3 kk Art.233 1 kk/69 WYMIAROWI SPRAWIEDLIWOZCI Art.232 kk Art.233 kk Art.233 1 kk Art.233 2 kk Art.233 3 kk Art.233 4 kk Art.233 5 kk Art.233 5 pkt 2 kk Art.233 6 kk Art.233 6 kk w zw. z 1 Art.234 kk Art.235 kk Art.238 kk Art.239 1 kk Art.239 2 kk Art.240 1 kk Art.242 1 kk Art.242 2 kk Art.242 3 kk Art.242 4 kk Art.243 kk Art.244 kk Art.244 1 kk Art.245 kk Art.245 1 kk Art.246 kk Art.247 1 kk Art.247 2 kk WYBOROM I REFERENDUM Art.248 pkt 1 kk Art.248 pkt 2 kk Art.248 pkt 3 kk Art.248 pkt 6 kk Art.249 pkt 2 kk Art.250a 1 kk Art.250a 2 kk Art.250a 3 kk w zw. z 1 Art.250a 3 kk w zw. z 2 PORZDKOWI PUBLICZNEMU Art.252 1 kk Art.252 2 kk Art.253 1 kk Art.254 1 kk Art.255 1 kk Art.255 2 kk Art.256 kk Art.257 kk Art.258 1 kk Art.258 2 kk Art.258 3 kk Art.260 1 kk Art.261 kk Art.262 1 kk Art.262 2 kk Art.263 1 kk Art.263 2 kk Art.263 3 kk Art.263 4 kk Art.264 1 kk Art.264 2 kk Art.264 3 kk Art.264a 1 kk Art.276 3 kk/69 Art.286 kk/69 OCHRONIE INFORMACJI Art.265 1 kk Art.265 2 kk Art.266 kk Art.266 1 kk Art.266 2 kk Art.267 1 kk Art.267 2 kk Art.267 3 kk Art.268 1 kk< Art.268 2 kk Art.268a 1 kk Art.269 1 kk Art.269 2 kk Art.269a kk WIARYGODNOZCI DOKUMENTW Art.266 2 kk/69 Art.270 1 kk Art.270 2 kk Art.270 3 kk Art.271 1 kk Art.271 2 kk Art.271 3 kk Art.272 kk Art.273 kk Art.274 kk Art.275 kk Art.275 1 kk Art.275 2 kk Art.276 kk Art.276 1 kk Art.277 kk MIENIU Art.215 2 kk/69 Art.278 1 kk Art.278 2 kk Art.278 3 kk Art.278 5 kk Art.278 5 kk w zw. z 1 Art.278 5 kk w zw. z 3 Art.279 1 kk Art.280 1 kk Art.280 2 kk Art.281 kk Art.281 1 kk Art.282 kk Art.282 1 kk Art.283 kk Art.284 1 kk Art.284 2 kk Art.284 3 kk Art.284 4 kk Art.285 1 kk Art.286 1 kk Art.286 2 kk Art.286 3 kk Art.287 1 kk Art.287 2 kk Art.287 3 kk Art.288 1 kk Art.288 2 kk Art.288 3 kk Art.288 4 kk Art.289 1 kk Art.289 2 kk Art.289 3 kk Art.289 4 kk Art.289 4 kk w zw. z 1 Art.289 4 kk w zw. z 2 Art.289 4 kk w zw. z 3 Art.290 1 kk Art.290 2 kk Art.291 1 kk Art.291 2 kk Art.291 3 kk Art.292 1 kk Art.292 2 kk Art.293 1 kk Art.293 2 kk Art.294 1 kk Art.294 2 kk OBROTOWI GOSPODARCZEMU Art.296 1 kk Art.296 2 kk Art.296 3 kk Art.296 3 kk w zw. z 1 Art.296 3 kk w zw. z 2 Art.296 4 kk Art.296 4 kk w zw. z 1 Art.296 4 kk w zw. z 3 Art.296a 1 kk Art.296a 2 kk Art.296a 3 kk w zw. z 1 Art.296a 3 kk w zw. z 2 Art.296b 1 kk Art.296b 2 kk Art.297 1 kk Art.297 2 kk Art.297 3 kk Art.298 1 kk Art.298 2 kk Art.299 1 kk Art.299 2 kk Art.299 3 kk Art.299 5 kk Art.299 5 kk w zw. z 1 Art.299 6 kk Art.299 6 kk w zw. z 1 Art.300 1 kk Art.300 2 kk Art.300 3 kk Art.301 1 kk Art.301 2 kk Art.301 3 kk Art.302 1 kk Art.302 2 kk Art.303 1 kk Art.303 2 kk Art.303 3 kk Art.304 kk Art.305 1 kk Art.306 kk Art.308 kk Rozp. Prez. RP z 1934.06.27Art.300 1 Art.482 1 Ust. z 1971.10.26 karna skarbowa (Dz.U.22/84 p.103)Art.113 1 Art.94 1 Art.94 2 Art.99 1 Ust. z 1984.01.26 - prawo prasowe (Dz.U.5 p.24) Art.43 Art.45 Art.49 Ust. z 1985.01.31 o znakachtowarowych (Dz.U.5 p.17) Ust. z 1985.04.18 o rybactwie [rdldowym (Dz. U.85/21 p.91) Art.27a ust.1 pkt 1 Art.27a ust.1 pkt 2 Art.27a ust.1 pkt 3 Art.27a ust.1 pkt 4 Art.27a ust.2 pkt 1 Ust. z 1991.10.16 o Ust. z 1993.04.16 o zwalczaniu nieuczciwej Art.23 ust.1 Art.23 ust.2 Art.24 Ust. z 1994.09.29 o Art.77 Art.77 ust.1 Art.77 ust.2 Art.79 Art.79 pkt 1 Art.79 pkt 2 Art.79 pkt 3 Art.79 pkt 4 Art.79 pkt 6 Ust. z 1997.08.21 o Art.35 ust.1 Art.35 ust.2 Art.35 ust.3 Art.35 ust.5 Ust. z 1999.09.10 Kodeks karny skarbowy Dz.U. 83 poz. 930 Art. 54 1 Art. 54 2 Art. 55 1 Art. 55 2 Art. 56 1 Art. 56 2 Art. 60 1 Art. 60 2 Art. 61 1 Art. 62 1 Art. 62 2 Art. 62 3 Art. 62 4 Art. 63 1 Art. 63 2 Art. 63 3 Art. 63 4 Art. 65 1 Art. 65 2 Art. 65 3 Art. 67 1 Art. 68 1 pkt 2 Art. 69 1 Art. 70 1 Art. 70 2 Art. 72 Art. 73a 1 Art. 73a 2 Art. 76 1 Art. 76 2 Art. 77 1 Art. 77 2 Art. 78 1 Art. 78 2 Art. 80 1 Art. 80 2 Art. 80a 1 Art. 82 1 Art. 83 Art. 83 1 Art. 86 1 Art. 86 2 Art. 86 3 Art. 87 1 Art. 87 2 Art. 87 3 Art. 88 1 Art.280 1 kk (pokrzyw. maB.) "Art.280 2 kk (pokrzyw. maB.) %Art.283 kk w zw. z art.280 1 kk &Art.294 1 kk w zw. z art. 278 1 kk &Art.294 1 kk w zw. z art. 284 1 kk 'Art.294 1 kk w zw. z art. 285 1 kk $Art.294 1 kk w zw. z art. 286 1 kk%Art.294 1 kk w zw. z art. 287 1 kk $Art.294 1 kk w zw. z art. 288 1 kk%Art.294 1 kk w zw. z art. 291 1 kk "Art.309 kk w zw. z art.296 3 kk !Art.309 kk w zw. z art.299 kk $kodeks handlowy (Dz.U.57/34 p.502) !hodowli, ochr.zwierzt i prawie "Bowieckim (Dz.U. 33/73 p.197) %Ust. z 1985.04.18 o rybactwie "[rdldowym (Dz. U.85/21 p.91) (ochronie zwierzt (Dz.U.111 /97 p.724) $karny skarbowy Dz.U. 83 poz. 930 !Ust. z 2000.09.15 Kodeks spBek $handlowych (Dz.U. Nr 94 poz. 1037) #wyrobw spiryt. (Dz.U.31 p. 353) *|ywno[ci i |ywienia (Dz.U. Nr 63 p.634) telefon+Starszy specjalista - wykonanie opracowania(22) 23-90-733proczek@ms.gov.plNaczelnik WydziaBu Statystyki/-/ Marlena GilewiczZnak # - oznacza, |e dane nie mog by opublikowane ze wzgldu na konieczno[ zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 89, poz. 439 z pzn. zm.)< Niniejsze opracowanie zawiera oglne dane o prawomocnie skazanych osobach dorosBych. Bardziej szczegBowe dane (np. wg wojewdztw, pBci, wieku) s dostpne w siedzibie WydziaBu Statystyki - ul. Chopina 1. Tut. WydziaB uprzejmie zaprasza do korzystania z informacji zgromadzonych w Wydziale i prosi o wcze[niejszy kontakt telefoniczny potwierdzajcy wol skorzystania z dokumentacji znajdujcej si w naszych archiwach.)GBwny specjalista - udostpnianie danychArt.47 Art.54 ust.2 pkt 2 Art.165 1 pkt 2 kk Art.166 2 kk Art.167 2 kk Art.171 2 kk Art.195 2 kk Art.198 kk (pokrzyw. maB.) Art.203 kk (pokrzyw. maB.) Art.204 3 kk w zw. 1 Art.209 3 kk Art.216 2 kk Art.217 2 kk Art.220 3 kk Art.236 1 kk Art.241 2 kk Art.247 3 kk w zw. z 1 Art.248 pkt 5 kk Art.249 pkt 3 kk Art.252 3 kk Art.254 2 kk Art.267 3 kk w zw. z 1 Rok 2009KONTAKT. SI Z OKR.OSOBAMIArt.119 1 kk Art.119 2 kk Art.122 1 kk Art.130 1 kk Art.135 2 kk Art.137 1 kk Art.144 1 kk Art.144 2 kk Art.144 3 kk Art.148 1 kk Art.148 4 kk Art.149 kk Art.151 kk Art.152 1 kk Art.152 2 kk Art.152 3 kk Art.153 1 kk Art.153 2 kk Art.155 kk Art.156 1 kk Art.156 2 kk Art.156 3 kk Art.157 1 kk Art.157 1 kk (pokrzyw. maB.) Art.157 2 kk Art.157 2 kk (pokrzyw. Art.157 3 kk Art.157a 1 kk Art.158 kk Art.158 1 kk Art.158 2 kk Art.158 3 kk Art.159 kk Art.159 1 kk Art.160 1 kk Art.160 2 kk Art.160 2 kk (pokrzyw. Art.160 3 kk Art.161 1 kk Art.161 2 kk Art.162 1 kk Ust. z 1985.01.31 o zapobieganiu narkomanii (Dz.U.4 p.15) Art.27 ust.2 Art.29 ust.3 u|yw. tytoniu (Dz.U.10/95 p.55) Art.12 pkt 2 Art.12 pkt 4 Art.62 Art.163 1 kk Art.163 2 kk Art.163 3 kk Art.163 4 kk Art.164 1 kk Art.164 2 kk Art.165 2 kk Art.168 kk w zw. z art.163 1 kk Art.170 kk Art.171 1 kk Art.173 1 kk Art.173 2 kk Art.173 4 kk Art.174 1 kk Art.174 2 kk Art.177 1 kk Art.177 2 kk Art.178 kk Art.178 kk w zw. z art.177 2 kk Art.178 1 kk Art.178 1 kk w zw. z art. 173 1 kk 174 1 kk 174 2 kk 177 1 kk 177 2 kk Art.178a 1 kk Art.178a 2 kk Art.179 kk Art.180 kk Art.181 1 kk Art.181 4 kk Art.182 1 kk Art.183 1 kk Art.183 2 kk Art.183 4 kk Art.183 5 kk Art.183 6 kk w zw. z 1 Art.183 6 kk w zw. z 4 Art.183 6 kk w zw. z 5 Art.186 1 kk Art.187 1 kk Art.188 kk Art.189 1 kk Art.189 2 kk Art.190 kk Art.190 1 kk Art.191 1 kk Art.191 2 kk Art.192 1 kk Art.193 kk Art.193 1 kk Art.195 1 kk Art.196 kk Art.197 1 kk Art.197 1 kk (pokrzyw. maB. poni|ej 15 lat) Art.197 2 kk Art.197 2 kk (pokrzyw. Art.197 3 kk Art.197 3 kk (pokrzyw. Art.197 4 kk Art.197 4 kk w zw. z 1 (pokrzyw. maB. poni|ej 15 lat) Art.197 4 kk w zw. z 3 Art.198 kk Art.198 kk (pokrzyw. maB. poni|ej 15 lat) Art.199 kk Art.199 1 kk Art.199 2 kk Art.199 3 kk Art.200 kk Art.200 1 kk Art.200 2 kk Art.201 kk Art.202 1 kk Art.202 2 kk Art.202 3 kk Art.202 3 kk (pokrzyw. Art.202 4 kk Art.202 4a kk Art.202 4b kk Art.203 kk Art.204 1 kk Art.204 2 kk Art.204 3 kk Art.204 3 kk (pokrzyw. (pokrzyw. maB.) Art.204 4 kk Art.205 kk Art.206 kk Art.207 1 kk Art.207 1 kk (pokrzyw. Art.207 2 kk Art.207 3 kk Art.207 3 kk (pokrzyw. Art.208 kk Art.209 kk Art.209 1 kk Art.210 1 kk Art.210 2 kk Art.211 kk Art.212 1 kk Art.212 2 kk Art.213 1 kk w zw. z art. 212 1 kk Art.216 1 kk Art.216 2 kk Art.217 1 kk Art.217 1 kk (pokrzyw. Art.217 2 kk Art.218 1 kk Art.218 2 kk Art.218 3 kk Art.219 kk Art.220 1 kk Art.220 2 kk Art.221 kk Art.222 1 kk Art.223 kk Art.224 1 kk Art.224 2 kk Art.224 3 kk Art.224 3 kk w zw. z art. 157 1 kk Art.225 1 kk Art.225 2 kk Art.225 3 kk Art.226 1 kk Art.226 2 kk Art.226 3 kk Art.227 kk Art.228 1 kk Art.228 2 kk Art.228 3 kk Art.228 4 kk Art.228 5 kk Art.229 1 kk Art.229 2 kk Art.229 3 kk Art.229 4 kk Art.230 kk Art.230 1 kk Art.230 2 kk Art.230a 1 kk Art.231 1 kk Art.231 2 kk Art.231 3 kk Art.232 kk Art.233 1 kk Art.233 2 kk Art.233 3 kk Art.233 6 kk Art.234 kk Art.234 1 kk Art.235 kk Art.236 1 kk Art.236 2 kk Art.238 kk Art.239 1 kk Art.239 2 kk Art.240 1 kk Art.241 2 kk Art.242 1 kk Art.242 2 kk Art.242 3 kk Art.242 4 kk Art.243 kk Art.244 kk Art.245 kk Art.246 kk Art.247 1 kk Art.247 2 kk Art.248 pkt 3 kk Art.248 pkt 6 kk Art.250a 1 kk Art.250a 2 kk Art.250a 3 kk Art.252 1 kk Art.253 1 kk Art.254 1 kk Art.254 2 kk Art.255 1 kk Art.256 kk Art.257 kk Art.258 1 kk Art.258 2 kk Art.258 3 kk Art.261 kk Art.262 1 kk Art.262 2 kk Art.263 1 kk Art.263 2 kk Art.263 3 kk Art.263 4 kk Art.264 kk Art.264 1 kk Art.264 2 kk Art.264 3 kk Art.264a 1 kk Art.265 1 kk Art.266 1 kk Art.266 2 kk Art.267 1 kk Art.267 2 kk Art.267 3 kk Art.267 4 kk Art.268 1 kk Art.268 2 kk Art.268a 1 kk Art.269 2 kk Art.269a kk Art.269b 1 kk Art.270 1 kk Art.270 2 kk Art.270 3 kk Art.271 1 kk Art.271 2 kk Art.271 3 kk Art.272 kk Art.273 kk Art.273 kk w zw. z art.271 3 kk Art.273 kk w zw. z art.272 kk Art.274 kk Art.275 1 kk Art.275 2 kk Art.276 kk Art.277 kk Art.278 1 kk Art.278 2 kk Art.278 3 kk Art.278 4 kk Art.278 5 kk Art.279 kk Art.279 1 kk Art.280 1 kk Art.280 2 kk Art.281 kk Art.281 1 kk Art.282 kk < Art.282 kk (pokrzyw. maB.) Art.282 1 kk Art.283 kk Art.283 kk w zw. z art.279 Art.283 kk w zw. z art.280 Art.283 kk w zw. z art.281 Art.283 kk w zw. z art.282 Art.284 1 kk Art.284 2 kk Art.284 3 kk Art.284 4 kk Art.285 kk Art.285 1 kk Art.286 1 kk Art.286 2 kk Art.286 3 kk Art.287 1 kk Art.287 2 kk Art.287 3 kk Art.288 1 kk Art.288 2 kk Art.288 3 kk Art.289 1 kk Art.289 2 kk Art.289 3 kk Art.289 4 kk Art.290 1 kk Art.290 2 kk Art.291 1 kk Art.291 2 kk Art.292 kk Art.292 1 kk Art.292 2 kk Art.293 1 kk Art.294 1 kk Art.294 1 kk w zw. z art. 278 1 kk 278 2 kk 284 1 kk 284 2 kk 286 1 kk 287 1 kk 288 1 kk 291 1 kk Art.294 2 kk Art.295 1 kk Art.296 1 kk Art.296 2 kk Art.296 3 kk Art.296 4 kk Art.296a 1 kk Art.296a 2 kk Art.296b 1 kk Art.296b 2 kk Art.297 1 kk Art.297 2 kk Art.297 3 kk Art.298 1 kk Art.299 1 kk Art.299 3 kk Art.299 5 kk Art.299 6 kk Art.299 7 kk w zw. z 1 Art.300 1 kk Art.300 2 kk Art.300 3 kk Art.301 1 kk Art.301 2 kk Art.301 3 kk Art.302 1 kk Art.302 2 kk Art.303 1 kk Art.303 2 kk Art.303 3 kk Art.304 kk Art.305 1 kk Art.306 kk Art.306 1 kk Art.309 kk w zw. z art.297 Art.309 kk w zw. z art.299 kodeks handlowy (Dz.U.57/34p.502) Art.83 1 Art.92 1 Art.27a konkurencji (Dz.U.47/93 p. 211) rachunkowo[ci (Dz.U.121/94 p.591) ochronie zwierzt (Dz.U.111/97 p.724) Art.54 1 Art.54 2 Art.55 1 Art.55 2 Art.56 1 Art.56 2 Art.59 2 Art.60 1 Art.60 2 Art.61 1 Art.62 1 Art.62 2 Art.62 3 Art.62 4 Art.63 1 Art.63 2 Art.63 3 Art.63 4 Art.63 6 Art.64 4 Art.65 1 Art.65 2 Art.65 3 Art.66 1 Art.67 2 Art.68 1 pkt 2 Art.69 1 Art.69a 1 Art.70 4 Art.72 Art.73 1 Art.73a 2 Art.74 1 Art.74 3 Art.76 1 Art.76 2 Art.76a 2 Art.77 1 Art.77 2 Art.78 1 Art.78 2 Art.80 2 Art.80 3 Art.80a 1 Art.83 Art.86 1 Art.86 3 Art.87 1 Art.87 2 Art.87 3 Art.88 1 Art.89 1 Art.90 1 Art.90 2 Art.91 1 Art.91 2 Art.91 3 Art.92 2 Art.93 2 wyrobw spiryt. (Dz.U.31 p.353) Art.30 ust.2 zakaznych (Dz.U.Nr 69 p. 625) Art.282 1 kk Art.283 kk Art.284 1 kk Art.284 2 kk Art.284 3 kk Art.285 1 kk Art.286 1 kk Art.286 2 kk Art.286 3 kk Art.286 4 kk Art.287 1 kk Art.287 2 kk Art.287 3 kk Art.288 1 kk Art.288 2 kk Art.288 3 kk Art.288 4 kkArt.288 4 kk w zw. z 1 Art.289 1 kk Art.289 2 kk Art.289 3 kk Art.289 4 kkArt.289 4 kk w zw. z 1Art.289 4 kk w zw. z 2Art.289 4 kk w zw. z 3 Art.290 1 kkArt.290 1 kk w zw. z art. 278 1 kk 278 3 kk Art.291 1 kk Art.291 2 kk Art.292 1 kk Art.292 2 kk Art.293 1 kkArt.293 1 kk w zw. z art. 291 1 kk 291 2 kk 292 1 kk 292 2 kk Art.294 1 kkArt.294 1 kk w zw. z art. 278 2 kk 284 1 kk 284 2 kk 286 1 kk 287 1 kk 288 1 kkArt.294 2 kk w zw. z art.OBROTOWI GOSPODARCZEMU Art.296 1 kk Art.296 2 kk Art.296 3 kkArt.296 3 kk w zw. z 1Art.296 3 kk w zw. z 2 Art.296 4 kkArt.296 4 kk w zw. z 1Art.296 4 kk w zw. z 3Art.296a 1 kkArt.296a 2 kkArt.296b 1 kkArt.296b 2 kkArt.296b 3 kk Art.297 1 kk Art.297 2 kk Art.298 1 kk Art.299 1 kk Art.299 3 kk Art.299 5 kkArt.299 5 kk w zw. z 1Art.299 5 kk w zw. z 2 Art.299 6 kkArt.299 6 kk w zw. z 1Art.299 7 kk w zw. z 1 Art.300 1 kk Art.300 2 kk Art.300 3 kk Art.301 1 kk Art.302 1 kk Art.302 3 kk Art.303 1 kk Art.303 2 kk Art.305 1 kk Art.305 2 kk Art.306 kk Art.308 kkp.502) Art.300 1 Art.482 2Ust. z 1971.10.26 karnaArt.101a Art.94 1 Art.98 2Ust. z 1984.01.26 - prawoprasowe (Dz.U.5 p.24)Art.45Art.49Ust. z 1985.04.18 orybactwie [rdldowym (Dz. U.85/21 p.91) Art.27a ust.1Art.27a ust.1 pkt 1Art.27a ust.1 pkt 2Art.27a ust.1 pkt 3Art.27a ust.1 pkt 4Art.27c ust.1 pkt 2Ust. z 1993.04.16 ozwalczaniu nieuczciwejkonkurencji (Dz.U.47/93 p.211) Art.23 ust.1 Art.23 ust.2Art.24Ust. z 1994.09.29 op.591)Art.77 Art.77 ust.1 Art.77 ust.2 Art.78 ust.1 Art.79 pkt 1 Art.79 pkt 3 Art.79 pkt 4 Art.79 pkt 6 Art.79 pkt 7Ust. z 1997.08.21 o /97 p.724) Art.35 ust.1 Art.35 ust.2 Art.35 ust.5Ust. z 1999.09.10 Kodekskarny skarbowy Dz.U. 83poz. 930 Art. 54 1 Art. 54 2 Art. 55 1 Art. 55 2 Art. 56 1 Art. 56 2 Art. 60 1 Art. 60 2 Art. 60 3 Art. 61 1 Art. 62 1 Art. 62 2 Art. 62 3 Art. 62 4 Art. 63 1 Art. 63 2 Art. 63 3 Art. 63 4 Art. 63 5Art. 63 5 w zw. z 2 Art. 63 6Art. 63 6 w zw. z 1Art. 63 6 w zw. z 2Art. 63 6 w zw. z 3Art. 63 6 w zw. z 5 Art. 65 1Art. 65 1 w zw. z art.6312 Art. 65 2Art. 65 2 w zw. z art.63 Art. 65 3 Art. 66 1 Art. 68 1 Art. 68 2 Art. 69 1 Art. 69a 1 Art. 70 1 Art. 70 4Art. 72 Art. 73a 1 Art. 76 1 Art. 76 2 Art. 77 1 Art. 77 2 Art. 78 2 Art. 80 2 Art. 80a 1 Art. 82 1Art. 83 Art. 83 1 Art. 86 1 Art. 86 2 Art. 86 3 Art. 87 1 Art. 87 2 Art. 87 3 Art. 88 1 Art. 90 1 Art. 90 2 Art. 91 1 Art. 91 2 Art. 91 3 Art. 92 2 Art. 94 1 Art. 94 2 Art. 95 1 Art.106d 1Art.106l Art.107 1 Art.107 3 Art.108 1Art.109 Art.110a 1 Art.110a 2 Art.73a 2Ust. z 2000.09.15 Kodeks 94 poz. 1037) Art.585 1Art.586 Art.587 1 Art.587 2Ust. z 2001.03.02 o wyr.spiryt, wyr. i rozl.353) Art.12 ust.1 Art.12 ust.2Art.12a Art.12a ust.1 Art.12a ust.2Art.13Art.14Art.14 w zw. art.12aArt.14 w zw. art.12a ust.1Art.14 w zw. art.13Ust. z 2001.07.18 - prawowodne (Dz.U.Nr 115 p.1229) Art.190 ust.1Art.191Ust. z 2003.02.14 oudostpnianiu informacjigospodarczych (Dz.U.Nr 50poz.424) Art.36 pkt 1 Art.37 ust.1Ust. z 2004.03.11 o ochr.zwierz. oraz zwal. chor.zakaznych (Dz.U.Nr 69 p.625) Art.77 pkt 1 Art.77 pkt 2 Art.77 pkt 3 Art.77 pkt 5Art.77 pkt 6 lit. a Art.78 pkt 2Ust. z 2004.04.16 o 880 p.6056) Art.128 pkt 1< Art.128 pkt 2aArt.128 pkt 2dUst. z 2006.08.25 o|ywienia (Dz.U.Nr 171 p.1225) Art.96 ust.1 Art.96 ust.3 Art.97 ust.1 Art.97 ust.2 Art.98 ust.1 Art.98 ust.2napojw spirytusowych (Dz.U.Nr 208, p.1539) Art.41 ust.3 Art.41 ust.4 Art.42 ust.2 Art.44 ust.1OBROTOWI PIENIDZMI IPAPIERAMI WARTOZCIOWYMIArt.227 4 kk/69 Art.310 1 kk Art.310 2 kk Art.310 3 kk Art.310 4 kkArt.310 4 kk w zw. z 1Art.310 4 kk w zw. z 2 Art.312 kk Art.313 1 kk Art.313 2 kk Art.314 kk Art.315 1 kk Art.315 2 kk INNE USTAWYKodeks karny z 1932 r. Art.246 kk/32Ust. z 1967.11.21 opowszechnym obowizkuobrony RP (Dz.U.97/6 p.31)Art.224 Art.224 pkt 1 Art.224 pkt 2 Art.224 pkt 3 Art.224 pkt 4 Art.224 pkt 5 Art.224 pkt 6Art.228Ust. z 1982.09.16 prawospBdzielcze (Dz.U.z 2003r. Nr 188 p.1848)Art.267c pkt 1alkohol. (Dz.U.35 p.230)Art.43 Art.43 ust.2Art.45.3 ust.1Ust. z 1985.03.14 oPaDstwowej Insp. Sanitarnej(Dz.U.Nr 90/98 p.575)Art.37bUst. z 1990.10.12 o Stra|y Granicznej (Dz.U.78 p.462)Art.147b ust.1Ust. z 1994.02.04 - prawo U.27 p.96)Art.118 ust.1 pkt 2autorskim i prawachpokrewnych (Dz.U.24 p.83) Art.115 ust.1 Art.115 ust.2 Art.115 ust.3 Art.116 ust.1 Art.116 ust.2 Art.116 ust.3 Art.116 ust.4 Art.117 ust.1 Art.117 ust.2 Art.118 ust.1 Art.118 ust.2 Art.118 ust.3Ust. z 1994.07.07 - prawobudowlane (Dz.U.94/89 p.414)Art.90 Art.91 ust.1Art.91 ust.1 pkt 1Art.91 ust.1 pkt 2Art.91aUst. z 1995.10.13 - prawoBowieckie (Dz.U.95/147 p.713) Art.52 pkt 1 Art.52 pkt 2 Art.52 pkt 3 Art.52 pkt 4 Art.52 pkt 5 Art.52 pkt 6 Art.53 pkt 1 Art.53 pkt 2 Art.53 pkt 3 Art.53 pkt 4 Art.53 pkt 5 Art.53 pkt 6Ust. z 1996.07.05 odoradztwie podatkowym (Dz. U.102 p.475) Art.81 ust.1Ust. z 1996.12.05 ozawodzie lekarza (Dz.U.28p.152)Ust. z 1997.08.22 obezpieczeDstwie imprezmasowych (Dz.U.Nr 108 p.909)Art.22a U.114 p.740)Art.50funkcjonowaniu funduszyemerytalnych (Dz.U.139 p.934) Art.219 ust.1 Art.219 ust.2 Art.220 ust.2Ust. z 1997.08.29 - prawobankowe (Dz.U.140 p.939) Art.171 ust.1 Art.171 ust.3 Art.171 ust.5Ust. z 1997.08.29 oochronie danych osobowych (Dz.U.133 p.883) Art.49 ust.1 Art.49 ust.2 Art.51 ust.1 Art.51 ust.2Art.52Art.53Ust. z 1997.09.11 o ogr.dziaB.gosp.przez osobyp.679) Art.14 ust.1amunicji (Dz.U.53 p.549)Ust. z 2000.06.30 PrawoU. Nr 49/2001 r. p.508) Art.305 ust.1 Art.305 ust.2 Art.305 ust.3 Art.306 ust.1 Art.306 ust.2Ust. z 2000.11.16 oprzeciwdziaBaniu finansow. terroryzmu (Dz.U.Nr 153 p.1505)Art.35 ust.1 pkt 1Art.35 ust.1 pkt 5zagr. tow. techn. o znacz. Art.33 ust.1Ust. z 2000.12.15 oInspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4/01 p.25)Art.38technicznym (Dz.U. Nr 122 \=a:> L #y&F),M.1!57:8P;> @ BDFF\?HU J'P=QRSoTjWY\ _ 6b1egjmmphusLvy{~ zpGzpt9) ۟ FiHfx d Ͽb pR.Pb St&i W LmW@W \ a 7 !q  X $t@ oW 5 "$C&o')R+~,-)K/ws0135M7`x9;-<K>^ Y@l cc  '3\`7b dMbP?_*+%)q= ףp?MHP LaserJet 2300 _503pC 4dXXA4 DINU" \S&% SMTJHP LaserJet 2300 Series PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLResolution600dpiFastResTrueOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalseCollateONEconomodeFalseTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineRETChoiceTrueHPStraightPaperPathFalseHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_NPPHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueJRHDNotInstalledJRHDOffPrintQualityGroupPQGroup_3HPLpiSelectionNoneJRConstraintsJRCHDPartialJRCmdCallbackJRHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNTHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPPCL6PassThroughTrueHPFontInstallerTRUEDuplexNONEPaperSizeA4HPPaperSizeDuplexConstraints16KMediaTypeAutoHPXMLFileUsedHPXMLFileNameIUPHdA4 [brak] [brak]Arial4P d?PROCZEK<Automatycznie>0  j i k k m m " dXX??U} &} m } } $ } } } } $ } $ 'ww@@w   ; @ @ ; Z@ @ ; ; ; ; ; ; ; :(:::::::: :':::::::: 94&99999999$$$$$$$$ :&:::::::: ') &* 111111111' 222222222* 0 +, ,+ 41 5- %% -.55%%%..%% ,/ 62 50 %% -55%%%%%%% ,3 6 70((8(( (&8 8 ;"@#@$;%;&; - 58 ") "%%%#% #( #%%%$%3333%% %)%%&% &(%%"d(>@dj $$ 7yK gilewicz@ms.gov.plyK Lmailto:gilewicz@ms.gov.plyX;H,]ą'cyK kowalczyk@ms.gov.plyK Nmailto:kowalczyk@ms.gov.plyX;H,]ą'c  |5<!&Sy~h ę 8: , r_ BDI>UQo dMbP?_*+%&x0  j i k k m m " _XXvn? BP(?U} !} } } m} $} } m} } I} } } m} } $ } } } I} } } } } } } } I} } } } I} } m} } !!} ""} #)$ } **$} ++$ } ,,} --$ } ..} //$ } 00} 11$ } 22I} 33$ } 44} 55$ } 66} 77$ } 88} 99$ } ::} ;;$ } <<} ==$ } >>} ??$ } @@} AA} BB$} CCm} DE} FF$} GG$ } HH} II$ } JJ} KK$ } LL} MM$ } NNm} OO$ } PPm} QQ$ } RRI} SS$ } TTI} UU} VV$} WWm} XX$} YY} ZZI} [[} \\} ]]$ } ^^I} __$ } `` } aa$ } bb } cd$ } ee} ff } gg$ } hh$} iiI} jttiihgfedcba`_^]\[ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA@?>=<;:9876543210/.-,+*)('&%$#"! jiiiiiiiiii@ i ix@ i i iii@iiiiiiii@iiiiiiii M4&MMMMMMMMMMMMMMMM M4&MMMMMMMMMMMMMMMM" #M4&$MMMMMMMMMMMMMMMM3 4M4*5MMMMMMMMMMMMMMMMMMF GM4&HMMMMMMMMMMMMMMMMW XM4&YMMMMMMMMMMMMMMMMh ;5 <6 C70CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC F8FFFFFFFFFFF# $E9F%EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED F: GP;0HPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\ ]N<^NNNNNNNNNNg h= << <> ? L@,LLLLLLLLLLLLLLLLLLL <> ? KAKKKKKKKKK# $<> %B &DC 'DD( )?D<*???????????????????????????D~ E9@ FE G<> H? IQ@,JQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ\ ];F ^G _OH `OOOb cI dJ fK gL hM <<< N =O< GPH <Q < HR H <S < HTH <U< HVH =W< GX H< N IYI <Z< I[I <\!< ""] #"^$< %N &<_ '` (a )/b*/ +@c,@ -/d./ /@e0@ 1/f2/ 3@g4@ 5/h6/ 7@i8@ 9/j:/ ;@k<@ =/l>/ ?@m@@ A@nB@ Co Dp Eq FrG< HN I=OJ< KBPL> M<QN< O>RP> Q<SR< S>TT> U<UV< W>VX> Y=WZ< [BX \><] ^s _t `u av bv cw ds ex fy gz h{ <<< | A_ } A_ } A_ } A_ } A_ } A_ } A_ } A_ } A_ } A_ }< | J_ } J_ } J_ } J_ !} ""~ #"$< %&< ' ( )A_ *} +A_ ,} -A_ .} /A_ 0} 1A_ 2} 3A_ 4} 5A_ 6} 7A_ 8} 9A_ :} ;A_ <} =A_ >} ?A_ @} AA_ B} C D E FG< H| IA_ J} KA_ L} MA_ N} OA_ P} QA_ R} SA_ T} UA_ V} WA_ X} YA_ Z} [A_ \}]< ^ _ ` a b c dM e f g h <<< < < <  <  < < < < < < < < < < < ! "" #"$< %&< ' ()< *+< ,-< ./< 01< 23< 45< 67< 89< :;< <=< >?< @A< B C D E FG< HI< JK< LM< NO< PQ< RS< TU< VW< XY< Z[< \]< ^ _ ` a b c d e f g h|?@@@@@@ @"@$@&@(@*@,@.@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@@@@@A@A@B@B@C@C@D@D@E@E@F@F@G@G@H@H@I@I@J@J@K@K@L@L@M@M@N@N@O@O@P@@P@P@P@Q@@Q@Q@Q@R@@R@R@R@S@@S@S@S@T@@T@T@T@U@@U@U@U@V@@V@V@V@W@@W@W@W@X@@X@X@X@Y@@Y@Y@Y@Z@hh !dAA!p@!@!x@!5@!\@!@R@!s@!a@!Q@!@@!@J@!H@!@!P~@!M@!f@!.@!Z@!@!W@!@!B@!G@!@!@!z@!@^@!d@!@!@!C@ !! "!@!@!;A!@!4A!@!JA!(@! {@!̥@!@!@!@!A@!@! @!@!@@!/@!@@!@!@!@@!@@!(@!@!V@!`@!j@!@!Q@!@A B! C!_@! m@!X@!>@!M@!P @!@!l@!@!q@!@!9@!@@!D@!@7@!y@!@!@!o@!@!@!@!@!ҭ@!h@!l@!@] ^! _! `! a! b!m@!9@!(@d e!~ f!@ g! h! h h h ~ *@                ! " #~ $(@ %~ &$@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2~ 3@ 4 5 6 7@@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ *@                   ! " #~ $(@ %~ &$@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2~ 3@ 4 5 67@@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh h M@:@   ~ @ ~ &@ ~ @      ~ 2@ ~ @ ~ (@   !~ "1@ #~ $,@ %&,@ @@( ) * + , - . / 01@@@@4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h I@7@   ~ @ ~ &@ ~ @      ~ 2@ ~ @ ~ (@   !~ "1@ #~ $"@ %&"@@' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh h p@@W@  ~ @ ~ $@ ~ 6@ ~ @@ ~ (@   ~ @  ~ L@ ~ $@ ~ ?@ ~ .@  !~ "L@ #~ $Y@ %&X@0@T@( ) * + ,B-.@.@1@1@F@F@(@(@"@ @6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FGK@J@H I J K L*M,@,@7@7@"@"@R S T U V W X Y Z [ \~ ]@ ^ _ ` a b c d e~ f@ g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h b@A@   ~ @ ~ "@ ~ (@      ~ 7@ ~ @ ~ (@ ~ @  !~ "7@ #~ $U@ %&U@,@@R@( ) * + ,B-,@,@.@.@C@C@&@&@@@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FGG@G@H I J K L*M(@(@5@5@ @ @R S T U V W X Y Z [ \~ ]@ ^ _ ` a b c d e~ f@ g h C@?@   ~ @ ~ "@ ~ "@      ~ @  ~ @   !~ " @ # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h B@9@      ~ &@ ~ @     ~ &@  ~ @ ~ @  !~ "&@ # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @              ~ @     !~ "@ # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hD4xlbn*88 i!i"i@#i$i%i&i'i(i)i*i+i,i-i.i/i0i1i2i3i4i5i6i7i8i9i:i;i<i=i>i?i ~ (@           ~ @  ~ @   !~ "@ #~ $@ %~ &@ ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h !~ !@ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !" !#~ !$@ !%~ !&@ !' !( !) !* !+ !, !- !. !/ !0 !1 !2 !3 !4 !5 !6 !7 !8 !9 !: !; !< != !> !? !@ !A !B !C !D !E !F !G !H !I !J !K !L !M !N !O !P !Q !R !S !T !U !V !W !X !Y !Z ![ !\ !] !^ !_ !` !a !b !c !d !e !f !g !h"h ##h $$@n@ c@1@ $`$@T@@`q@(@8@E@@K@h@8@u@@ g@@Y@ $~ $6@ $6$8@ l@@D@T@Z@@@S@ $ $!$" @G@@g@@@z@P@J@k@ d@@d@@6@Q@@@b@@4@@@<@|@p@3@u@@@z@,@k@A $B$CV@@j@X@>@]@@ i@h@@(@t@@@@ @f@@@ }@x@~@v@ȁ@u@o@W@ h@] $^ $_ $` $a $b~ $c@ $d $e~ $fg@ $g $h %~ %w@ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %! %" %#%$ t@ t@% %& %' %( %) %* %+ %, %- %. %/ %0 %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %:~ %;@ %< %= %>~ %?D@ %@~ %AR@ %B%CL@`a@F@"@F %G %H %I %J %K %L %M %N %O %P %Q %R %S %T %U %V %W %X %Y %Z %[ %\ %] %^ %_ %` %a %b %c %d %e %f %g %h & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &! &" &# &$ &% && &' &( &) &* &+ &, &- &. &/ &0 &1 &2 &3 &4 &5 &6 &7 &8 &9 &: &; &< &= &> &? &@ &A &B &C &D &E &F &G &H &I &J &K &L &M &N &O &P &Q &R &S &T &U &V &W &X &Y &Z &[ &\ &] &^ &_ &` &a &b &c &d &e &f &g &h '~ '0@ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '! '" '# '$ '% '& '' '( ') '* '+ ', '- '. '/ '0 '1 '2 '3 '4 '5 '6 '7 '8 '9 ': '; '< '= '> '? '@ 'A 'B 'C 'D~ 'E&@ 'F 'G 'H 'I 'J 'K 'L 'M 'N 'O 'P 'Q 'R 'S 'T 'U 'V 'W 'X 'Y 'Z '[ '\ '] '^ '_ '` 'a 'b 'c 'd 'e 'f 'g 'h (~ (@V@ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (! (" (#($H@H@% (& (' (( () (* (+ (, (- (. (/ (0 (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (: (; (< (= (> (? (@ (A (B (C(DG@?@"@@G (H (I (J (K (L (M (N (O (P (Q (R (S (T (U (V (W (X (Y (Z ([ (\ (] (^ (_ (` (a (b (c (d (e (f (g (h )~ )(@ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )! )" )# )$ )% )& )' )( )) )* )+ ), )- ). )/ )0 )1 )2 )3 )4 )5 )6 )7 )8 )9 ): ); )< )= )> )? )@ )A )B )C )D )E~ )F@ )G )H )I )J )K )L )M )N )O )P )Q )R )S )T )U )V )W )X )Y )Z )[ )\ )] )^ )_ )` )a )b )c )d )e )f )g )h *~ *B@ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *! *" *#*$:@:@% *& *' *( *) ** *+ *, *- *. */ *0 *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 *: *; *< *= *>~ *?@ *@~ *A@ *B *C*D.@ @E *F *G *H *I *J *K *L *M *N *O *P *Q *R *S *T *U *V *W *X *Y *Z *[ *\ *] *^ *_ *` *a *b *c *d *e *f *g *h +~ +@ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +! +" +#+$@@% +& +' +( +) +* ++ +, +- +. +/ +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +: +; +< += +> +? +@ +A +B +C +D +E +F +G +H +I +J +K +L +M +N +O +P +Q +R +S +T +U +V +W +X +Y +Z +[ +\ +] +^ +_ +` +a +b +c +d +e +f +g +h ,~ , @ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,! ," ,#~ ,$ @ ,%~ ,&@ ,' ,( ,) ,* ,+ ,, ,- ,. ,/ ,0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8,9@@: ,; ,< ,= ,> ,? ,@ ,A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,H ,I ,J ,K ,L ,M ,N ,O ,P ,Q ,R ,S ,T ,U ,V ,W ,X ,Y ,Z ,[ ,\ ,] ,^ ,_ ,` ,a ,b ,c ,d ,e ,f ,g ,h -~ -"@ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -! -" -#~ -$"@ -%-&@@' -( -) -* -+ -, -- -. -/ -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8-9@@: -; -< -= -> -? -@ -A -B -C -D -E -F -G -H -I -J -K -L -M -N -O -P -Q -R -S -T -U -V -W -X -Y -Z -[ -\ -] -^ -_ -` -a -b -c -d -e -f -g -h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! ." .# .$ .% .& .' .( .) .* .+ ., .- .. ./ .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .: .; .< .= .> .? .@ .A .B .C .D .E .F .G .H .I .J .K .L .M .N .O .P .Q .R .S .T .U .V .W .X .Y .Z .[ .\ .] .^ ._ .` .a .b .c .d .e .f .g .h / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /! /" /# /$ /% /& /' /( /) /* /+ /, /- /. // /0 /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /: /; /< /= /> /? /@ /A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Q /R /S /T /U /V /W /X /Y /Z /[ /\ /] /^ /_ /` /a /b /c /d /e /f /g /h 0~ 0$@ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0! 0" 0#~ 0$"@ 0%~ 0& @ 0'~ 0( @ 0) 0* 0+ 0, 0- 0. 0/ 00 01 02 03 0405@@6 07 08 09 0: 0; 0< 0= 0> 0? 0@ 0A 0B 0C 0D 0E 0F0G@@H 0I 0J 0K 0L 0M 0N 0O 0P 0Q 0R 0S 0T 0U 0V 0W 0X 0Y 0Z 0[ 0\ 0] 0^ 0_ 0` 0a 0b 0c 0d 0e 0f 0g 0h 1~ 1.@ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1! 1" 1#~ 1$&@ 1%~ 1&$@ 1'~ 1( @ 1) 1* 1+ 1, 1- 1. 1/ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1: 1; 1< 1= 1> 1? 1@ 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1J 1K 1L 1M 1N 1O 1P 1Q 1R 1S 1T 1U 1V 1W 1X 1Y 1Z 1[ 1\ 1] 1^ 1_ 1` 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 2~ 2@m@ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2! 2" 2#$2$l@<@`i@0@`g@( 2) 2* 2+ 2, 2- 2.N2/@@0@0@1@1@G@G@P@O@P@K@: 2; 2<~ 2=@ 2>~ 2?@ 2@ 2A 2B 2C 2D 2E 2F2G@X@X@H 2I 2J 2K 2L 2M 2NZ2O4@4@(@(@*@*@.@.@0@0@.@.@@@\ 2] 2^ 2_ 2` 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3! 3" 3# 3$ 3% 3& 3' 3( 3) 3* 3+ 3, 3- 3. 3/ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3: 3; 3< 3= 3> 3? 3@ 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3I 3J 3K 3L 3M 3N 3O 3P 3Q 3R 3S 3T 3U 3V 3W 3X 3Y 3Z 3[ 3\ 3] 3^ 3_ 3` 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 4~ 44@ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4! 4" 4#4$3@$@"@& 4'~ 4(@ 4) 4* 4+ 4, 4- 4. 4/ 40 41 42 43 44 45 46~ 47@ 4849@@: 4; 4< 4= 4> 4? 4@ 4A 4B 4C 4D 4E 4F4G@@H 4I 4J 4K 4L 4M 4N 4O 4P 4Q 4R 4S 4T 4U 4V 4W 4X 4Y 4Z 4[ 4\ 4] 4^ 4_ 4` 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 5~ 50|@ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5! 5" 5#$5$|@l@ l@X@ `@( 5) 5* 5+ 5, 5- 5. 5/ 50 51 52~ 53@ 54055G@A@@`@V@^@V@@@; 5<~ 5=A@ 5>~ 5?K@ 5@~ 5A0@ 5B 5C 5D 5E 5F5G@Q@@Q@H 5I 5J 5K 5L 5M 5NN5O*@*@*@*@5@5@"@"@@@@@Z 5[ 5\ 5] 5^ 5_ 5` 5a 5b 5c 5d 5e 5f 5g 5h 66W@ @ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6! 6" 6#$6$U@@T@"@Q@( 6) 6* 6+ 6, 6- 6. 6/ 60B61.@.@1@1@8@7@3@1@@@: 6; 6< 6= 6> 6? 6@ 6A 6B 6C 6D 6E 6F6G;@;@H 6I 6J 6K 6L 6M 6N 6O 6P6Q@@@@T 6U 6V6W@@X 6Y 6Z 6[ 6\ 6] 6^ 6_ 6` 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 7~ 7@Y@ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7! 7" 7#7$@Y@X@% 7& 7' 7( 7) 7* 7+ 7, 7- 7. 7/ 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7: 7; 7<~ 7=@ 7>~ 7?A@ 7@~ 7AF@ 7B~ 7C@ 7D 7E 7F 7G 7H 7I 7J 7K 7L 7M 7N 7O 7P 7Q 7R 7S 7T 7U 7V 7W 7X 7Y 7Z 7[ 7\ 7] 7^ 7_ 7` 7a 7b 7c 7d 7e 7f 7g 7h 88v@u@8@ 8 8 8 8~ 8@ 8 08 I@@X@@T@@E@ 8~ 8H@ 8~ 82@ 8 8 88u@5@&@ 88@[@@`l@*@ 8 8!08"`u@@@x@8@@v@( 8) 8* 8+ 8,`8-a@a@@n@k@0@X@@|@@,@P@ }@d@a@.@; 8<~ 8=2@ 8>~ 8?&@ 8@ 8A 8B 8C 8D 8E 8F~8G@@&@&@P@P@f@f@w@w@ps@Ps@_@_@@@@@9@9@,@*@Z 8[ 8\~ 8]3@ 8^ 8_ 8` 8a 8b 8c 8d 8e~ 8f3@ 8g 8h 99 @@@B@ 9 9~ 9*@ 9~ 9H@ 9 $9 a@(@`e@*@R@ 9~ 97@ 9~ 90@ 9~ 9(@ 9 9 969u@?@J@ @e@1@@_@@ 9 9!~ 9"u@ 9#9$@`e@ @`x@@@@*@"@[@W@@g@`d@u@s@q@l@ d@@a@P@G@:@6@@; 9<~ 9=@ 9> 9? 9@ 9A 9B 9C 9D 9E 9FZ9G`f@@f@@@.@.@F@F@O@O@B@B@@@T 9U 9V9W@@X 9Y 9Z 9[ 9\~ 9]1@ 9^ 9_ 9` 9a 9b 9c 9d 9e~ 9f0@ 9g 9h ::"@@ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :! :" :#~ :$@ :% :& :' :( :) :* :+ :, :- :. :/ :0 :1 :2 :3 :4 :5 :6 :7 :8 :9 :: :; :< := :> :? :@ :A :B :C :D :E :F :G :H :I :J :K :L :M :N :O :P :Q :R :S :T :U :V :W :X :Y :Z :[ :\ :] :^ :_ :` :a :b :c :d :e :f :g :h ;;c@F@@ ; ; ; ; ; ; ~ ; $@ ; ~ ; &@ ; ~ ;"@ ; ; ;~ ;@ ; ; ; ; ;;;@@ ; ;~ ;0@ ;~ ;"@ ; ; ;!~ ;";@ ;#~ ;$@S@ ;%;&S@.@N@( ;) ;* ;+ ;,B;-0@0@(@(@:@:@&@$@$@$@6 ;7 ;8 ;9 ;: ;; ;< ;= ;> ;? ;@ ;A ;B ;C ;D ;E ;F;G<@;@H ;I ;J ;K ;L ;M ;N;O@@$@"@R ;S ;T ;U ;V ;W ;X ;Y ;Z ;[ ;\~ ;]@ ;^ ;_ ;` ;a ;b ;c ;d ;e~ ;f@ ;g ;h < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <! <" <# <$ <% <& <' <( <) <* <+ <, <- <. </ <0 <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9 <: <; << <= <> <? <@ <A <B <C <D <E <F <G <H <I <J <K <L <M <N <O <P <Q <R <S <T <U <V <W <X <Y <Z <[ <\ <] <^ <_ <` <a <b <c <d <e <f <g <h ==@@;@ = =~ =@ =~ =6@ = 0= a@@`k@,@g@@\@ =~ =A@ =~ =8@ = = ==h@O@8@ ==u@?@H@>@ = =!="@4@*@@y@@ڮ@ @ @,@*@j@h@~@|@@h@R@@T@@8@H@`r@p@6@; =<~ ==5@ => =? =@ =A =B =C =D =E =F~=Gڨ@@@@@@f@e@{@0{@ @@؍@Ѝ@t@t@V@V@B@A@=@=@Z =[ =\~ =]P@ =^ =_ =` =a =b =c =d =e~ =fP@ =g =h > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >! >" ># >$ >% >& >' >( >) >* >+ >, >- >. >/ >0 >1 >2 >3 >4 >5 >6 >7 >8 >9 >: >; >< >= >> >? >@ >A >B >C >D >E >F >G >H >I >J >K >L >M >N >O >P >Q >R >S >T >U >V >W >X >Y >Z >[ >\ >] >^ >_ >` >a >b >c >d >e >f >g >h ?~ ?[@ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?! ?" ?#$?$@[@L@J@9@;@( ?) ?* ?+ ?, ?- ?. ?/ ?0 ?1 ?2<?3@@$@ @B@9@3@&@$@; ?<~ ?=@ ?>~ ??,@ ?@ ?A ?B ?C ?D ?E ?F?G>@>@H ?I ?J ?K ?L ?M ?N*?O@@&@&@@@T ?U ?V ?W ?X?Y@@Z ?[ ?\ ?] ?^ ?_ ?` ?a ?b ?c ?d ?e ?f ?g ?hDl@2,::@iAiBiCiDiEiFiGiHiIiJiKiLiMi@NiOiPiQiRiSiTi@UiViWiXiYiZi[i@\i]i^i_i @~ @d@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @! @" @#$@$@d@Y@O@(@I@( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2<@3 @@7@7@6@5@0@*@@; @<~ @=@ @>~ @?A@ @@~ @A@@ @B~ @C*@ @D @E @F@GJ@J@H @I @J @K @L6@M7@7@(@(@@@@@T @U @V @W @X @Y @Z @[ @\ @] @^ @_ @` @a @b @c @d @e @f @g @h A~ A`@ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A! A" A#$A$P@b@Ё@r@q@( A) A* A+ A, A- A. A/ A0HA14@3@@[@W@h@e@o@i@Z@@U@@; A<~ A=@ A>~ A?*@ A@ AA AB AC AD AE AFAG l@k@H AI AJrAK@@3@3@N@N@Q@@Q@@@@@"@"@&@$@ @ @ @ @\ A] A^ A_ A` Aa Ab Ac Ad Ae Af Ag Ah BBt@D@ B B B B B B B ~ B @ B ~ B (@ B ~ B"@ B~ B@ B B B B B B B~ B0@ B B B B B~ B*@ B B B!~ B".@ B#$B$Pp@:@`m@R@d@( B) B* B+ B,ZB-"@ @2@2@I@F@P@N@P@M@A@=@0@.@: B; B< B= B> B? B@ BA BB BC BD BE BFBGS@S@H BI BJBBK @ @"@"@8@8@2@2@"@"@T BU BVBW@@X BY BZ B[ B\~ B]@ B^ B_ B` Ba Bb Bc Bd Be~ Bf@ Bg Bh C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C! C" C# C$ C% C& C' C( C) C* C+ C, C- C. C/ C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C: C; C< C= C> C? C@ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ C[ C\ C] C^ C_ C` Ca Cb Cc Cd Ce Cf Cg Ch DD i@@ D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D~ D@ D D D D D D D D D!~ D"@ D#$D$g@@ g@U@X@( D) D* D+ D, D- D.~ D/@ D0BD17@6@A@A@O@N@G@G@3@3@: D; D< D= D> D? D@ DA DB DC DD DE DFDGF@F@H DI DJ DK DL6DM@@&@&@(@(@@@T DU DVDW@@@@Z D[ D\ D] D^ D_ D` Da Db Dc Dd De Df Dg Dh E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E! E" E# E$ E% E& E' E( E) E* E+ E, E- E. E/ E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E: E; E< E= E> E? E@ EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO EP EQ ER ES ET EU EV EW EX EY EZ E[ E\ E] E^ E_ E` Ea Eb Ec Ed Ee Ef Eg Eh FFQ@:@ F F F F F F F F F ~ F @ F ~ F@ F~ F @ F F F F F F F~ F@ F F F F F F F F F!~ F"@ F#~ F$B@ F%~ F&A@ F'~ F(@@ F) F* F+ F, F- F. F/ F0*F1,@,@&@&@@@6 F7 F8 F9 F: F; F< F= F> F? F@ FA FB FC FD FE FFFG,@,@H FI FJ FK FL FM FN FO FPFQ@@R FS FT FU FV FW FX FY FZ F[ F\ F] F^ F_ F` Fa Fb Fc Fd Fe Ff Fg Fh G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G! G" G# G$ G% G& G' G( G) G* G+ G, G- G. G/ G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G: G; G< G= G> G? G@ GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT GU GV GW GX GY GZ G[ G\ G] G^ G_ G` Ga Gb Gc Gd Ge Gf Gg Gh H~ H*@ H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H! H" H#~ H$"@ H%~ H&"@ H'~ H( @ H) H* H+ H, H- H. H/ H0 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H: H; H< H= H> H? H@ HA HB HC HD HE HF HG HH HI HJ HK HL HM HN HO HP HQ HR HS HT HU HV HW HX HY HZ H[ H\ H] H^ H_ H` Ha Hb Hc Hd He Hf Hg Hh I~ I @ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I! I" I#~ I$@ I%~ I&@ I'~ I(@ I) I* I+ I, I- I. I/ I0I1@@2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I: I; I< I= I> I? I@ IA IB IC ID IE IF IG IH II IJ IK IL IM IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX IY IZ I[ I\ I] I^ I_ I` Ia Ib Ic Id Ie If Ig Ih J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J! J" J# J$ J% J& J' J( J) J* J+ J, J- J. J/ J0 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J: J; J< J= J> J? J@ JA JB JC JD JE JF JG JH JI JJ JK JL JM JN JO JP JQ JR JS JT JU JV JW JX JY JZ J[ J\ J] J^ J_ J` Ja Jb Jc Jd Je Jf Jg Jh K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K! K" K# K$ K% K& K' K( K) K* K+ K, K- K. K/ K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K: K; K< K= K> K? K@ KA KB KC KD KE KF KG KH KI KJ KK KL KM KN KO KP KQ KR KS KT KU KV KW KX KY KZ K[ K\ K] K^ K_ K` Ka Kb Kc Kd Ke Kf Kg Kh L~ LW@ L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L! L" L#$L$W@2@R@3@K@( L) L* L+ L, L- L. L/ L0BL1"@ @,@&@:@6@;@6@(@$@: L; L< L= L> L? L@ LA LB LC LD LE LFLG<@<@H LI LJ LK LL LM LNLO$@$@P LQ LRLS@@T LU LVLW@@X LY LZ L[ L\ L] L^ L_ L` La Lb Lc Ld Le Lf Lg LhMh NNh O~ O@ O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O! O" O#O$@@% O& O' O( O) O* O+ O, O- O. O/ O0 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8~ O9@ O: O; O< O= O> O? O@ OA OB OC OD OE OF~ OG@ OH OI OJ OK OL OM ON OO OP OQ OR OS OT OU OV OW OX OY OZ O[ O\ O] O^ O_ O` Oa Ob Oc Od Oe Of Og Oh P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P! P" P# P$ P% P& P' P( P) P* P+ P, P- P. P/ P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P: P; P< P= P> P? P@ PA PB PC PD PE PF PG PH PI PJ PK PL PM PN PO PP PQ PR PS PT PU PV PW PX PY PZ P[ P\ P] P^ P_ P` Pa Pb Pc Pd Pe Pf Pg Ph Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q! Q" Q# Q$ Q% Q& Q' Q( Q) Q* Q+ Q, Q- Q. Q/ Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q: Q; Q< Q= Q> Q? Q@ QA QB QC QD QE QF QG QH QI QJ QK QL QM QN QO QP QQ QR QS QT QU QV QW QX QY QZ Q[ Q\ Q] Q^ Q_ Q` Qa Qb Qc Qd Qe Qf Qg Qh R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R! R" R# R$ R% R& R' R( R) R* R+ R, R- R. R/ R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R: R; R< R= R> R? R@ RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RQ RR RS RT RU RV RW RX RY RZ R[ R\ R] R^ R_ R` Ra Rb Rc Rd Re Rf Rg Rh S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S! S" S# S$ S% S& S' S( S) S* S+ S, S- S. S/ S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S: S; S< S= S> S? S@ SA SB SC SD SE SF SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SX SY SZ S[ S\ S] S^ S_ S` Sa Sb Sc Sd Se Sf Sg ShTh UUh VVh WWM@G@ W W W~ W@ W~ W@ W ~ W $@ W ~ W .@ W ~ W@ W W W W W W W W W~ W(@ W W W~ W@ W~ W@ W W W!~ W"(@ W# W$ W% W& W' W( W) W* W+ W, W- W. W/ W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W: W; W< W= W> W? W@ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJ WK WL WM WN WO WP WQ WR WS WT WU WV WW WX WY WZ W[ W\ W] W^ W_ W` Wa Wb Wc Wd We Wf Wg Wh XX@@ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X! X" X# X$ X% X& X' X( X) X* X+ X, X- X. X/ X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X: X; X< X= X> X? X@ XA XB XC XD XE XF XG XH XI XJ XK XL XM XN XO XP XQ XR XS XT XU XV XW XX XY XZ X[ X\ X] X^ X_ X` Xa Xb Xc Xd Xe Xf Xg Xh Y~ Y@ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y! Y" Y# Y$ Y% Y& Y' Y( Y) Y* Y+ Y, Y- Y. Y/ Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y: Y; Y< Y= Y> Y? Y@ YA YB YC YD YE YF YG YH YI YJ YK YL YM YN YO YP YQ YR YS YT YU YV YW YX YY YZ Y[ Y\ Y] Y^ Y_ Y` Ya Yb Yc Yd Ye Yf Yg Yh ZZH@C@ Z Z Z Z Z~ Z@ Z ~ Z "@ Z ~ Z *@ Z ~ Z@ Z Z Z Z Z Z Z Z Z~ Z$@ Z Z Z~ Z@ Z~ Z@ Z Z Z!~ Z"$@ Z# Z$ Z% Z& Z' Z( Z) Z* Z+ Z, Z- Z. Z/ Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z: Z; Z< Z= Z> Z? Z@ ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZJ ZK ZL ZM ZN ZO ZP ZQ ZR ZS ZT ZU ZV ZW ZX ZY ZZ Z[ Z\ Z] Z^ Z_ Z` Za Zb Zc Zd Ze Zf Zg Zh[h \\h ]]@[@@ ] ] ] ]~ ]@ ] ~ ] B@ ] ~ ] @@ ] ~ ]3@ ]~ ]@ ]~ ]@ ] ] ] ] ]~ ]]@ ]~ ](@ ]~ ]@Q@ ]~ ]B@ ] ] ]!~ ]"]@ ]#$]$~@^@w@i@e@( ]) ]* ]+ ],`]-:@8@E@C@@T@R@T@@R@Z@W@N@C@D@7@&@; ]<~ ]=,@ ]>~ ]?1@ ]@~ ]A@ ]B ]C ]D ]E ]F]G@k@@c@@I ]Jl]K0@0@<@;@L@J@9@6@?@.@ @@&@@6@@1@[ ]\ ]] ]^ ]_ ]` ]a ]b ]c ]d ]e ]f ]g ]h ^~ ^@ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^! ^" ^#~ ^$@ ^%~ ^&@ ^'~ ^(@ ^) ^* ^+ ^, ^- ^. ^/ ^0 ^1 ^2~ ^3@ ^4 ^5 ^6 ^7 ^8 ^9 ^: ^; ^< ^= ^> ^? ^@ ^A ^B ^C ^D ^E ^F ^G ^H ^I ^J ^K ^L ^M ^N ^O ^P ^Q ^R ^S ^T ^U ^V ^W ^X ^Y ^Z ^[ ^\ ^] ^^ ^_ ^` ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _! _" _# _$ _% _& _' _( _) _* _+ _, _- _. _/ _0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _: _; _< _= _> _? _@ _A _B _C _D _E _F _G _H _I _J _K _L _M _N _O _P _Q _R _S _T _U _V _W _X _Y _Z _[ _\ _] _^ __ _` _a _b _c _d _e _f _g _hDl&B`iaibicidieifigihiiijikiliminioipiqirisiti@uiviwixiyizi{i|i}i~ii `~ `@ ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `! `" `#~ `$@ `% `& `' `( `) `* `+ `, `- `. `/ `0 `1 `2 `3 `4 `5 `6 `7 `8 `9 `: `; `< `= `> `? `@ `A `B `C `D `E `F~ `G@ `H `I `J `K `L `M `N `O `P `Q `R `S `T `U `V `W `X `Y `Z `[ `\ `] `^ `_ `` `a `b `c `d `e `f `g `h a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a! a" a# a$ a% a& a' a( a) a* a+ a, a- a. a/ a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a: a; a< a= a> a? a@ aA aB aC aD aE aF aG aH aI aJ aK aL aM aN aO aP aQ aR aS aT aU aV aW aX aY aZ a[ a\ a] a^ a_ a` aa ab ac ad ae af ag ah b~ b*@ b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b! b" b#b$*@(@% b& b' b( b) b* b+ b, b- b. b/ b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b: b; b< b= b>~ b?@ b@ bA bB bC bD bE bF~ bG&@ bH bI bJ bK bL bM bN bO bP bQ bR~ bS@ bT bU bV bW bX bY bZ b[ b\ b] b^ b_ b` ba bb bc bd be bf bg bh ccF@?@ c c c c c~ c@ c ~ c &@ c ~ c @ c ~ c@ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c! c" c#c$*@ @@& c'~ c(@ c) c* c+ c, c- c. c/ c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c: c; c< c= c> c? c@ cA cB cC cD cE cFcG"@@H cI cJ cK cL cM cN cO cP cQ cR cS cT cU cV cW cX cY cZ c[ c\ c] c^ c_ c` ca cb cc cd ce cf cg ch d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d! d" d# d$ d% d& d' d( d) d* d+ d, d- d. d/ d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d: d; d< d= d> d? d@ dA dB dC dD dE dF dG dH dI dJ dK dL dM dN dO dP dQ dR dS dT dU dV dW dX dY dZ d[ d\ d] d^ d_ d` da db dc dd de df dg dh e~ eA@ e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e! e" e#e$A@?@@& e' e( e) e* e+ e, e- e. e/ e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6~ e7&@ e8~ e9 @ e: e; e<~ e=@ e>~ e?@ e@ eA eB eC eD eE eFeG@@@H eI eJ eK eL eM eN eO eP eQ eR~ eS@ eT eU eV~ eW@ eX~ eY@ eZ~ e[$@ e\ e] e^ e_ e` ea eb ec ed ee ef eg eh f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f! f" f# f$ f% f& f' f( f) f* f+ f, f- f. f/ f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f: f; f< f= f> f? f@ fA fB fC fD fE fF fG fH fI fJ fK fL fM fN fO fP fQ fR fS fT fU fV fW fX fY fZ f[ f\ f] f^ f_ f` fa fb fc fd fe ff fg fh g~ gD@ g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g~ g@ g g g~ g@ g g g g g!~ g"@ g#$g$@@@=@4@"@( g) g* g+ g, g- g.6g/@@@@"@@@@6 g7 g8 g9 g: g; g< g= g> g? g@ gA gB gC gD gE gFgG@@H gI gJ gK gL gM gN gO gP gQ gR gS gT gU gV gW gX gY gZ g[ g\ g] g^ g_ g` ga gb gc gd ge gf gg gh h~ h,@ h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h! h" h#~ h$*@ h%h&$@"@' h( h) h* h+ h, h- h. h/ h0 h1 h2h3@@4 h5 h6 h7 h8 h9 h: h; h< h= h> h? h@ hA hB hC hD hE hF hG hH hI hJ hK hL hM hN hO hP hQ hR hS hT hU hV hW hX hY hZ h[ h\ h] h^ h_ h` ha hb hc hd he hf hg hh ii@Q@@ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i! i" i#$i$P@6@E@<@,@( i) i* i+ i, i- i. i/ i0 i1 i2 i3 i40i5:@4@1@"@@@@; i< i= i> i? i@ iA iB iC iD iE iFiG6@3@H iI iJ iK iL iM iNiO@@@Q iRiS@@T iU iV iW iX iY iZ i[ i\ i] i^ i_ i` ia ib ic id ie if ig ih j~ j*@ j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j! j" j#j$(@@@@' j( j) j* j+ j, j- j. j/ j0 j1 j2 j3 j4 j5 j6~ j7@ j8 j9 j: j; j< j= j> j? j@ jA jB jC jD jE jFjG@@H jI jJ jK jL jM jN jO jP jQ jR jS jT jU jV jW jX jY jZ j[ j\ j] j^ j_ j` ja jb jc jd je jf jg jh k~ k(@ k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k! k" k#~ k$(@ k%k&&@$@' k( k) k* k+ k, k- k. k/ k0~ k1@ k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k: k; k< k= k> k? k@ kA kB kC kD kE kF kG kH kI kJ kK kL kM kN kO kP kQ kR kS kT kU kV kW kX kY kZ k[ k\ k] k^ k_ k` ka kb kc kd ke kf kg kh l~ l@ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l! l" l#l$@@% l& l' l( l) l* l+ l, l- l. l/ l0 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 l: l; l< l= l> l? l@ lA lB lC lD lE lF~ lG@ lH lI lJ lK lL lM lN lO lP lQ lR lS lT lU lV lW lX lY lZ l[ l\ l] l^ l_ l` la lb lc ld le lf lg lh mmt@E@ m m m m m m m ~ m *@ m ~ m ,@ m ~ m@ m~ m@ m m m m m m m~ mP@ m~ m@ m~ m@@ m~ m;@ m m m!~ m"P@ m#$m$k@0@i@Y@Y@( m) m* m+ m,Zm-5@3@9@6@L@J@I@I@H@G@&@"@@@: m; m< m= m> m? m@ mA mB mC mD mE mFmGS@S@H mI mJBmK(@(@2@1@<@<@(@(@@@T mU mV mW mX mY mZ m[ m\ m] m^ m_ m` ma mb mc md me mf mg mh nn@U@7@ n n n n n n n ~ n "@ n ~ n $@ n n n n n n n n n n n~ nF@ n~ n@ n~ n?@ n~ n"@ n n n!~ n"F@ n#~ n$1@ n%n&.@@ @( n) n* n+ n, n- n.n/@@0 n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n: n; n< n= n> n? n@ nA nB nC nD nE nFnG$@$@H nI nJ nK nLnM@@@@P nQ nR nS nT nU nV nW nX nY nZ n[ n\ n] n^ n_ n` na nb nc nd ne nf ng nh o~ o9@ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o! o" o#$o$7@@1@$@@( o) o* o+ o, o- o. o/ o0 o1 o2 o3 o4*o5@@@@@@: o; o< o= o> o? o@ oA oB oC oD oE oFoG4@.@H oI oJ oK oL oM oN oO oP oQ oR~ oS@ oT oU oV oW oX oY oZ o[ o\ o] o^ o_ o` oa ob oc od oe of og oh pp&@@ p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p! p" p#~ p$@ p%~ p&@ p'~ p(@ p) p* p+ p, p- p. p/ p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p: p; p< p= p> p? p@ pA pB pC pD pE pF~ pG@ pH pI pJ pK pL pM pN pO pP pQ pR pS pT pU pV pW pX pY pZ p[ p\ p] p^ p_ p` pa pb pc pd pe pf pg ph q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q! q" q# q$ q% q& q' q( q) q* q+ q, q- q. q/ q0 q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q: q; q< q= q> q? q@ qA qB qC qD qE qF qG qH qI qJ qK qL qM qN qO qP qQ qR qS qT qU qV qW qX qY qZ q[ q\ q] q^ q_ q` qa qb qc qd qe qf qg qh r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r! r" r# r$ r% r& r' r( r) r* r+ r, r- r. r/ r0 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r: r; r< r= r> r? r@ rA rB rC rD rE rF rG rH rI rJ rK rL rM rN rO rP rQ rR rS rT rU rV rW rX rY rZ r[ r\ r] r^ r_ r` ra rb rc rd re rf rg rh s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s! s" s# s$ s% s& s' s( s) s* s+ s, s- s. s/ s0 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s: s; s< s= s> s? s@ sA sB sC sD sE sF sG sH sI sJ sK sL sM sN sO sP sQ sR sS sT sU sV sW sX sY sZ s[ s\ s] s^ s_ s` sa sb sc sd se sf sg shth uuh vv1@@J@(@ v~ vI@ v<vf@@ȅ@0@p@4@u@@`b@ v~ vQ@ v~ vC@ v~ v&@ v6vL@Y@ y@;@@I@@8@ v v!v"*@1@*@@@@x@F@B@`g@`@`@@@@4@@@@@.@F@$@@@c@.@k@8@g@*@;@A vB~ vC@ vD vE vFvGn@@`b@`a@0@}@0@@@@@@Ȇ@@q@j@v@n@{@ n@j@@R@Q@] v^ v_ v` va vb vc vd ve~ vfQ@ vg vh w~ w_@ w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w! w" w#$w$@_@B@@V@*@S@( w) w* w+ w, w- w.Tw/@@<@6@3@0@A@9@1@*@ @@@; w< w= w> w? w@ wA wB wC wD wE wFwG1@$@H wI wJ wK wL wM wNwO@@P wQ wR wS wT wU wV wW wX wY wZ w[ w\ w] w^ w_ w` wa wb wc wd we wf wg wh x~ xR@ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x! x" x#$x$R@K@3@@.@( x) x* x+ x, x- x. x/ x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6~ x7 @ x8x9.@*@@; x<~ x=3@ x>~ x?5@ x@~ xA@ xB xC xD xE xFxGQ@0@H xI xJ~ xK@ xL xM xN~ xO@ xP~ xQ@ xR~ xS*@ xT xU xV~ xW @ xXxY*@@,@[ x\ x] x^ x_ x` xa xb xc xd xe xf xg xh y~ y.@ y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y! y" y#~ y$*@ y%~ y&&@ y'~ y(&@ y) y* y+ y, y- y. y/ y0 y1 y2y3@@4 y5 y6 y7 y8 y9 y: y; y< y= y> y? y@ yA yB yC yD yE yF yG yH yI yJ yK yL yM yN yO yP yQ yR yS yT yU yV yW yX yY yZ y[ y\ y] y^ y_ y` ya yb yc yd ye yf yg yh z~ z@ z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z! z" z#~ z$@ z%~ z&   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdeghijklmnopqrstuvwxyz{|}~@ z' z( z) z* z+ z, z- z. z/ z0 z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z: z; z< z= z> z? z@ zA zB zC zD zE zF zG zH zI zJ zK zL zM zN zO zP zQ zR zS zT zU zV zW zX zY zZ z[ z\ z] z^ z_ z` za zb zc zd ze zf zg zh {{`@@ { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { {! {" {#${$`@8@Z@1@U@( {) {* {+ {,{-@@. {/ {00{1C@C@5@5@=@<@@7 {8{9"@"@: {; {<~ {=@ {>~ {?@ {@~ {A@ {B {C {D {E {F{G[@X@H {I {Jf{K@@@@.@(@(@(@2@2@1@,@2@0@0@$@Z {[ {\ {] {^ {_ {` {a {b {c {d {e {f {g {h ||M@=@ | | | | | | | ~ | @ | ~ | @ | ~ |"@ | | |~ |@ | | | | |~ | @ | | | | |~ |@ | | |!~ |" @ |#~ |$6@ |%|&6@@0@( |) |* |+ |,*|-@@@@"@"@2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |: |; |< |= |> |? |@ |A |B |C |D |E |F|G*@*@H |I |J |K |L |M |N|O@@P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |[ |\ |] |^ |_ |` |a |b |c |d |e |f |g |h }~ }@V@ } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } }! }" }#$}$@V@Q@3@@.@( }) }* }+ }, }- }. }/ }0 }1 }2 }3 }4 }5 }6}7&@"@2@"@: }; }<~ }=2@ }>~ }?;@ }@~ }A @ }B }C }D }E }F}GT@3@H }I }J }K }L }M }N}O@@P }Q }R}S&@@@U }V~ }W"@ }X}Y;@@4@[ }\ }] }^ }_ }` }a }b }c }d }e }f }g }h ~~ ~0r@ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~! ~" ~#$~$r@Y@ g@Z@S@( ~) ~* ~+ ~, ~- ~. ~/ ~0H~17@2@<@6@R@M@W@M@C@8@*@; ~<~ ~= @ ~>~ ~?$@ ~@ ~A ~B ~C ~D ~E ~F~G l@a@H ~I ~Jr~K$@@@@C@=@6@3@D@:@,@@B@6@E@5@*@@\ ~] ~^ ~_ ~` ~a ~b ~c ~d ~e ~f ~g ~h ~ *@                   ! " #~ $"@ %& @@' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hDldRt6~xbiiiiiiiiiiiiiiiiiiii@iiiiiiiiiiii @,@         ~ @ ~ @      ! " #$$@ w@ j@V@]@( ) * + , - . / 0 1 2~ 3@ 4T5S@?@ f@S@c@S@N@@C@@K@@@A B C D E FGX@ i@@I J~ K@ LfM@@>@*@C@$@U@C@B@&@U@?@b@I@@[@B@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                ! " #~ $@ %~ &@ ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ (@                ! " #$(@@@@' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 45@@@7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F~ G@ H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h h@R@@  ~ (@ ~ $@ ~ <@ ~ &@ ~ &@    W@@1@ ~ E@ ~ A@  !~ "W@ #$$p@R@@8@q@( ) *f+&@@L@I@@Y@W@e@`c@k@ j@i@@h@U@R@5@1@: ; < = > ? @ A B C D E FG d@c@H I JNK&@&@9@9@I@I@H@H@&@&@@@V W X~ Y@ Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h {@2@    ~ @ ~ @ ~ @     C@@@ ~ ,@ ~ 4@  !~ "C@ #$$0x@9@v@r@@P@( ) * + ,Z-$@"@6@3@R@Q@X@@V@]@\@K@H@(@(@: ; < = > ? @ A B C D E FGH@H@H I JBK@@$@$@*@*@,@,@@@T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ʣ@$@    ~ @       ~ @     !~ " @ #$$@Ђ@ܝ@@x@( ) * + ,~-@@3@1@@@>@@Q@P@@@P@@ x@pq@H@@@@@<@@@ A B C D E FG؏@@@@D@C@S@Q@j@g@f@ d@ f@c@@U@Q@Z@V@\@@W@5@.@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ }@           ~ @  ~ @   !~ "@ #$$|@g@p@ k@H@( ) * + , - .T/@@ @@2@0@K@F@[@S@a@[@@; <~ =S@ >~ ?B@ @ A B C D E FGY@S@H I JK@@@M NTO.@,@$@"@3@2@$@@2@"@&@ @ @[ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h @}@@@    ~ @ ~ *@ ~ @     ~ L@ ~ $@ ~ 0@ ~ >@  !~ "L@ #$$w@E@u@o@T@( ) * + ,Z-3@0@A@>@K@J@X@@W@T@R@O@J@;@3@: ; < = > ? @ A B C D E FrG@b@ a@@@*@(@,@,@E@E@A@?@7@3@@@@@X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ 9@                ! " #$$9@@3@@(@( ) * + , - . / 0*1@@@@$@@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG2@(@@I J K L M N O P~ Q@ R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h @ȍ@(@@ ~ 1@ ~ P@ `q@@s@ ~ @d@ ~ O@ ~ =@ ~ 1@  @2@a@ ~@$@@v@ @ !"@@ @}@3@@V@9@6@@[@T@x@@@@Ģ@@X@<@@Ȗ@v@`u@ b@a@: ; <~ =@ > ? @ A B C D E F~G@ @W@W@@v@@v@@@@@8@@@`k@@k@P@@P@C@C@7@5@Z [ \~ ]C@ ^ _ ` a b c d e~ fB@ g h @3@    ~ "@ ~ @      ~ "@  ~ @   !~ ""@ #$$p~@]@w@f@@g@( ) * + ,`- @@@@E@B@O@F@`@X@a@@[@S@P@ @; <~ =@ > ? @ A B C D E FGv@Pq@ @@(@"@<@7@Q@L@J@D@V@P@:@5@>@8@B@8@(@@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h \@@0@ ~ <@ ~ @U@ ~ Pu@  t@ @a@ ~ M@ ~ :@ ~ @  6@@P@k@7@P@A@`o@@ !"ؐ@&@@K@X@q@p@*@$@K@E@ c@a@a@_@c@b@N@M@@@>@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FZGf@f@@@6@6@I@I@J@J@C@C@ @ @T U V W X Y Z [ \~ ]8@ ^ _ ` a b c d e~ f8@ g h p@@\@(@@  ~ $@ $ @@@C@@,@ ~ @ ~ @   ~ =@ ~ @ ~ .@ ~ $@  !~ "=@ #$$_@@@]@B@@T@( ) * + ,T-"@@2@1@C@B@6@6@:@9@@@@9 : ; < = > ? @ A B C D E FGB@B@H I J K L*M"@"@(@(@@@R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ 1@           ~ @     !~ "@ #~ $$@ %& @@@( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h *@@                ! " #~ $@ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ 1@                ! " #~ $.@ %&,@@@( ) * + , - . / 01@@2 3 45@@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh h @$@     ~ @      ~ @  ~ @   !~ " @ #$$@ `@@@`@w@( ) * + ,`-@@,@*@S@R@@W@T@e@b@a@@[@X@@R@$@; <~ =*@ >~ ?"@ @ A B C D E FG`f@f@@@,@,@,@,@E@E@@@@@A@@@$@"@ @@@@,@,@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ X@                ! " #$$X@M@D@5@3@( ) * + , - . / 0 1 2~ 3@ 4*55@(@;@"@8@*@: ; <~ =&@ >~ ?@ @ A B C D E FG"@"@H I J K L M N O P Q RS@@T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ (@                ! " #~ $(@ %~ &"@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 67@@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ ]@                ! " #~ $\@ %&@\@*@Y@( ) * + ,Z-@@@@2@2@2@2@D@C@6@6@@@: ; < = > ? @ A B C D E FGE@E@H I JK@@L M N*O0@0@@@@@T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                ! " #~ $@ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @i@                ! " #$$h@<@`e@I@@^@( ) * + , - . / 0B14@2@B@A@K@H@H@C@B@?@: ; < = > ? @ A B C D E FGM@M@H I J K L6M@@.@.@(@(@ @ @T U VW@@X Y Z[ @ @\ ] ^ _ ` a b c d e f g h U@@                ! " #~ $S@ %&S@1@M@( ) * + , - .B/@@4@3@0@.@;@;@"@"@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG8@8@H I JK@@@@N O PQ@@@@T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hDl^l"hn2iiiiiiiiiiiii@iiiiiiiiiiiiiiiiiii ~ *@                ! " #~ $*@ %~ &&@ '~ (&@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 67@@@9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                ! " #~ $@ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ 0@                ! " #~ $0@ %&,@@@( ) * + , - . / 0 1 2 3 4*5@@@@@@: ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h k                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h !~ @R@                ! " #$$Q@8@G@.@@@( ) * + , - . / 0B1*@"@*@"@.@&@.@(@(@@: ; < = > ? @ A B C D E FG1@1@H I J K L M NO@@@@R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h "                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h #                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh h $h % A`J@@]@@@$@<@9@@@k@@@n@J@c@q@P@ @5@@,@c@ <@@@c@@u@@i@2@ !"@t@0@z@`T@@@s@o@@@L@ʻ@@w@B@@@@6@@@@@@J@; <$=^@B@``@$@I@A B~ C@ D E FG@a@N@z@z@@@ª@@@@f@O@@@@@`@\@@p@U@T@؁@] ^ _ ` a~ bm@ c d e~ f@|@ g h &~ @                ! " #~ $@ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h '~ ,@                ! " #~ $,@ %~ &,@ '~ (,@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 67@@@@: ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h )~ @                ! " #~ $@ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h *~ R@                ! " #$$Q@(@M@4@C@( ) * + , - . / 0B1"@"@@@1@*@:@6@&@$@: ; < = > ? @ A B C D E FG8@8@H I J K LM@@"@"@P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h +~ 7@                ! " #~ $3@ %~ &3@ '~ (0@ ) * + , - . / 0 1 2*3@@@@@@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG"@"@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ,@t@;@@ ~ @ ~ @ ~ @W@ < 0s@@w@"@ s@@h@@ `@ ~ "@ @d@8@ J@@Z@1@ !0" c@"@y@B@T@s@@( ) *f+,@*@ d@ d@w@w@\@P@4@@@|@Pw@v@ b@a@: ; < = >~ ?@ @ A B C D E FG@@,@,@@]@@]@i@i@@@p@@@@@i@h@`a@`a@J@J@ @ @ m@] ^ _ ` a~ b @ c d e~ fl@ g h -$@(@                ! " #$$@`a@@@a@ޠ@( ) * + , - . / 0H1R@R@`@`@`{@z@Љ@0@`@@&@; <=>@&@?@? @~ A"@ B C D E FGԗ@ė@H I JrK$@$@C@C@ c@ c@o@o@y@y@ n@n@@i@ i@h@g@5@5@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h .~ @                ! " #$@@% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h l~ S@                ! " #$$S@ @Q@&@N@( ) * + , - . / 0 1 263&@&@.@.@>@:@3@0@: ; < = > ? @ A B C D E FG?@?@H I J K L M NO @ @$@$@R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h m~ C@                ! " #$C@5@2@& '~ (.@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 67&@ @*@$@: ; < = >~ ?@ @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h m                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h n                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h o~ &@                ! " #$&@@@& '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6~ 7@ 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h o                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h pH@.@     ~ @      ~ @     !~ "@ #$$@Y@@ c@@( ) * + ,~ -@ .N/&@"@E@B@U@S@`p@ o@z@ x@`m@j@: ; <~ =*@ >~ ?@ @~ A@ B C D E FGz@z@H I JrK@@*@*@R@R@T@T@\@\@J@J@J@J@?@>@@@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h q~ P{@                ! " #$$P{@pq@c@B@^@( ) * + , - . / 0 1 2 3 405.@@Q@C@`c@Y@@@; <~ =H@ >~ ?Q@ @~ A@@ B C D E FGO@N@H I J K L M N O PNQ&@&@(@(@@@(@(@$@$@@@\ ] ^ _ ` a b c d e f g hDtl>H>Niiiiiii@iiiiiiiiiiiiiiiii@iiiiiiii r                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h s                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 0@X@d@6@ ~ Q@ ~ q@ T @@@@J@@B@@3@F@"@4@ @_@ 6x@@e@w@6@@Q@@T@ !"@``@@;@H@ @@T@@Q@P@{@z@z@@@@@R@@|@e@@@D@}@p}@: ; <=0@.@@? @ A B C D E FG@@c@c@0@(@@@r@e@@@p@j@t@l@@@P@H@B@B@@_@] ^ _ ` a~ b@W@ c d e~ fT@ g h 1@@@@W@ `@}@"@@7@@f@@f@@[@@D@y@ @b@ ~ 7@ <@0@@@`@0@`p@@Z@,@ !"@}@`g@@@b@@@`m@g@Ԕ@@g@+@[@m@!@@ұ@@ @@W@@V@E@D@: ; <=@@@@@ A B C D E F~G.@$@m@m@@@H@4@J@6@4@$@x@x@o@o@X@X@@@@@Z [ \~ ]`j@ ^ _ ` a~ b a@ c d e~ f a@ g h 2~ &@                ! " #~ $"@ %~ &"@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 3~ N@                ! " #~ $M@ %~ &M@ '~ (M@ ) * + , - .B/@@ @ @&@&@5@5@*@(@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FGA@@@H I J K L6M@@(@(@"@"@@@T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh h 4K@0@                ! " #~ $A@ %&A@@>@( ) * + , - . / 0*1"@"@"@ @@@6 7 89@@: ; < = > ? @ A B C D E FG4@4@H I J K L M NO@@@@R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 5                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 6                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 7                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 8                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h :~ ,@                ! " #~ $,@ %~ &,@ '~ (,@ ) * + , - . / 0 1 23@@4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG&@&@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ;                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h B                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h t                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h D~ @                ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h F                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h G                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h H&@ @                ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh h I@@`h@*@ `@U@@ u@7@@N@(@J@u@A@_@@U@"@?@ ~ @ 6t@@c@q@@@@U@@B@ !"Z@*@y@@6@X@@1@$@V@@Q@P@X@@@@ȗ@̕@@Ѝ@@Pz@t@@^@W@@; <~ =3@ >~ ?*@ @ A B C D E FG@d@C@C@@d@ d@ q@q@}@}@t@t@@[@[@J@H@:@9@@@@@@[ \~ ]G@ ^ _ ` a b c d e~ fF@ g h Jq@1@     ~ @ ~ @     ~ @   ~ @  !~ " @ #$$p@D@ k@Q@b@( ) * + ,Z-@@$@"@B@B@L@I@T@R@H@?@.@(@: ; < = > ? @ A B C D E FG@S@R@H I JBK@@@@1@1@5@5@4@4@T U VW@@X Y Z [ \~ ]@ ^ _ ` a b c d e~ f@ g h K~ P@                ! " #$$P@C@;@,@*@( ) * + , - . / 0 1 2 3 4*5&@@&@ @,@$@: ; <~ =.@ >~ ?&@ @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h M@Ȣ@c@"@ ~ O@ T@q@1@@J@H@C@q@=@Y@@@Q@"@7@  6@@]@`l@9@H@Q@@7@ !"@&@@p@@@@*@ @P@J@|@`y@@8@ȓ@@@@0~@z@ b@^@A@@@: ; < = > ? @ A B C D E F~Gp@X@<@<@]@@]@g@f@q@q@`d@`d@E@E@&@$@@@@@Z [ \~ ]=@ ^ _ ` a b c d e~ f<@ g h u                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h N@V@ @ ~ @ ~ @ ~ 2@ ~ <@ ~ 3@ ~ $@ ~ @   Q@@ ~ 9@ ~ F@  !~ "Q@ #$$X@V@@b@u@( ) *f+@@5@0@J@G@ b@^@c@@a@a@^@I@@@0@,@: ; < = > ? @ A B C D E FGh@h@H I JNK&@&@=@=@P@P@J@J@2@2@$@$@V W XY@@Z [ \~ ] @ ^ _ ` a b c d e~ f @ g h O@R@@   ~ *@ <@@*@ ~ @ ~ @ ~ @  K@&@@ 8@@8@@ !~ "K@ #$$@_@@o@}@( ) * + ,Z-8@8@N@K@@_@\@`j@@g@ l@ h@d@ a@D@:@: ; < = > ? @ A B C D E F~Gs@`s@"@"@1@1@C@B@V@@V@@U@@U@7@7@;@9@"@"@,@,@Z [ \~ ]@ ^ _ ` a b c d e~ f@ g hDl<btiii@iiiiii@iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii P~ @            !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefgijklmnopqrstuvwxyz{|}~       ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h Qȏ@s@4@ ~ ,@ 0L@@@[@@W@"@=@ ~ @    60r@3@I@@g@"@I@@ !~ "r@ #*$`y@A@0w@[@@p@@) *N+0@&@[@Y@T@R@^@@]@M@J@*@&@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@Q@@Q@H I JBK(@(@2@2@6@6@"@"@@@T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh h Rh S~ .@           ~ @     !~ "@ #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 45@@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h T~ $@                ! " #~ $@ %~ &@ ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h U~ @                ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh h Wh X@(@       ~ @    ~ @   ~ @  !~ " @ #$$d@@@@p}@( ) * + , - .~ /@ 0H1H@D@@P@J@r@l@0w@m@ @0z@@a@; <~ = e@ >~ ? i@ @~ AO@ BC@@D E FGpv@t@H I JrK@@.@.@I@I@I@I@Q@P@D@C@J@G@G@D@9@5@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h Y~ "@                ! " #$"@@@& ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h Z~ p@                ! " #$$p@u@j@@`@T@( ) * + , - . / 0 1 2 3 405>@5@U@J@k@`@I@; <~ =N@ >~ ?@R@ @~ A<@ B C D E FGD@D@H I J K L M N6O"@"@@@.@.@@@V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h [~ b@                ! " #$$a@F@X@F@K@( ) * + , - . / 0B1@@.@*@D@@@B@:@<@3@: ; <~ =@ >~ ?@ @ A B C D E FG>@>@H I J K L M N O PQ @ @@@T U VW@@@@Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h \~ c@                ! " #$$c@`@8@(@(@( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6~ 7"@ 89C@6@3@; <~ =:@ >~ ?E@ @~ A&@ B C D E FG.@.@H I J K L M N O P Q R S T U VW @ @X Y Z[@@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h ]                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h _~ O@                ! " #$$O@4@E@<@.@( ) * + , - . / 0 1 2 3 4*53@.@3@(@2@,@: ; < = > ? @ A B C D E FG,@,@H I J K L M NO@@P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h `~ @                ! " #~ $@ %~ &@ ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h a~ (@                ! " #~ $(@ %~ &"@ '~ ( @ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 67@@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h b                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h c                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h d~ j@                ! " #$$i@]@U@K@@@( ) * + , - . / 0 1 2 3 405B@6@K@@@L@@@,@; <~ =1@ >~ ?2@ @~ A @ B C D E FG4@4@H I J K L M N*O@@@@ @ @T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h e~ @                ! " #$$@pq@`l@@d@@P@( ) * + , - . / 0~ 1@ 2 3 405J@E@P@=@@k@b@F@; <~ =J@ >~ ?I@ @~ A,@ B C D E FGG@G@H I J K LZM@@@@@@@@@@$@$@@@Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h f~ @                ! " #~ $@ %~ &@ ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8~ 9@ : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h g~ ,@                ! " #~ $*@ %&$@@@( ) * + , - . / 0 1 2 3 45@@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h h                 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i~ ,@                ! " #~ $&@ %& @@' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 45@@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h j~ F@                ! " #$$F@@C@*@9@( ) * + , - . / 01@@2 3 4*5 @@3@3@@@: ; < = > ? @ A B C D E FG0@.@H I J K L M NO@@P Q R S T U V W X~ Y@ Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h k~ &@                ! " #~ $&@ %~ &$@ '~ ( @ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h l~ D@                ! " #~ $C@ %&B@(@9@( ) * + , - . / 01@@@3 4*5,@,@@@@@: ; < = > ? @ A B C D E FG6@5@H I J K L M N O P~ Q@ R S TU@@V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hDl6(nFhiiiiiiiii i@ i i i iiiiiiiiiiiiii@iiiii m~ 8@                   ! " #$8@,@$@& '~ ( @ ) * + , - . / 0 1 2 3 4~ 5@ 67 @@@9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h n~ G@                   ! " #$$F@"@A@"@:@( ) * + , - . / 061@@@@4@1@$@@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG>@9@H I J K L M N*O@@ @ @@@T U V~ W@ X~ Y@ Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h o[@@                   ! " #$$Y@2@T@.@P@( ) * + , - . / 0B1"@@4@1@>@;@;@6@ @@: ; < = > ? @ A B C D E FGR@P@H I J K L M NZO @ @@@*@(@&@$@(@$@*@&@ @@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h p~ =@                   ! " #$$=@*@0@@(@( ) * + , - . / 0 1 2 3 4*5$@@@@$@@: ; < = > ? @ A B C D E FG,@&@H I J K L M N O P Q R S T U V W XY@@Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h q~ .@                   ! " #$.@@ @& '~ ( @ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6~ 7@ 8~ 9@ : ; < = > ? @ A B C D E FG$@@H I J K L M N O P Q R~ S@ T U V W X~ Y@ Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h r                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h s~ @                   ! " #~ $@ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h h h t @Pv@K@ ~ @ ~ ,@ N I@"@\@,@@R@,@D@@@@@>@@ 6 @j@J@@x@S@@ `@  ! "@?@l@>@e@$@@.@*@:@9@@r@p@@@@B@@@ڼ@@@ڬ@ܔ@@G@; < =F@"@1@? @ A B C D E F~ G؊@@6@6@T@T@ c@ c@pr@@r@b@b@@T@T@>@>@@@@@$@$@Z [ \~ ]7@ ^ _ ` a b c d e~ f7@ g h v~ @                   ! " #~ $@ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h w @h@B@  ~ @ H 6@@M@ @G@$@;@@0@@4@  @Q@,@ a@:@@F@  ! " @,@@̙@q@@ @@@@@c@a@Pw@s@x@@B@ @@@ب@@(@P@C@; < =;@@&@? @ A B C D E F~ Gȅ@@3@3@P@@P@`@`@ n@m@_@_@M@M@5@5@7@7@@@Z [ \~ ]6@ ^ _ ` a b c d e~ f6@ g h v~ C@                   ! " #$C@&@;@9@' ( ) * + , - . / 0 1 263 @@(@ @"@@@@: ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h x~ D@                   ! " #$$D@4@4@.@@( ) * + , - . / 0 1 2 3 45"@@6 7 89.@*@: ; <~ =@ > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h w                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h y~ @Q@                   ! " #$$Q@(@L@G@$@( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 89L@K@@; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h x                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h z~ A@                   ! " #$$A@&@8@3@@( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 89=@7@: ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h |l@O@   ~ @ ~ 5@ ~ 9@ ~ @     ~ R@ ~ "@ ~ F@ ~ 4@  !~ "R@ #$$V@@U@J@@@( ) * + ,N- @ @.@.@9@6@5@5@$@ @ @@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG<@<@H I J K LM@@&@&@P Q R S T U VW@@X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~@W@1@    ~  @ $ ;@@4@@"@ ~ 0@ ~ $@  6@a@>@@{@J@Ќ@T@  !"d@1@@pv@@@ӳ@"@@2@1@@^@[@pr@p@@@8@4@@l@@ @Pp@@p@: ; < = > ? @ A B C D E FG[@[@H I JNK*@*@&@&@B@B@3@3@0@0@"@"@V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ B@              ~ @  ~ @   !~ "@ #~ $=@ %&=@(@1@( ) * + , - . / 061@@@@&@&@@@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ H@                   ! " #~ $F@ %&E@$@@@( ) * + , - .B/@@,@,@ @@ @ @@@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG,@,@H I J K L M NO@@P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh h f@~@@Y@.@@H@@U@ @b@E@@X@5@H@"@.@ ~ @ ~ *@  0`d@?@P@,@R@,@9@  !~ " d@ #$$`@1@\@B@S@( ) *Z+&@&@D@A@:@7@9@6@(@"@$@"@@@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG8@7@H I J K LM@@$@"@P Q R S T U V W X Y Z [ \~ ]"@ ^ _ ` a b c d e~ f"@ g h `@X@7@ ~ @ ~ &@ 0 ;@$@7@@3@@@  ~ @  ~ $@  ~ @   !~ "$@ #~ $7@ %~ &5@ '~ (2@ ) *6+@@@@@@@@2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M NO@@P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h F@B@@    ~ "@   ~ @ ~ @ ~ @ ~ @       ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 6@q@h@F@"@@:@@E@ $ P@6@A@ @*@     0@Q@2@C@ @5@ @"@  !~ "Q@ #~ $ @ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \~ ]@ ^ _ ` a b c d e~ f@ g hD.l>nr"Bz^z@ i!i"i#i$i@%i&i'i(i)i*i+i,i-i.i/i@0i1i2i3i4i5i6i7i8i9i:i;i<i=i>i?i                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !" !# !$ !% !& !' !( !) !* !+ !, !- !. !/ !0 !1 !2 !3 !4 !5 !6 !7 !8 !9 !: !; !< != !> !? !@ !A !B !C !D !E !F !G !H !I !J !K !L !M !N !O !P !Q !R !S !T !U !V !W !X !Y !Z ![ !\ !] !^ !_ !` !a !b !c !d !e !f !g !h ""pt@c@<@@ "~ "3@ "0"?@@H@"@B@"@"@ " " " " " " " " "0"@T@&@9@@E@@,@ " " "!~ ""@T@ "#$"$W@*@@T@@@H@( ") "*N"+@@=@:@5@2@2@0@$@@@@6 "7 "8 "9 ": "; "< "= "> "? "@ "A "B "C "D "E "F"G*@(@H "I "J "K "L "M "N"O@@P "Q "R "S "T "U "V "W "X "Y "Z "[ "\ "] "^ "_ "` "a "b "c "d "e "f "g "h # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #! #" ## #$ #% #& #' #( #) #* #+ #, #- #. #/ #0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #: #; #< #= #> #? #@ #A #B #C #D #E #F #G #H #I #J #K #L #M #N #O #P #Q #R #S #T #U #V #W #X #Y #Z #[ #\ #] #^ #_ #` #a #b #c #d #e #f #g #h$h %%h &E&h 'F'@@pv@$@ ' ' ' '~ '@ ' ~ ' C@ ' ~ ' J@ ' ~ 'Q@ '~ '@P@ '~ 'K@ ''P@@$@ '';@@ ' '',@@&@ ' ' '!~ '"9@ '#$'${@&@{@"@z@( ') '* '+ ',Z'-4@4@C@B@@]@\@Y@@Y@``@`@9@7@ @ @: '; '< '= '> '? '@ 'A 'B 'C 'D 'E 'F'Ge@d@H 'I 'Jf'K@@"@"@:@:@B@B@D@C@$@$@5@4@.@.@Z '[ '\~ ']$@ '^ '_ '` 'a 'b 'c 'd 'e~ 'f$@ 'g 'h (G(Ђ@ o@$@ ( ( ( (~ (@ ( ~ ( 4@ ( ~ ( B@ ( ~ (F@ (~ (F@ (~ (D@ ((I@@@ ((9@@ ( ((*@@$@ ( ( (!~ ("7@ (#$($t@@s@@@s@( () (* (+ (,Z(-0@0@:@:@V@@V@R@Q@@W@V@2@2@@@: (; (< (= (> (? (@ (A (B (C (D (E (F(GW@W@H (I (Jf(K@@@@0@0@5@5@6@6@@@&@&@@@Z ([ (\~ (] @ (^ (_ (` (a (b (c (d (e~ (f @ (g (h )H~ )@ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )! )" )# )$ )% )& )' )( )) )* )+ ), )- ). )/ )0 )1 )2 )3 )4 )5 )6 )7 )8 )9 ): ); )< )= )> )? )@ )A )B )C )D )E )F )G )H )I )J )K )L )M )N )O )P )Q )R )S )T )U )V )W )X )Y )Z )[ )\ )] )^ )_ )` )a )b )c )d )e )f )g )h *J*[@Q@ * * * * * * * ~ * &@ * ~ * &@ * ~ *.@ *~ *,@ *~ *@ *~ *@ * * * * * * * * * * * * *! *" *#~ *$B@ *%~ *&A@ *'~ *(A@ *) ** *+ *, *- *.6*/$@"@"@ @&@&@@@6 *7 *8 *9 *: *; *< *= *> *? *@ *A *B *C *D *E *F*G2@2@H *I *J *K *L *M *N*O@@ @ @R *S *T *U *V *W *X *Y *Z *[ *\ *] *^ *_ *` *a *b *c *d *e *f *g *h +K+X@4@ + + + + + + + + + + + + + + +~ +@ +~ +@ + + + + + + + + + + + + +! +" +#+$S@@R@& +'~ +(Q@ +) +* ++ +, +- +. +/ +06+1(@(@1@0@@@@@@@8 +9 +: +; +< += +> +? +@ +A +B +C +D +E +F+GH@G@H +I +J +K +L +M +N*+O@@@@.@,@T +U +V+W @@"@"@Z +[ +\ +] +^ +_ +` +a +b +c +d +e +f +g +h ,L,*@@ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,! ," ,#~ ,$@ ,%~ ,&@ ,'~ ,(@ ,) ,* ,+ ,, ,- ,. ,/ ,0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,: ,; ,< ,= ,> ,? ,@ ,A ,B ,C ,D ,E ,F,G@@H ,I ,J ,K ,L ,M ,N ,O ,P ,Q ,R ,S ,T ,U ,V ,W ,X ,Y ,Z ,[ ,\ ,] ,^ ,_ ,` ,a ,b ,c ,d ,e ,f ,g ,h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -! -" -# -$ -% -& -' -( -) -* -+ -, -- -. -/ -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -: -; -< -= -> -? -@ -A -B -C -D -E -F -G -H -I -J -K -L -M -N -O -P -Q -R -S -T -U -V -W -X -Y -Z -[ -\ -] -^ -_ -` -a -b -c -d -e -f -g -h .M.0@.@ . . . . . . . ~ . @ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! ." .# .$ .% .& .' .( .) .* .+ ., .- .. ./ .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .: .; .< .= .> .? .@ .A .B .C .D .E .F .G .H .I .J .K .L .M .N .O .P .Q .R .S .T .U .V .W .X .Y .Z .[ .\ .] .^ ._ .` .a .b .c .d .e .f .g .h/h 00h 1N1h 2O2h 3P3@@I@ 3 3~ 3>@ 3~ 3\@ 3 03 @.@@$@u@*@@f@ 3~ 3@]@ 3~ 3L@ 3~ 3&@ 363$@I@d@(@@?@@ @ 3 3!3"@$@@@[@<@̶@.@@J@B@z@v@x@@@(@@@&@@<@@v@@s@9@@0@@@? 3@ 3A 3B 3C 3D 3E 3F3Gr@ޥ@E@E@k@`k@r@r@p@ @@@s@s@b@@b@ b@b@e@ c@i@f@K@] 3^ 3_ 3` 3a 3b 3c 3d 3e~ 3fJ@ 3g 3h 4Q4@@u@ @ 4 4~ 4@ 4~ 40@ 4 ~ 4 @V@ 4 ~ 4 \@ 4 ~ 4M@ 4~ 4?@ 4~ 4:@ 4~ 4 @ 4 4 44s@"@D@ 44c@@]@ 4 4 4!~ 4"s@ 4#$4$@@V@@q@؅@( 4) 4*f4+ @@N@J@``@^@r@0q@r@@q@`i@g@I@G@*@$@: 4; 4< 4= 4> 4? 4@ 4A 4B 4C 4D 4E 4F4Gj@`j@H 4I 4JZ4K4@3@@@@@U@@U@F@F@1@1@@@@@X 4Y 4Z 4[ 4\~ 4]$@ 4^ 4_ 4` 4a 4b 4c 4d 4e~ 4f$@ 4g 4h 5R~ 58@ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5! 5" 5#$5$(@@[@{@`k@k@( 5) 5* 5+ 5, 5- 5. 5/ 50~ 51@ 52~ 53@ 54*55k@`f@m@h@S@O@: 5; 5< 5= 5> 5? 5@ 5A 5B 5C 5D 5E 5F5G_@_@H 5I 5Jf5K(@(@@@9@9@@@@@6@6@ @ @.@.@@@Z 5[ 5\ 5] 5^ 5_ 5` 5a 5b 5c 5d 5e 5f 5g 5h 6T6 @N@ 6 6 6 6 6 6 6 ~ 6 0@ 6 ~ 6 6@ 6 ~ 6"@ 6~ 6@ 6~ 6@ 6 6 6 6 6~ 6U@ 6~ 6@ 6~ 6;@ 6~ 6K@ 6 6 6!~ 6"U@ 6#$6$@A@h@d@px@( 6) 6* 6+ 6,Z6-5@5@N@K@c@@c@h@f@Z@@Y@E@D@@@: 6; 6< 6= 6> 6? 6@ 6A 6B 6C 6D 6E 6F6G_@_@H 6I 6JB6K0@0@,@,@I@H@?@?@@@T 6U 6V 6W 6X 6Y 6Z 6[ 6\ 6] 6^ 6_ 6` 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 7U7@z@*@ 7 7 7 7~ 7.@ 7 7 Y@@c@ 7 ~ 7M@ 7~ 7F@ 7~ 76@ 7~ 7,@ 7 7 77v@4@0@ 77a@*@ j@@ 7 7!67"v@@~@k@@@@@@) 7*f7+$@@@X@@V@q@@m@P@@@@@@|@@a@_@9@7@: 7; 7< 7= 7> 7? 7@ 7A 7B 7C 7D 7E 7Fr7G؀@@(@(@J@J@X@X@h@ h@[@@[@E@E@.@.@$@$@X 7Y 7Z 7[ 7\~ 7]&@ 7^ 7_ 7` 7a 7b 7c 7d 7e~ 7f$@ 7g 7h 8V~ 8C@ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8! 8" 8#$8$B@@>@@7@( 8) 8* 8+ 8, 8- 8. 8/ 80 81 82*83,@&@*@&@@@8 89 8: 8; 8< 8= 8> 8? 8@ 8A 8B 8C 8D 8E 8F8G"@"@H 8I 8J 8K 8L 8M 8N 8O 8P8Q@@R 8S 8T 8U 8V 8W 8X 8Y 8Z 8[ 8\ 8] 8^ 8_ 8` 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 9y 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9! 9" 9# 9$ 9% 9& 9' 9( 9) 9* 9+ 9, 9- 9. 9/ 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9: 9; 9< 9= 9> 9? 9@ 9A 9B 9C 9D 9E 9F 9G 9H 9I 9J 9K 9L 9M 9N 9O 9P 9Q 9R 9S 9T 9U 9V 9W 9X 9Y 9Z 9[ 9\ 9] 9^ 9_ 9` 9a 9b 9c 9d 9e 9f 9g 9h :W:<@(@ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :! :" :#~ :$,@ :%~ :&,@ :'~ :((@ :) :* :+ :, :- :. :/ :0:1@@@@4 :5 :6 :7 :8 :9 :: :; :< := :> :? :@ :A :B :C :D :E :F:G@@H :I :J :K :L :M :N :O :P :Q :R :S :T :U :V :W :X :Y :Z :[ :\ :] :^ :_ :` :a :b :c :d :e :f :g :h ;X;\@N@ ; ; ; ; ; ; ; ~ ; @ ; ~ ; .@ ; ~ ;$@ ;~ ;"@ ;~ ;$@ ;~ ;@ ; ; ;~ ;@ ; ; ; ; ; ; ; ; ;!~ ;"@ ;#~ ;$I@ ;%~ ;&I@ ;'~ ;(I@ ;) ;* ;+ ;, ;- ;.6;/@@1@1@,@,@@@6 ;7 ;8 ;9 ;: ;; ;< ;= ;> ;? ;@ ;A ;B ;C ;D ;E ;F;G;@;@H ;I ;J ;K ;L ;M ;N*;O(@(@@@@@T ;U ;V ;W ;X ;Y ;Z ;[ ;\ ;] ;^ ;_ ;` ;a ;b ;c ;d ;e ;f ;g ;h <Y<@X@8@ < <~ <4@ <~ <S@ < 0< s@ @y@@`h@@T@ <~ <G@ <~ <2@ < < <0<@4@Y@ @P|@&@0p@ < < <!6<"`@@@c@H@}@@@) <*Z<+A@7@m@@h@`t@@r@@x@s@r@`@``@2@1@8 <9 <: <; << <= <> <? <@ <A <B <C <D <E <Fr<G@@5@5@@V@@V@V@V@i@i@`@`@D@D@$@$@@@X <Y <Z <[ <\~ <]8@ <^ <_ <` <a <b <c <d <e~ <f8@ <g <h =Z~ =@ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =! =" =# =$ =% =& =' =( =) =* =+ =, =- =. =/ =0 =1 =2 =3 =4 =5 =6 =7 =8 =9 =: =; =< == => =? =@ =A =B =C =D =E =F =G =H =I =J =K =L =M =N =O =P =Q =R =S =T =U =V =W =X =Y =Z =[ =\ =] =^ =_ =` =a =b =c =d =e =f =g =h >\>3@@ > > > > > > > ~ > @ > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >! >" >#~ >$&@ >%~ >& @ >'~ >(@ >) >* >+ >, >- >. >/ >0>1@@2 >3 >4 >5 >6 >7 >8 >9 >: >; >< >= >> >? >@ >A >B >C >D >E >F>G@@H >I >J >K >L >M >N >O >P >Q >R >S >T >U >V >W >X >Y >Z >[ >\ >] >^ >_ >` >a >b >c >d >e >f >g >h ?]~ ? c@ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?! ?" ?#$?$b@"@a@"@`@( ?) ?* ?+ ?, ?- ?. ?/ ?0B?1&@&@5@5@G@F@E@D@6@4@: ?; ?< ?= ?> ?? ?@ ?A ?B ?C ?D ?E ?F?G `@@^@H ?I ?J ?K ?L ?M ?NZ?O,@,@(@(@5@5@.@*@.@.@5@2@>@;@\ ?] ?^ ?_ ?` ?a ?b ?c ?d ?e ?f ?g ?hDlf2LnV2@iAiBiCiDiEiFiGiHiIiJiKiLiMi@NiOiPiQiRiSiTiUiViWiXiYiZi[i\i]i^i_i @^ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I @J @K @L @M @N @O @P @Q @R @S @T @U @V @W @X @Y @Z @[ @\ @] @^ @_ @` @a @b @c @d @e @f @g @h A_~ App@ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A! A" A#A$pp@D@k@& A'~ A(k@ A) A* A+ A, A- A. A/ A0 A1 A2~ A3@ A40A5L@J@]@Z@P@L@"@; A<~ A=@ A> A? A@ AA AB AC AD AE AFAGj@g@H AI AJ AK ALfAM@@&@$@$@$@3@1@1@1@4@4@H@D@T@Q@\ A] A^ A_ A` Aa Ab Ac Ad Ae Af Ag Ah B`~ B7@ B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B! B" B#~ B$7@ B%~ B&5@ B'~ B(4@ B) B* B+ B, B- B. B/ B0 B1 B2 B3 B4B5"@"@@7 B8B9"@ @: B; B< B= B> B? B@ BA BB BC BD BE BFBG4@3@H BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BXBY@@@@\ B] B^ B_ B` Ba Bb Bc Bd Be Bf Bg Bh Ca~ C@ C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C! C" C#~ C$@ C% C& C' C( C) C* C+ C, C- C. C/ C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C: C; C< C= C> C? C@ CA CB CC CD CE CF~ CG@ CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ~ C[@ C\ C] C^ C_ C` Ca Cb Cc Cd Ce Cf Cg Ch DbDPs@"@ D D D D D D D D D D D D D D D D D D D~ D@ D D D D D D D D D D D! D" D#$D$r@@0r@@@ p@( D) D* D+ D, D- D. D/ D0BD1E@D@V@V@Y@X@F@F@0@0@: D; D< D= D> D? D@ DA DB DC DD DE DFDGc@b@H DI DJrDK$@$@$@$@A@A@:@9@8@8@&@&@*@*@.@.@ @@\ D] D^ D_ D` Da Db Dc Dd De Df Dg Dh EcEE@0@ E E E E E E E E E ~ E @ E E E E E E E~ E@ E E E~ E@ E E E E E~ E@ E E E!~ E"@ E#~ E$2@ E%~ E&1@ E'~ E(0@ E) E* E+ E, E- E. E/ E0E1@@2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E: E; E< E= E> E? E@ EA EB EC ED EE EFEG$@$@H EI EJ EK EL EM ENEO@@P EQ ER ES ET EU EV EW EX EY EZ E[ E\ E] E^ E_ E` Ea Eb Ec Ed Ee Ef Eg Eh FdF,@ @ F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F! F" F#$F$@@P@@R@@( F) F* F+ F, F- F.NF/@@A@A@5@3@@@v@u@U@T@: F; F< F= F> F? F@ FA FB FC FD FE FFFG@@H FI FJrFK1@1@B@B@[@@[@W@W@@W@V@H@G@I@I@F@D@J@G@\ F] F^ F_ F` Fa Fb Fc Fd Fe Ff Fg Fh Ge~ G,@ G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G! G" G#G$*@@@& G'~ G(@ G) G* G+ G, G- G. G/ G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8G9@@: G; G< G= G> G? G@ GA GB GC GD GE GFGG$@@H GI GJ GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT GU GV GW GX GY GZ~ G[ @ G\ G] G^ G_ G` Ga Gb Gc Gd Ge Gf Gg Gh Hj~ H&@ H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H! H" H#~ H$"@ H%~ H&"@ H'~ H("@ H) H* H+ H, H- H. H/ H0 H1 H2H3@@@@6 H7 H8 H9 H: H; H< H= H> H? H@ HA HB HC HD HE HFHG"@"@H HI HJ HK HL HM HN HO HP HQ HR HS HT HU HV HW HX HY HZ H[ H\ H] H^ H_ H` Ha Hb Hc Hd He Hf Hg Hh IoIX@ @ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I! I" I#~ I$U@ I%I&U@@@T@( I) I* I+ I, I- I. I/ I06I17@7@7@7@8@7@&@&@8 I9 I: I; I< I= I> I? I@ IA IB IC ID IE IFIGG@G@H II IJ IK IL IM IN6IO&@&@$@$@ @ @@@V IW IX$IY@@@@@] I^ I_ I` Ia Ib Ic Id Ie~ If@ Ig Ih JpJ[@@ J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J! J" J#$J$Z@$@@X@ @@V@( J) J* J+ J, J- J. J/ J0BJ1@@@@L@J@9@5@*@(@: J; J< J= J> J? J@ JA JB JC JD JE JFJGT@T@H JI JJ JK JLfJM@@1@1@&@&@*@*@@@@@1@0@ @@\ J] J^ J_ J` Ja Jb Jc Jd Je Jf Jg Jh Kq K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K! K" K# K$ K% K& K' K( K) K* K+ K, K- K. K/ K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K: K; K< K= K> K? K@ KA KB KC KD KE KF KG KH KI KJ KK KL KM KN KO KP KQ KR KS KT KU KV KW KX KY KZ K[ K\ K] K^ K_ K` Ka Kb Kc Kd Ke Kf Kg Kh Lr~ L@ L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L! L" L#~ L$@ L%~ L&@ L'~ L(@ L) L* L+ L, L- L. L/ L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L: L;   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghiklmnopqrstuvwxyz{|}~ L< L= L> L? L@ LA LB LC LD LE LF LG LH LI LJ LK LL LM LN LO LP LQ LR LS LT LU LV LW LX LY LZ L[ L\ L] L^ L_ L` La Lb Lc Ld Le Lf Lg LhMh NNh OsO@(@E@"@ O~ O7@ O~ O@T@ O <O r@&@p@0@v@@@p@@d@ O~ O a@ O~ O$@ OO@;@M@ O$O~@,@x@(@@ O!O"̘@3@@[@@@@ئ@@`@:@x@b@p@8@.@,@H@@a@@@@T@@P@@@; O<~ O=(@ O>~ O?$@ O@ OA OB OC OD OE OFOG@@c@@c@0@@|@p@ܥ@Υ@J@@@@ܑ@y@y@Pt@@t@a@a@7@7@I@] O^ O_ O` Oa Ob Oc Od Oe~ OfI@ Og Oh Pt~ P@ P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P! P" P#~ P$@ P%~ P&@ P' P( P) P* P+ P, P- P. P/ P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P: P; P< P= P> P? P@ PA PB PC PD PE PF PG PH PI PJ PK PL PM PN PO PP PQ PR PS PT PU PV PW PX PY PZ P[ P\ P] P^ P_ P` Pa Pb Pc Pd Pe Pf Pg Ph QvQf@{@6@ Q Q~ Q@ Q~ Q<@ Q 0Q @W@ @ `@@S@@O@ Q~ Q:@ Q~ Q5@ Q Q QQ`d@&@$@ QQS@@S@@ Q Q!~ Q"@d@ Q#Q$ذ@d@8@Џ@|@"@@;@5@l@`j@p{@y@ܔ@ @x@@@ @@d@c@C@C@: Q; Q< Q= Q> Q? Q@ QA QB QC QD QE QFQG<@$@H@H@@h@h@t@t@@@z@z@ g@ g@K@K@J@J@;@;@@@F@] Q^ Q_ Q` Qa Qb Qc Qd Qe~ QfF@ Qg Qh Rw R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R! R" R# R$ R% R& R' R( R) R* R+ R, R- R. R/ R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R: R; R< R= R> R? R@ RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RQ RR RS RT RU RV RW RX RY RZ R[ R\ R] R^ R_ R` Ra Rb Rc Rd Re Rf Rg Rh Sx S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S! S" S# S$ S% S& S' S( S) S* S+ S, S- S. S/ S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S: S; S< S= S> S? S@ SA SB SC SD SE SF SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SX SY SZ S[ S\ S] S^ S_ S` Sa Sb Sc Sd Se Sf Sg Sh Ty T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T! T" T# T$ T% T& T' T( T) T* T+ T, T- T. T/ T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T: T; T< T= T> T? T@ TA TB TC TD TE TF TG TH TI TJ TK TL TM TN TO TP TQ TR TS TT TU TV TW TX TY TZ T[ T\ T] T^ T_ T` Ta Tb Tc Td Te Tf Tg Th U}U a@=@ U U U U U U U ~ U @ U ~ U "@ U ~ U@ U U U~ U@ U U U U U~ U@ U U U U U U U U U!~ U"@ U#~ U$@Y@ U%U&X@ @V@( U) U* U+ U,BU-@@&@&@9@7@<@<@:@:@6 U7 U8 U9 U: U; U< U= U> U? U@ UA UB UC UD UE UFUGJ@J@H UI UJ UK UL6UM@@(@(@0@0@@@T UU UVUW@@X UY UZ U[ U\ U] U^ U_ U` Ua Ub Uc Ud Ue Uf Ug Uh V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V! V" V# V$ V% V& V' V( V) V* V+ V, V- V. V/ V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V: V; V< V= V> V? V@ VA VB VC VD VE VF VG VH VI VJ VK VL VM VN VO VP VQ VR VS VT VU VV VW VX VY VZ V[ V\ V] V^ V_ V` Va Vb Vc Vd Ve Vf Vg Vh W~W\@7@ W W W W W W W ~ W @ W ~ W @ W ~ W@ W W W W W W W W W~ W2@ W W W~ W$@ W~ W @ W W W!~ W"2@ W#$W$R@@Q@3@H@( W) W* W+ W,NW-"@@@@(@&@>@;@&@&@@@8 W9 W: W; W< W= W> W? W@ WA WB WC WD WE WFWGA@A@H WI WJ WK WL6WM@@@@0@0@@@T WU WV WW WX WY WZ W[ W\ W] W^ W_ W` Wa Wb Wc Wd We Wf Wg Wh XX@R@@ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X~ X@ X X X X X X X X X!~ X"@ X#$X$O@@M@*@F@( X) X* X+ X,NX-@@@@0@*@*@&@2@2@@@8 X9 X: X; X< X= X> X? X@ XA XB XC XD XE XFXG1@1@H XI XJ XK XL XM XNXO@@@@R XS XT XU XV XW XX XY XZ X[ X\ X] X^ X_ X` Xa Xb Xc Xd Xe Xf Xg Xh Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y! Y" Y# Y$ Y% Y& Y' Y( Y) Y* Y+ Y, Y- Y. Y/ Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y: Y; Y< Y= Y> Y? Y@ YA YB YC YD YE YF YG YH YI YJ YK YL YM YN YO YP YQ YR YS YT YU YV YW YX YY YZ Y[ Y\ Y] Y^ Y_ Y` Ya Yb Yc Yd Ye Yf Yg Yh Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z! Z" Z# Z$ Z% Z& Z' Z( Z) Z* Z+ Z, Z- Z. Z/ Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z: Z; Z< Z= Z> Z? Z@ ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZJ ZK ZL ZM ZN ZO ZP ZQ ZR ZS ZT ZU ZV ZW ZX ZY ZZ Z[ Z\ Z] Z^ Z_ Z` Za Zb Zc Zd Ze Zf Zg Zh [[k@D@ [ [ [ [ [ [ [ ~ [ @ [ ~ [ ,@ [ ~ ["@ [ [ [~ [@ [ [ [ [ [~ [6@ [ [ [~ ["@ [~ [&@ [ [ [!~ ["5@ [#$[$c@@b@A@]@( [) [* [+ [, [- [.B[/,@*@I@H@A@@@D@D@&@&@8 [9 [: [; [< [= [> [? [@ [A [B [C [D [E [F[GQ@@Q@H [I [JB[K@@$@$@,@,@,@*@*@*@T [U [V [W [X[Y@@Z [[ [\ [] [^ [_ [` [a [b [c [d [e [f [g [h \\t@;@ \ \ \ \ \ \ \ ~ \ @ \ ~ \ @ \ ~ \ @ \~ \@ \ \ \ \ \ \ \~ \ @ \ \ \ \ \~ \@ \ \ \!~ \" @ \#$\$`r@B@ p@K@i@( \) \* \+ \,Z\-$@"@0@.@M@L@R@P@Q@P@C@A@2@&@: \; \< \= \>~ \?@ \@ \A \B \C \D \E \F\G^@@^@H \I \J \K \LZ\M,@,@B@B@@@@@4@2@@@@@@@Z \[ \\ \] \^ \_ \` \a \b \c \d \e \f \g \h ]~ ]&@ ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]! ]" ]#]$$@@@& ]'~ ](@ ]) ]* ]+ ], ]- ]. ]/ ]0 ]1 ]2 ]3 ]4 ]5 ]6 ]7 ]8 ]9 ]: ]; ]< ]= ]> ]? ]@ ]A ]B ]C ]D ]E ]F ]G ]H ]I ]J ]K ]L ]M ]N ]O ]P ]Q ]R ]S ]T ]U ]V ]W ]X ]Y ]Z ][ ]\ ]] ]^ ]_ ]` ]a ]b ]c ]d ]e ]f ]g ]h ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^! ^" ^# ^$ ^% ^& ^' ^( ^) ^* ^+ ^, ^- ^. ^/ ^0 ^1 ^2 ^3 ^4 ^5 ^6 ^7 ^8 ^9 ^: ^; ^< ^= ^> ^? ^@ ^A ^B ^C ^D ^E ^F ^G ^H ^I ^J ^K ^L ^M ^N ^O ^P ^Q ^R ^S ^T ^U ^V ^W ^X ^Y ^Z ^[ ^\ ^] ^^ ^_ ^` ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _! _" _# _$ _% _& _' _( _) _* _+ _, _- _. _/ _0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _: _; _< _= _> _? _@ _A _B _C _D _E _F _G _H _I _J _K _L _M _N _O _P _Q _R _S _T _U _V _W _X _Y _Z _[ _\ _] _^ __ _` _a _b _c _d _e _f _g _hDrl"(`iaibicidieifigihiiiji@kiliminioipiqirisi@tiuiviwixiyizi{i|i}i~ii ``j@@ ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `~ `@ ` ` ` ` ` ` ` ` `!~ `"@ `#*`$i@`c@I@"@E@&@) `*~ `+&@ `,B`-G@@I@@I@3@5@"@&@"@6 `7 `8 `9 `: `; `< `= `> `? `@ `A `B `C `D `E `F`G"@"@H `I `J `K `L `M `N `O `P `Q `R `S `T `U `V `W `X `Y `Z `[ `\ `] `^ `_ `` `a `b `c `d `e `f `g `h aaw@0@ a a a a a a a ~ a @ a a a a a a a a a a a a a~ a@ a a a a a a a a a!~ a"@ a#*a$Pv@q@@R@$@O@<@) a*~ a+L@ a,Ba-X@(@V@(@I@:@2@ @,@&@6 a7 a8 a9 a: a; a< a= a> a? a@ aA aB aC aD aE aFaG*@*@H aI aJ aK aL aM aNaO$@$@P aQ aR aS aT aU aV aW aX aY aZ a[ a\ a] a^ a_ a` aa ab ac ad ae af ag ah bb`x@6@ b b b b b b b ~ b @ b ~ b @ b b b b b b b b b b b~ b@ b b b~ b@ b b b b b!~ b"@ b#*b$v@o@@[@*@X@@@) b*Nb+J@@@\@9@U@=@L@@@(@@"@"@6 b7 b8 b9 b: b; b< b= b> b? b@ bA bB bC bD bE bFbG(@(@H bI bJ bK bL bM bNbO@@P bQ bR bS bT bU bV bW bX bY bZ b[ b\ b] b^ b_ b` ba bb bc bd be bf bg bh c~ c&@ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c! c" c#c$&@@@& c'~ c(@ c) c* c+ c, c- c. c/ c0~ c1@ c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c: c; c< c= c> c? c@ cA cB cC cD cE cF cG cH cI cJ cK cL cM cN cO cP cQ cR cS cT cU cV cW cX cY cZ c[ c\ c] c^ c_ c` ca cb cc cd ce cf cg ch d~ d@ d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d! d" d# d$ d% d& d' d( d) d* d+ d, d- d. d/ d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d: d; d< d= d> d? d@ dA dB dC dD dE dF dG dH dI dJ dK dL dM dN dO dP dQ dR dS dT dU dV dW dX dY dZ d[ d\ d] d^ d_ d` da db dc dd de df dg dh eea@@.@@ e~ e0@ e~ eC@ e ~ e c@ e e pu@ @@o@ e~ e f@ e~ e]@ e~ eY@ e~ e@ ee@(@C@ eev@@0@@ e e!e"@1@@@f@@t@K@0@`m@]@@@L@@@~@B@d@(@@l@В@@P@@; e<~ e=@ e> e? e@ eA eB eC eD eE eFeG/@@@Y@Y@@v@0v@Ȉ@@@@@@@@u@u@@o@@o@X@X@1@1@\ e] e^ e_ e` ea eb ec ed ee ef eg eh ffh@@@ f f f f f f f ~ f @ f ~ f $@ f ~ f@ f f f f f f f f f~ f@@ f f f~ f0@ f~ f*@ f f f!~ f"@@ f#$f$`@_@|@@j@o@( f) f* f+ f,Zf-2@0@I@A@\@@W@ e@a@b@^@P@D@1@*@: f; f< f= f> f? f@ fA fB fC fD fE fFfG_@^@H fI fJBfK$@$@0@0@D@D@<@<@,@,@T fU fVfW@@@@Z f[ f\ f] f^ f_ f` fa fb fc fd fe ff fg fh g~ g(@ g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g! g" g#~ g$(@ g%~ g&$@ g'~ g("@ g) g* g+ g, g- g. g/ g0 g1 g2 g3 g4g5@@6 g7 g8 g9 g: g; g< g= g> g? g@ gA gB gC gD gE gF gG gH gI gJ gK gL gM gN gO gP gQ gR gS gT gU gV gW gX gY gZ g[ g\ g] g^ g_ g` ga gb gc gd ge gf gg gh h~ hK@ h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h! h" h#$h$K@9@=@3@$@( h) h* h+ h, h- h. h/ h0~ h1@ h26h3 @@1@ @,@"@@@: h; h< h= h> h? h@ hA hB hC hD hE hFhG@@H hI hJ hK hL hM hN hO hP hQ hR hS hT hU hV hW hX hY hZ h[ h\ h] h^ h_ h` ha hb hc hd he hf hg hh i~ i@ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i! i" i#i$@@% i& i' i( i) i* i+ i, i- i. i/ i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i: i; i< i= i> i? i@ iA iB iC iD iE iF iG iH iI iJ iK iL iM iN iO iP iQ iR iS iT iU iV iW iX iY iZ i[ i\ i] i^ i_ i` ia ib ic id ie if ig ihjh kkh l~ l,@ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l! l" l#~ l$&@ l%~ l&&@ l'~ l( @ l) l* l+ l, l- l. l/ l0 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 l: l; l< l= l> l? l@ lA lB lC lD lE lFlG@@H lI lJ lK lL lM lN lO lP lQ lR lS lT lU lV lW lX lY lZ l[ l\ l] l^ l_ l` la lb lc ld le lf lg lh m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m! m" m# m$ m% m& m' m( m) m* m+ m, m- m. m/ m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m: m; m< m= m> m? m@ mA mB mC mD mE mF mG mH mI mJ mK mL mM mN mO mP mQ mR mS mT mU mV mW mX mY mZ m[ m\ m] m^ m_ m` ma mb mc md me mf mg mh n~ n@ n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n! n" n#~ n$@ n%~ n&@ n'~ n(@ n) n* n+ n, n- n. n/ n0 n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n: n; n< n= n> n? n@ nA nB nC nD nE nF nG nH nI nJ nK nL nM nN nO nP nQ nR nS nT nU nV nW nX nY nZ n[ n\ n] n^ n_ n` na nb nc nd ne nf ng nh o~ o@ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o! o" o# o$ o% o& o' o( o) o* o+ o, o- o. o/ o0 o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 o: o; o< o= o> o? o@ oA oB oC oD oE oF oG oH oI oJ oK oL oM oN oO oP oQ oR oS oT oU oV oW oX oY oZ o[ o\ o] o^ o_ o` oa ob oc od oe of og oh p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p! p" p# p$ p% p& p' p( p) p* p+ p, p- p. p/ p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p: p; p< p= p> p? p@ pA pB pC pD pE pF pG pH pI pJ pK pL pM pN pO pP pQ pR pS pT pU pV pW pX pY pZ p[ p\ p] p^ p_ p` pa pb pc pd pe pf pg ph q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q! q" q# q$ q% q& q' q( q) q* q+ q, q- q. q/ q0 q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q: q; q< q= q> q? q@ qA qB qC qD qE qF qG qH qI qJ qK qL qM qN qO qP qQ qR qS qT qU qV qW qX qY qZ q[ q\ q] q^ q_ q` qa qb qc qd qe qf qg qh r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r! r" r# r$ r% r& r' r( r) r* r+ r, r- r. r/ r0 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r: r; r< r= r> r? r@ rA rB rC rD rE rF rG rH rI rJ rK rL rM rN rO rP rQ rR rS rT rU rV rW rX rY rZ r[ r\ r] r^ r_ r` ra rb rc rd re rf rg rhsh tth uu²@z@@U@ u u~ u@ u~ u<@ u Hu V@.@@X@&@@]@D@E@@0@@*@ u~ u@ uuN@(@ u uuB@@6@@ u u!~ u"M@ u#$u$@x@@X@X@( u) u* u+ u,xu->@<@@\@Z@@<@@Ћ@@@P@y@u@i@d@5@@5@@8@? u@ uA uB uC uD uE uFuG@@5@5@\@[@f@f@u@u@t@t@ g@f@V@U@W@U@@W@@T@L@D@\ u] u^ u_ u` ua ub uc ud ue uf ug uh v~ v8@ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v! v" v#v$8@5@% v& v' v( v) v* v+ v, v- v. v/ v0 v1 v2 v3 v4~ v5@ v6 v7 v8 v9 v: v; v< v= v>~ v?@ v@ vA vB vC vD vE vF~ vG2@ vH vI vJ vK vL vM vN vO vP vQ vR vS vT vU vV vW vX~ vY@ vZ~ v[@ v\ v] v^ v_ v` va vb vc vd ve vf vg vh w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w! w" w# w$ w% w& w' w( w) w* w+ w, w- w. w/ w0 w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w: w; w< w= w> w? w@ wA wB wC wD wE wF wG wH wI wJ wK wL wM wN wO wP wQ wR wS wT wU wV wW wX wY wZ w[ w\ w] w^ w_ w` wa wb wc wd we wf wg wh x~ x*@ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x! x" x#x$*@&@% x& x' x( x) x* x+ x, x- x. x/ x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x: x; x< x= x>~ x?@ x@ xA xB xC xD xE xF~ xG@ xH xI xJ xK xL xM xN xO xP xQ xR xS xT xU xV xW xX xY xZ x[ x\ x] x^ x_ x` xa xb xc xd xe xf xg xh y~ y@R@ y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y! y" y#~ y$@Q@ y%y&Q@>@C@( y) y* y+ y, y- y.Hy/&@&@2@2@(@(@0@0@@@@9 y: y; y< y= y> y? y@ yA yB yC yD yE yFyGC@C@H yI yJ yK yL yM yN*yO@@,@,@$@$@T yU yVyW@@X yY yZ y[ y\ y] y^ y_ y` ya yb yc yd ye yf yg yh z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z! z" z# z$ z% z& z' z( z) z* z+ z, z- z. z/ z0 z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z: z; z< z= z> z? z@ zA zB zC zD zE zF zG zH zI zJ zK zL zM zN zO zP zQ zR zS zT zU zV zW zX zY zZ z[ z\ z] z^ z_ z` za zb zc zd ze zf zg zh { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { {! {" {# {$ {% {& {' {( {) {* {+ {, {- {. {/ {0 {1 {2 {3 {4 {5 {6 {7 {8 {9 {: {; {< {= {> {? {@ {A {B {C {D {E {F {G {H {I {J {K {L {M {N {O {P {Q {R {S {T {U {V {W {X {Y {Z {[ {\ {] {^ {_ {` {a {b {c {d {e {f {g {h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |! |" |# |$ |% |& |' |( |) |* |+ |, |- |. |/ |0 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |: |; |< |= |> |? |@ |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |[ |\ |] |^ |_ |` |a |b |c |d |e |f |g |h } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } }! }" }# }$ }% }& }' }( }) }* }+ }, }- }. }/ }0 }1 }2 }3 }4 }5 }6 }7 }8 }9 }: }; }< }= }> }? }@ }A }B }C }D }E }F }G }H }I }J }K }L }M }N }O }P }Q }R }S }T }U }V }W }X }Y }Z }[ }\ }] }^ }_ }` }a }b }c }d }e }f }g }h ~~ ~(@ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~@ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~!~ ~"@ ~#~ ~$ @ ~%~ ~&@ ~'~ ~(@ ~) ~* ~+ ~, ~- ~. ~/ ~0~1@@2 ~3 ~4 ~5 ~6 ~7 ~8 ~9 ~: ~; ~< ~= ~> ~? ~@ ~A ~B ~C ~D ~E ~F~G@@H ~I ~J ~K ~L ~M ~N ~O ~P ~Q ~R ~S ~T ~U ~V ~W ~X ~Y ~Z ~[ ~\ ~] ~^ ~_ ~` ~a ~b ~c ~d ~e ~f ~g ~h ~ @                   ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hDlF@0 d0iiiiiiiiiiiiiiiii@iiiiiiiiiiiiiii j@@                   ! " #$$@i@N@a@D@@Y@( ) * + , - .~ /@ 0H1?@9@;@4@T@M@A@8@1@$@@; < = > ? @ A B C D E FGB@=@H I J K L M NO@@P Q RS @@T U V W XY @@(@"@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ *@                   ! " #$*@*@% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F~ G@ H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ C@                   ! " #$B@6@,@& '~ (,@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4~ 5@ 6~ 7 @ 89,@@: ; <~ =@ > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z[@@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @              ~ @  ~ @   !~ "@ # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ 8@              ~ @     !~ "@ #~ $1@ %&0@@&@( ) * + , - . / 0 1 23@@ @@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ a@                   ! " #$$@a@?@Z@G@N@( ) * + , - . / 0H14@0@=@7@D@B@9@1@,@&@@; < = > ? @ A B C D E FGF@C@H I J<K@@(@&@@@"@ @@S TU@@V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ V@                   ! " #$$V@.@@R@ @@P@( ) * + , - . / 0B1@@@@C@B@:@3@"@@: ; < = > ? @ A B C D E FG3@1@H I J K L M NO @ @P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h @D@ @    ~ ,@ ~ $@ ~ @     ~ @  ~ @   !~ " @ #$$@``@ؖ@n@@( ) * + ,~ -@ . / 0B1(@p@y@`w@z@w@ c@ a@L@G@: ; < = > ? @ A B C D E F~G@@0@@@E@E@Q@Q@ d@ d@b@b@@R@@R@7@6@,@,@*@*@Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 8@@        ~ @          ! " #~ $1@ %~ &1@ '~ (1@ ) * + , - . / 01$@$@2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h @V@@P@   ~ @ ~ 6@ ~ 1@ ~ *@ ~ @    ~ @     ! " #~ $3@ %~ &3@ '~ (3@ ) * + , - ./@@@@2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG$@$@H I J K L M NO@@P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ;@@                   ! " #~ $3@ %~ &2@ '~ (1@ ) * + , - . / 01@@ @ @4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h $@p@Q@ ~ @ ~ 3@ H G@(@O@@U@D@=@@$@@@  6@"@ ~ "@ (@@  !~ "6@ #$$̛@=@X@c@@( ) * + ,Z-0@.@U@@T@@P@ z@`y@r@pr@Q@P@F@F@: ; < = > ? @ A B C D E FG8@0@*@*@K@K@V@V@ a@ a@ `@`@J@J@E@E@D@D@2@2@@@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ Pp@                   ! " #$$0p@K@i@6@f@( ) * + , - . / 0H1.@,@C@<@T@Q@@T@N@@@=@ @; < = > ? @ A B C D E FG d@`b@H I JK@@L M NZO2@2@,@*@9@8@&@$@=@7@B@B@6@1@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h ;@$@                   ! " #~ $1@ %~ &0@ '~ (0@ ) * + , - . / 01@@2 3 45@@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG$@"@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh h W@B@@    ~ @ ~ $@ ~ @ ~ @ ~ @   ~ &@  ~ @ ~ @  !~ "&@ #~ $F@ %&E@@A@( ) * + , - . / 061$@$@.@,@&@$@@@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG3@3@H I J K L M NO@@@@R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h =@&@             ~ @  ~ @   !~ "@ #~ $(@ %~ &&@ '~ ( @ ) * + , - . / 0 1 2 3 45@@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 6@*@      ~ @      ~ @     !~ "@ #~ $@ %~ &@ ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h @@                   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ ,@                   ! " #~ $(@ %~ &$@ '~ ($@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4~ 5@ 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h z                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hDl$N,Pi@iiiiiiiiiiiiiiiiiiii@iiiiiiiiiiih h @M@ k@A@@f@"@@0@x@N@К@J@0@G@P~@&@q@"@ f@@9@ 6@c@m@H@@T@p|@:@  !"@&@^@@%@@@ @@3@1@@0@@@@@>@&@@@@@`n@l@@; <~ =@ > ? @ A B C D E FG^@/@Y@Y@ z@z@8@@@ȗ@@@ȁ@@m@@m@l@l@@i@ i@S@Q@@^@] ^ _ ` a b~ c&@ d e~ f@\@ g h ~ @                   ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h Z@@h@?@@`c@"@@z@*@@M@ @I@Љ@C@`y@&@l@ @b@@2@ 6t@`@h@F@@Q@t@2@  !0"L@$@@y@@@ҹ@( ) * + ,Z-؁@؀@@@@D@4@@,@@y@x@]@\@: ; < = > ? @ A B C D E FG@ܫ@T@S@q@q@ @@@@@@v@pv@@c@ c@a@a@R@R@2@,@P@] ^ _ ` a b~ c&@ d e~ fM@ g h @@@                   ! " #~ $7@ %~ &7@ '~ (4@ ) * + , - . / 0*1@@"@"@@@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG @ @H I J K L M NO@@P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h b@G@   ~ @ ~ *@ ~ ,@ ~ @  ~ @   ~ @  ~ @   !~ " @ #$$X@"@U@"@S@( ) * + , - .6/$@"@9@8@4@0@9@8@6 7 89 @@: ; < = > ? @ A B C D E FGC@C@H I J K L6M @ @&@&@@@$@$@T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h Б@`e@   ~ 4@ ~ 4@ ~ E@ ~ C@ ~ 7@ ~ (@ ~ *@  ~ @   ~ @  !~ "@ #$$@9@(@E@؋@( ) * + ,Z-C@B@T@@S@`k@j@`p@o@k@@k@Z@@Z@?@>@: ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I JxK@@@@E@E@b@@b@^@^@V@V@C@C@B@B@E@E@4@3@@] ^ _ ` a b c d e~ f@ g h @P@L@   ~ @ ~ *@ ~ "@ ~ @ ~ @ ~ @   ~ @     !~ "@ # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h h@@                   ! " #$$8@6@@=@@@( ) * + , - . / 0B1_@_@^@@]@`@ `@\@[@J@I@: ; < = > ? @ A B C D E FGy@x@H I JrK&@&@B@B@O@N@R@@R@L@K@;@;@C@B@P@@P@C@B@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h @]@   ~ &@ ~ 2@ ~ A@ ~ 8@ ~ ,@ ~ @ ~ @  ~ <@  ~ *@ ~ ,@  !~ "<@ #$$x@2@w@G@t@( ) * + ,Z-0@,@A@@@`@_@@]@@\@P@@P@3@3@@@: ; < = > ? @ A B C D E F~Gh@`h@@@*@*@B@B@K@J@G@G@1@1@@@"@"@ @ @Z [ \~ ]@ ^ _ ` a b c d e~ f@ g h @q@@^@  ~ @ ~ K@ ~ (@ ~ (@ ~ ,@ ~ @ ~ &@ ~ @  ~ @   ~ @  !~ "@ #$]@@[@& '~ (@[@ ) * + , - .~ /@ 0*1@V@U@$@$@@@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FNGU@@U@@@=@=@,@,@5@5@"@ @R S T~ U@ V W X Y Z [ \~ ]A@ ^ _ ` a b c d e~ fA@ g h E@@                   ! " #~ $B@ %~ &A@ '~ (@@ ) * + , - . / 061@@@@"@"@*@*@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG9@8@H I J K L M N O PQ@@@@T U VW@@X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ 1@                   ! " #~ $1@ %~ &1@ '~ (0@ ) * + , - . / 0 1 2 3 45@@@@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG.@.@H I J K L M N O P Q R S T U V W XY@@Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ;@@                   ! " #~ $7@ %~ &6@ '~ (5@ ) * + , - . / 0*1@@"@ @@@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG,@,@H I J K L M NO@@@@R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h @S@"@    ~ @        ~ &@   ~ @  !~ "&@ #~ $L@ %&L@@J@( ) * + , - . / 01E@E@@@4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG,@,@H I J K L M NO@@P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h `@`a@   ~ 3@ ~ G@ ~ =@ ~ ?@ ~ @    `@@.@ ~ P@ ~ L@  !~ "`@ #$$p}@W@w@^@p@( ) * + ,Z-H@A@@Q@L@b@@\@@X@T@Q@M@7@4@*@(@: ; < = > ? @ A B C D E FZG`@`@@@;@;@<@<@F@F@4@3@"@"@T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h *@@                   ! " #~ $"@ %~ &"@ '~ ( @ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h X@@p@ @ ~ "@ ~ 3@ ~ S@ ~ @S@ F@@1@ ~ $@ ~ @  `@$@4@ R@@D@@  !~ "`@ #$$u@G@r@S@@l@(   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijkmnopqrstuvwxyz{|}~ ) *f+@@L@F@M@G@@Y@@W@N@K@I@F@@@@@: ; < = > ? @ A B C D E FGX@W@H I JBK*@*@8@8@A@@@$@$@"@"@T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h >@7@   ~ @ ~ @ ~  @            ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh h h[A@ @X@ 0t@<@H@B@f@`@D@a@|@@Z@ @?@ y@;@`r@(@J@&@?@@ @Z@@s@j@g@ @ !"@Q@@@p@@N@2@Q@J@c@@^@^@@ϵ@@;@@q@@@@@b@:@>@@@x@H@,@X@@<@@g@A BC4@.@D E FG@@`@@0@@@@@@@}@G@@@@@D@@b@L@`@@f@] ^ _ ` a bc@(@d e~ fd@ g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                   ! " #~ $@ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h @0@X@(@ TR@@ e@ @8@6@@A@`u@0@`@@@P@ ~ I@  6V@`@0q@;@̘@P@@D@  !":@,@@b@E@@@@@,@$@@ؐ@̡@@@@@@@ҳ@@@@@@x@;@@(@@@? @ A B C D E FG@/@t@0t@@h@"@,@p@^@@@@@ l@ i@ d@ b@\@@Z@9@9@B@] ^ _ ` a b c~ d@ e~ f@@ g h w@P@    ~ .@ ~ .@ ~ ,@ ~ @ ~ @ ~ @  >@@ ~ *@ ~ ,@  !~ "=@ #$$q@"@p@S@`h@( ) * + ,N-@@@@@@@P@@P@U@@T@O@N@:@6@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FGc@c@H I JrK,@,@*@*@@@@@@@@@?@?@&@&@*@*@@@@@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h @h@F@A@ HD@@@]@@s@1@r@$@@_@@B@ ~ 6@ ~ $@  6@T@@j@3@@G@@,@  !"@"@z@X@t@`@g@1@(@@@4@V@P@\@T@W@@S@F@B@9@6@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FGW@V@H I JBK1@1@:@6@A@A@"@"@@@T U V W X Y Z [ \~ ]$@ ^ _ ` a b c d e~ f$@ g h @@X@@  ~ @ ~ :@ ~ A@ ~ (@ ~ *@ ~ @   a@,@ @ R@&@M@  !~ "a@ #$$@=@@G@@( ) * + ,Z-K@J@T@S@s@`r@@b@ a@S@S@:@9@ @ @: ; < = > ? @ A B C D E FfG h@ h@@@5@5@B@B@P@P@D@D@,@,@@@V W X Y Z [ \~ ]@ ^ _ ` a b c d e~ f@ g h H@`~@A@ ~ ;@ ~ @@ 0 @a@ @d@ @P@@@@ ~ ,@ ~ @  60@N@U@ @u@5@`q@?@  !0"@@@@o@@`y@@( ) *l+@@@z@@y@@@ě@@(@@8@@e@b@@Q@N@@; <~ =@ > ? @ A B C D E F~GĔ@l@I@I@f@e@@v@ v@y@ y@m@@m@Q@P@*@&@@@$@ @Z [ \~ ]"@ ^ _ ` a b c d e~ f @ g h Pw@[@*@@ ~ @ ~ .@ $ >@@@@@&@ ~ "@ ~ @   0g@&@L@@V@@F@  !~ "g@ #$P@@N@& '(M@@) *6+@@7@7@*@&@(@&@2 3 45@@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG&@&@H I J K LM@@@@P Q R S T U V W X Y Z [ \~ ]@ ^ _ ` a b c d e~ f@ g hDln".`v*: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h h@C@@  ~ @ ~ (@ ~ @ ~ @   ~ @  ~ P@  ~ (@ ~ I@  !~ "P@ #$$@N@&@@T@j@( ) *+$@ @6@2@@@@@c@_@ e@`@@;@R@d@@X@x@@j@2@d@$@.@A B C D E FG@@`b@a@@@x@ @p@j@@@@8@h@v@r@q@@i@@k@b@Y@M@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h l@$@             @@ ~ @   !~ "@ #$$c@@°@ީ@@( ) *+@@@- .~ /@ 0`1&@@A@4@Q@D@_@Q@.@&@$@@@@@? @~ AQ@ BC@@D E FG@@?@=@@]@X@h@c@@@x@p}@@@@`n@h@j@@f@l@ f@N@D@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                   ! " #$$@@c@^@C@( ) * + , - . / 0 1 2 3 4~ 5*@ 6$7@P@8@f@@^@:@; <~ =q@ >~ ?x@ @~ AS@ BC(@@D E FG c@P@H I J K L~ M@ NTO7@"@$@@6@.@0@@2@"@B@1@5@[ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                   ! " #$$؅@`m@}@ t@a@( ) * + , - . / 0 1 2<3@@h@ b@r@ h@`e@@^@(@; <~ = @ >~ ?@ @ A B C D E FGr@p@H I JfK:@8@:@8@W@U@@T@Q@@@;@"@ @1@,@"@"@Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ 8@              ~ @   ~ @  !~ "@ #$$$@Ѐ@x@Pw@s@( ) * + , - . / 0~ 1@ 2<3.@@`r@ j@ @`t@pp@a@M@; <~ =F@ >~ ?F@ @ A B C D E FG@z@H I JrK9@6@B@A@W@@R@Y@V@[@R@N@H@N@>@T@E@@@,@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @Q@              ~ "@   ~ @  !~ ""@ #$$M@$@H@A@,@( ) * + , - . / 061*@&@3@1@&@ @$@"@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG9@8@H I JK@@L M NO$@"@ @ @R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h :d@Y@@  ~ $@  ;@@:@ ~ 6@ ~ "@ ~ @   }@.@.@ $a@&@s@@@ !0"}@@L@ o@Њ@@v@( ) * + ,Z-U@@S@@a@X@ z@t@s@l@Z@@V@C@<@@@: ; < = > ? @ A B C D E FZG r@pq@0@.@G@G@N@M@\@Z@C@C@*@&@T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h @@             ~ .@   ~ *@  !~ ".@ #$$@p@x@}@f@( ) * + ,`-@@*@@@R@J@@Z@@P@@s@`k@q@h@_@@Z@ @; < = > ? @ A B C D E FxGr@q@$@$@=@<@I@H@[@X@M@K@8@7@$@$@@@@Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h }~ P@              ~ @   ~ @  !~ "@ #$$O@4@E@>@(@( ) * + , - .~ /@ 0610@&@2@&@,@&@ @@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG.@,@H I J K LM@@@@P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h =S@@             ~ @     !~ "@ #$$P@2@H@D@ @( ) * + , - .</@@.@(@7@.@(@&@@7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG*@$@H I J K L M N O P~ Q@ R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h @f@*@ ~ @ ~ &@ $ K@@D@@B@ ~ @ ~ &@ ~ ,@  @\@ @ @ G@@M@  !~ "[@ #$$4@@U@@`d@@( ) *f+ @ @K@J@V@S@q@o@o@@m@ o@m@Q@@P@=@<@: ; < = > ? @ A B C D E FGz@ z@ @@?@>@K@I@a@@a@@X@X@J@J@3@3@"@"@$@$@@@@] ^ _ ` a b c d e~ f@ g h Ѵ@t@9@  ~ 1@  K@@@U@ ~ N@ $D@@B@@<@ $$@@r@:@,@ @]@(@d@*@  !~ "pr@ #$$N@u@@@@( ) * + ,Z-a@@`@`r@p@8@@T@@@X@Ѓ@@n@l@: ; < = > ? @ A B C D E FG@@?@=@[@Z@`m@ m@@8@|@{@`s@r@Y@@X@Z@Y@T@@T@.@,@(@] ^ _ ` a b c d e~ f&@ g h ؉@s@(@ ~ "@ ~ B@ ~ ^@  T@@A@ ~ (@ ~ *@ ~ @  Pq@2@J@ `@*@V@@  !~ " q@ #$$l@5@@j@R@`@( ) *N+@@?@9@I@G@U@@T@>@:@:@9@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FfG@Y@Y@"@"@,@,@2@2@A@A@0@0@@@@@V W X Y Z [ \~ ]@ ^ _ ` a b c d e~ f@ g h [@3@    ~ @ ~  @      ~ @   ~ @  !~ " @ #$$T@@S@B@D@( ) * + ,Z-@@@@(@&@6@5@7@5@$@"@@@: ; < = > ? @ A B C D E FGB@A@H I J K L6M@@(@(@"@ @@@T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h @ @J@@ ~ $@ ~ 8@  V@ @`a@ @Z@(@G@@I@ @C@@&@@t@>@?@@^@*@`f@&@  !~ "t@ #$@N@@A@@@&@$@ @@I@F@T@@Q@@ @@{@@@Ѹ@@@@a@1@W@=@H@@@A B C D E FG@@pq@0q@ @ȏ@ @t@@@>@Z@@ؠ@@@@P@H@@@m@h@8@] ^ _ ` a b c d e~ f8@ g h z@@             ~ @   ~ @  !~ "@ #$$y@a@q@@R@h@( ) * + , - . / 0H1I@F@P@E@@]@U@]@@Q@H@=@@; < = >~ ?@ @ A B C D E FGk@e@H I JrK@@.@(@C@B@E@@@C@=@0@.@4@*@;@2@0@*@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h @H@P@ ~ A@ HR@@`e@$@@k@6@@_@.@I@@E@ ~ :@  6x@Q@I@&@m@<@n@@@  !0"0@"@pq@E@m@L@f@( ) *f+@@L@G@G@B@U@S@B@@@;@;@$@"@ @@: ; < = > ? @ A B C D E FZGY@X@@@*@*@9@9@C@B@(@&@@@T U V W X Y Z [ \~ ]4@ ^ _ ` a b c d e~ f3@ g h ~ J@                   ! " #$$H@@F@(@@@( ) * + , - . / 061@@.@.@1@.@@@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG=@<@H I J K L M N*O@@,@,@@@T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ¼@@E@ ~ $@ ~ 8@ 0 l@(@n@$@`@,@@P@ ~ 5@ ~ 0@  6@F@T@@0@=@X@$@  !0"@@R@@~@n@~@^@( ) *f+@@@y@w@X@8@,@@@@@@h@ r@ p@\@Y@: ; < = > ? @ A B C D E F~G@l@7@7@^@^@r@`r@}@}@s@Ps@Y@Y@<@<@2@2@@@Z [ \~ ](@ ^ _ ` a b c d e~ f(@ g h X@t@0@ ~ @ ~ =@  @^@@]@ ~ B@ ~ *@ ~ @   Px@0@@P@ k@$@Z@@  !~ "@x@ #*$U@1@Q@>@D@@) *N+"@@3@1@:@4@2@0@@@@@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG;@;@H I J*K@@$@$@@@P Q R S T U V W X Y Z [ \~ ]@ ^ _ ` a b c d e~ f@ g h ~ *@              ~ @     !~ "@ #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h |@3@      ~ @ ~ @     ~ <@  ~ ,@ ~ ,@  !~ ";@ #$$y@R@t@c@@e@( ) * + ,Z-*@&@;@6@Z@W@X@T@X@T@H@@@@@: ; < = > ? @ A B C D E FGS@@S@H I JBK@@3@2@:@:@.@.@&@$@T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ H@              ~ @  ~ @   !~ "@ #$$@@]@X@r@k@( ) * + , - . / 0H1@W@@U@f@b@ k@g@\@T@=@7@@; < = > ? @ A B C D E FlG@b@a@@@0@0@5@5@I@I@>@;@$@$@@@@W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ N@                   ! " #$$N@4@D@8@0@( ) * + , - . / 0 1 2 3 4*55@1@;@0@ @@: ; < = > ? @ A B C D E FG0@.@H I J K LM @ @N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ E@                   ! " #~ $E@ %&D@1@7@( ) * + , - . / 061 @ @,@,@(@&@@@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FGE@D@H I J K L6M&@$@ @ @.@,@@@T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @U@                   ! " #~ $@U@ %&T@F@C@( ) * + , - . / 0B1@@6@6@?@=@3@3@ @ @: ; < = > ? @ A B C D E FGT@T@H I JNK@@5@5@6@6@2@2@ @@@@V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ "@                   ! " #~ $"@ %&"@@@( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 67@@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG"@"@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hDl>lH|NV4n">n>iiiiiiiiiiiiiiiiiii@iiiiiiiiiiiii @x@5@4@ ~ B@ <Q@@@a@@W@@7@@ @    0Pt@,@K@@g@$@U@  !~ "0t@ #0$x@9@@O@@@@* + ,Z-Y@X@[@Z@g@f@^@\@R@P@1@1@@@: ; < = > ? @ A B C D E FGc@`c@H I JBK*@*@<@<@O@O@B@B@$@"@T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h .@"@                   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h @@1@@ ~ "@ ~ A@ ~ `c@ $ `i@@X@@N@ ~ =@ ~ =@ ~ "@ 0`y@0@B@@f@@`g@  !~ "@y@ #$$|@H@@@p@( ) *l+@@p@@m@@~@P@@Г@@@t@@ @@p@j@3@; <~ =2@ >~ ?@ @ A B C D E FGƪ@n@P@P@n@n@ }@|@Ќ@@`@؄@w@u@ d@b@ h@e@`k@@g@W@Q@@] ^ _ ` a b c d e f g h ؀@q@@ ~ "@ ~ A@ ~ X@ ~ @R@ ~ B@ ~ ,@ ~ @ ~ $@  0f@&@7@@@X@@N@  !~ "`f@ #$$P@*@J@5@@@( ) *N+ @@(@"@&@$@2@0@ @@@@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG;@;@H I J6K@@@@@@@@R S T U V W X Y Z [ \~ ]@ ^ _ ` a b c d e~ f@ g h 6@@7@ ~ F@ ~ ]@ 0 `u@$@s@@[@@O@ ~ A@ ~ <@ ~ @ 60y@6@R@@l@,@@Y@@  !~ "y@ #$$@H@@ l@@( ) *f+*@*@a@`@@e@c@q@p@@i@g@@_@@_@@@@@ @ @: ; < = > ? @ A B C D E F~GЀ@@7@7@U@U@Y@Y@`d@@d@@W@@W@C@C@&@$@(@&@"@"@Z [ \~ ]0@ ^ _ ` a b c d e~ f0@ g h K@7@    ~ @ ~ @      ~ @  ~ @   !~ "@ #~ $:@ %~ &9@ '~ (7@ ) * + , - . / 001@@@@@@@7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG.@.@H I J K L M NO@@@@R S T U VW@@X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h z@`@@ ~ @ ~ @ ~ ;@ ~ ;@ ~ :@ ~ (@ ~ ,@ ~ $@  ~ B@  ~ 8@ ~ $@  !~ "B@ #$$p@ @p@P@g@( ) * + ,Z-5@5@:@9@T@T@L@K@L@K@0@0@@@: ; < = > ? @ A B C D E FGb@b@H I J K LZM0@0@J@I@<@<@8@8@"@"@@@ @ @Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ E@                   ! " #$E@,@=@& '~ (<@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4*5$@ @0@*@$@@: ; < = > ? @ A B C D E FG;@4@H I J K L M N O P Q R S T U V~ W@ XY"@ @&@ @\ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ W@                   ! " #$$W@C@L@@I@( ) * + , - . / 0 1 2 3 405$@@@@2@@@8@@; <= @@@? @ A B C D E FGK@@@H I J K L M N O P Q RS @@T U V~ W@ XY4@(@0@ @\ ] ^ _ ` a b c d e f g h ?~ @                   ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ F@                   ! " #$F@"@A@& '~ (A@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4*5@@.@,@*@(@: ; < = > ? @ A B C D E FG?@7@H I J K L M N O P Q RS@@T U V W XY@@,@$@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ b@                   ! " #$$@b@@@\@@Z@( ) * + , - . / 0 1 2 3 4054@2@K@G@J@G@@; <~ =@ >~ ?@ @ A B C D E FG@U@@Q@H I J K L M NZO@@@@*@(@@@ @ @A@9@0@$@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                   ! " #~ $@ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F~ G@ H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ h@                   ! " #$$P@r@@A@Ѐ@( ) * + , - . / 0 1 2`31@(@Y@T@q@ k@ s@@n@G@@K@"@J@@ @A B C D E FGP@z@H I JK@@L M NZO1@,@5@1@J@B@A@<@L@F@e@^@o@c@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                   ! " #~ $@ %~ &@ ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ j@                   ! " #$$j@R@`a@8@\@( ) * + , - . / 0 1 2<3@@<@2@@R@N@R@I@.@; <=,@@@? @ A B C D E FG`e@\@H I J K L M N O P Q RBS;@3@@@3@0@I@@@P@D@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ *@                   ! " #~ $(@ %&$@@@( ) * + , - . / 0 1 2 3 45 @@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh h @Z@@d@@@ ~ N@ 0x@ @@,@@5@@5@@;@H@,@4@D@y@*@@A@Y@"@r@6@`e@@  !~ "@ #$Y@ m@p@pw@@@@:@9@n@m@@x@v@@x@h@В@D@|@@@@l@`i@"@; <=5@3@&@"@@ A B C D E FGH@֤@D@D@d@d@@r@ r@@ȃ@@@v@@v@`b@@b@]@]@@k@j@ j@f@4@] ^ _ ` a b c d e~ f1@ g h ~ O@                   ! " #~ $O@ %~ &N@ '~ (N@ ) * + , - . / 0B1@@,@,@4@4@&@&@*@&@: ; < = > ? @ A B C D E FGD@D@H I J K LM@@@@P Q RS"@"@T U V*W@@@@$@$@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @@                   ! " #~ $@@ %~ &=@ '~ (<@ ) * + , - . / 0 1 263@@"@ @"@"@"@@: ; < = > ? @ A B C D E FG=@;@H I J K L M N O P Q RS @ @T U V W XY"@@&@&@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ ?@                   ! " #~ $;@ %~ &:@ '~ (:@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4*5"@"@@@$@$@: ; < = > ? @ A B C D E FG1@0@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z[&@&@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ 3@                   ! " #~ $2@ %~ &0@ '~ (0@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4*5@@@@@@: ; < = > ? @ A B C D E FG.@*@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z["@@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                   ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z[@@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                   ! " #~ $@ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                   ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                   ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h \@d@$@ ~ @ ~ @ ~ ;@ ~ C@ A@@.@ ~ 0@ ~ (@ ~ @ ;@@ *@@(@  !~ ";@ #$$@@X@ @g@@( ) * + ,Z-@U@@T@@c@@b@~@}@@@8@@@q@p@W@U@: ; < = > ? @ A B C D E FG@@=@=@W@W@ h@h@w@@w@0s@s@ e@d@Q@Q@F@F@F@E@"@@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ "@                   ! " #~ $ @ %~ & @ '~ ( @ ) * + , - . / 0 1 2 3 45@@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @Z@                   ! " #$$Y@@X@0@T@( ) * + , - . / 0B1*@(@9@7@G@F@*@*@@@: ; < = > ? @ A B C D E FGR@@R@H I J K L M NNO0@0@4@4@.@*@@@@@@@Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hD,l\"hnBhx0fdiiiiiiiii i i i i iiiiiiiiii@iiiiii@iii ~ &@                   ! " #~ $&@ %~ &$@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 23@@4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                   ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ [@                   ! " #$$[@(@X@&@@U@( ) * + , - . / 0 1 263@@,@&@E@C@9@5@: ; <=(@(@"@"@@ A B C D E FGV@T@H I J*K@@@@,@,@P Q RS@@T U V W XY$@$@E@B@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @_@                   ! " #~ $^@ %~ &^@ '~ (]@ ) * + , - .B/"@"@3@2@>@>@E@E@2@1@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FGM@L@H I J K L M NZO$@$@@@$@$@@@@@@@@@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h !0@K@    ~ "@ ~ @ ~ "@ ~ "@ ~ $@ ~ @  ~ 7@  ~ @ ~ .@  !~ "7@ #$$@1@8@<@X@( ) * + ,Z-9@9@L@I@c@`c@k@k@g@@g@O@N@1@1@: ; < = > ? @ A B C D E FG@z@0z@H I JfK9@9@C@C@Y@Y@[@@[@P@P@>@>@;@;@,@,@Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h "~ F@                   ! " #~ $F@ %~ &F@ '~ (F@ ) * + , - . / 061@@@@0@0@&@&@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG6@5@H I J K L M N O PQ@@@@T U V W X Y Z~ [@ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h #~ @                   ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h $~ @                   ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9@@: ; < = > ? @ A B C D E F G@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y@@Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h %                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h &~ 5@                   ! " #~ $2@ %~ &2@ '~ (2@ ) * + , - . /@@0 1 2 3@@@@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G@@H I J K L M N O P Q R S@@T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h '                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h (~ 0@                   ! " #~ $,@ %~ &,@ '~ (,@ ) * + , - . / 0 1 2 3@@@@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h )                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h +                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ,~ @                   ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 23@@4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z[@@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h -@r@>@    ~ @ ~ @ ~ $@     ~ @  ~ @   !~ " @ #$$@o@$@n@@@j@( ) * + ,N-@@6@2@S@@S@@U@T@H@G@@@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FGb@b@H I JBK1@1@6@6@C@C@E@E@1@1@T U V W XY@@Z [ \~ ]@ ^ _ ` a b c d e~ f@ g h .                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                   ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z[@@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                   ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh /h ~ (@                   ! " #~ $&@ %~ &$@ '~ ($@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 67@@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 0~ @                !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmopqrstuvwxyz{|}~      ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 67@@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 1                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hDl l i@!i"i#i$i%i@&i'i(i)i*i+i,i-i.i/i@0i1i2i3i4i@5i6i7i8i@9i:i;i<i=i>i?i h !!h ""h # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #! #" ## #$ #% #& #' #( #) #* #+ #, #- #. #/ #0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #: #; #< #= #> #? #@ #A #B #C #D #E #F #G #H #I #J #K #L #M #N #O #P #Q #R #S #T #U #V #W #X #Y #Z #[ #\ #] #^ #_ #` #a #b #c #d #e #f #g #h $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $! $" $# $$ $% $& $' $( $) $* $+ $, $- $. $/ $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 $: $; $< $= $> $? $@ $A $B $C $D $E $F $G $H $I $J $K $L $M $N $O $P $Q $R $S $T $U $V $W $X $Y $Z $[ $\ $] $^ $_ $` $a $b $c $d $e $f $g $h%h &2&h '3'0@&@ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '~ '@ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '! '" '#~ '$@ '%~ '&@ ''~ '(@ ') '* '+ ', '- '. '/ '0 '1 '2 '3 '4 '5 '6 '7 '8 '9 ': '; '< '= '> '? '@ 'A 'B 'C 'D 'E 'F'G@@H 'I 'J 'K 'L 'M 'N 'O 'P 'Q 'R 'S 'T 'U 'V 'W 'X 'Y 'Z '[ '\ '] '^ '_ '` 'a 'b 'c 'd 'e 'f 'g 'h ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (! (" (# ($ (% (& (' (( () (* (+ (, (- (. (/ (0 (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (: (; (< (= (> (? (@ (A (B (C (D (E (F (G (H (I (J (K (L (M (N (O (P (Q (R (S (T (U (V (W (X (Y (Z ([ (\ (] (^ (_ (` (a (b (c (d (e (f (g (h ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )! )" )# )$ )% )& )' )( )) )* )+ ), )- ). )/ )0 )1 )2 )3 )4 )5 )6 )7 )8 )9 ): ); )< )= )> )? )@ )A )B )C )D )E )F )G )H )I )J )K )L )M )N )O )P )Q )R )S )T )U )V )W )X )Y )Z )[ )\ )] )^ )_ )` )a )b )c )d )e )f )g )h *4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *! *" *# *$ *% *& *' *( *) ** *+ *, *- *. */ *0 *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 *: *; *< *= *> *? *@ *A *B *C *D *E *F *G *H *I *J *K *L *M *N *O *P *Q *R *S *T *U *V *W *X *Y *Z *[ *\ *] *^ *_ *` *a *b *c *d *e *f *g *h + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +! +" +# +$ +% +& +' +( +) +* ++ +, +- +. +/ +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +: +; +< += +> +? +@ +A +B +C +D +E +F +G +H +I +J +K +L +M +N +O +P +Q +R +S +T +U +V +W +X +Y +Z +[ +\ +] +^ +_ +` +a +b +c +d +e +f +g +h ,5~ ,@ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,! ," ,# ,$ ,% ,& ,' ,( ,) ,* ,+ ,, ,- ,. ,/ ,0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,: ,; ,< ,= ,> ,? ,@ ,A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,H ,I ,J ,K ,L ,M ,N ,O ,P ,Q ,R ,S ,T ,U ,V ,W ,X ,Y ,Z ,[ ,\ ,] ,^ ,_ ,` ,a ,b ,c ,d ,e ,f ,g ,h -6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -! -" -# -$ -% -& -' -( -) -* -+ -, -- -. -/ -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -: -; -< -= -> -? -@ -A -B -C -D -E -F -G -H -I -J -K -L -M -N -O -P -Q -R -S -T -U -V -W -X -Y -Z -[ -\ -] -^ -_ -` -a -b -c -d -e -f -g -h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! ." .# .$ .% .& .' .( .) .* .+ ., .- .. ./ .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .: .; .< .= .> .? .@ .A .B .C .D .E .F .G .H .I .J .K .L .M .N .O .P .Q .R .S .T .U .V .W .X .Y .Z .[ .\ .] .^ ._ .` .a .b .c .d .e .f .g .h/h 080h 191@@ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1! 1" 1# 1$ 1% 1& 1' 1( 1) 1* 1+ 1, 1- 1. 1/ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1: 1; 1< 1= 1> 1? 1@ 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1J 1K 1L 1M 1N 1O 1P 1Q 1R 1S 1T 1U 1V 1W 1X 1Y 1Z 1[ 1\ 1] 1^ 1_ 1` 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 2: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2! 2" 2# 2$ 2% 2& 2' 2( 2) 2* 2+ 2, 2- 2. 2/ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2: 2; 2< 2= 2> 2? 2@ 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J 2K 2L 2M 2N 2O 2P 2Q 2R 2S 2T 2U 2V 2W 2X 2Y 2Z 2[ 2\ 2] 2^ 2_ 2` 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 33@@ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3! 3" 3# 3$ 3% 3& 3' 3( 3) 3* 3+ 3, 3- 3. 3/ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3: 3; 3< 3= 3> 3? 3@ 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3I 3J 3K 3L 3M 3N 3O 3P 3Q 3R 3S 3T 3U 3V 3W 3X 3Y 3Z 3[ 3\ 3] 3^ 3_ 3` 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h4h 5=5h 6>~ 6.@ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6! 6" 6#~ 6$(@ 6%~ 6&(@ 6'~ 6((@ 6) 6* 6+ 6,6-@@. 6/ 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6: 6; 6< 6= 6> 6? 6@ 6A 6B 6C 6D 6E 6F6G@@H 6I 6J 6K 6L 6M 6N 6O 6P 6Q 6R 6S 6T 6U 6V 6W 6X 6Y 6Z 6[ 6\ 6] 6^ 6_ 6` 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 7~ 7.@ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7! 7" 7#~ 7$(@ 7%~ 7&(@ 7'~ 7((@ 7) 7* 7+ 7,7-@@. 7/ 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7: 7; 7< 7= 7> 7? 7@ 7A 7B 7C 7D 7E 7F7G@@H 7I 7J 7K 7L 7M 7N 7O 7P 7Q 7R 7S 7T 7U 7V 7W 7X 7Y 7Z 7[ 7\ 7] 7^ 7_ 7` 7a 7b 7c 7d 7e 7f 7g 7h8h 99h ::@w@"@,@ :~ :@@ :~ :L@ : ~ : a@ : ~ : @Y@ : ~ :6@ :~ :$@ : : : : : : :0:@y@5@T@@ l@.@@X@ : : :!~ :"y@ :#$:$@u@0@@t@C@q@( :) :*N:+1@0@P@@P@U@@T@@X@W@I@G@2@2@6 :7 :8 :9 :: :; :< := :> :? :@ :A :B :C :D :E :F:GQ@@Q@H :I :J6:K$@$@"@ @C@C@ @ @R :S :T :U :V :W :X :Y :Z :[ :\ :] :^ :_ :` :a :b :c :d :e :f :g :h ;B;@`p@@*@ ;~ ;5@ ;~ ;?@ ; ~ ; X@ ; ~ ; R@ ; ~ ;1@ ;~ ; @ ; ; ; ; ; ; ;0;s@&@L@@e@@T@ ; ; ;!~ ;"`s@ ;#$;$n@$@`m@>@i@( ;) ;*N;+$@"@I@H@M@K@Q@Q@B@A@1@1@6 ;7 ;8 ;9 ;: ;; ;< ;= ;> ;? ;@ ;A ;B ;C ;D ;E ;F;GO@N@H ;I ;J6;K @ @@@B@B@ @ @R ;S ;T ;U ;V ;W ;X ;Y ;Z ;[ ;\ ;] ;^ ;_ ;` ;a ;b ;c ;d ;e ;f ;g ;h <C<=@&@ < < < < < < < ~ < @ < ~ < @ < < < < < < < < < < <~ <@ < < < < < < < < <!~ <"@ <#~ <$*@ <%~ <&*@ <'~ <((@ <) <* <+ <, <- <. </ <0<1@@2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9 <: <; << <= <> <? <@ <A <B <C <D <E <F<G@@H <I <J <K <L <M <N <O <P <Q <R <S <T <U <V <W <X <Y <Z <[ <\ <] <^ <_ <` <a <b <c <d <e <f <g <h =D=f@M@@ = =~ =@ =~ =*@ = ~ = 5@ = ~ = (@ = = = = = = = = = = ==O@"@0@ ==B@"@"@ = = =!~ ="O@ =#$=$N@@L@@I@( =) =* =+ =,6=-(@(@1@1@3@0@"@ @4 =5 =6 =7 =8 =9 =: =; =< == => =? =@ =A =B =C =D =E =F =G =H =I =J =K =L =M =N =O =P =Q =R =S =T =U =V =W =X =Y =Z =[ =\ =] =^ =_ =` =a =b =c =d =e =f =g =h >E>@R@C@ > > > > >~ > @ > ~ > 0@ > ~ > "@ > > > > > > > > > > >~ >2@ >~ >@ >~ >$@ > > > > >!~ >"2@ >#~ >$1@ >%~ >&0@ >'~ >(,@ >) >* >+ >,>-@@@@0 >1 >2~ >3@ >4 >5 >6 >7 >8 >9 >: >; >< >= >> >? >@ >A >B >C >D >E >F >G >H >I >J >K >L >M >N >O >P >Q >R >S >T >U >V >W >X >Y >Z >[ >\ >] >^ >_ >` >a >b >c >d >e >f >g >h ?F?2@"@ ? ? ? ? ? ? ? ~ ? @ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?~ ?@ ? ? ? ? ? ? ? ? ?!~ ?"@ ?#~ ?$@ ?% ?& ?' ?( ?) ?* ?+ ?, ?- ?. ?/ ?0 ?1 ?2 ?3 ?4 ?5 ?6 ?7 ?8 ?9 ?: ?; ?< ?= ?> ?? ?@ ?A ?B ?C ?D ?E ?F ?G ?H ?I ?J ?K ?L ?M ?N ?O ?P ?Q ?R ?S ?T ?U ?V ?W ?X ?Y ?Z ?[ ?\ ?] ?^ ?_ ?` ?a ?b ?c ?d ?e ?f ?g ?hDl@@iAi@BiCiDiEiFiGi@HiIiJiKiLiMiNiOiPi@QiRiSiTiUi@ViWiXiYiZi[i\i]i^i_i @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I @J @K @L @M @N @O @P @Q @R @S @T @U @V @W @X @Y @Z @[ @\ @] @^ @_ @` @a @b @c @d @e @f @g @hAh BHBh CICh D~ D@ D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D! D" D# D$ D% D& D' D( D) D* D+ D, D- D. D/ D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D: D; D< D= D> D? D@ DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ D[ D\ D] D^ D_ D` Da Db Dc Dd De Df Dg Dh EJ E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E! E" E# E$ E% E& E' E( E) E* E+ E, E- E. E/ E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E: E; E< E= E> E? E@ EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO EP EQ ER ES ET EU EV EW EX EY EZ E[ E\ E] E^ E_ E` Ea Eb Ec Ed Ee Ef Eg Eh FL F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F! F" F# F$ F% F& F' F( F) F* F+ F, F- F. F/ F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F: F; F< F= F> F? F@ FA FB FC FD FE FF FG FH FI FJ FK FL FM FN FO FP FQ FR FS FT FU FV FW FX FY FZ F[ F\ F] F^ F_ F` Fa Fb Fc Fd Fe Ff Fg FhGh HMHh II`k@@h@ I I I~ I@ I~ I0@ I ~ I B@ I ~ I D@ I ~ IG@ I~ I4@ I~ I"@ I~ I2@ I I I I I I I I I I I I I! I" I#~ I$5@ I%~ I&5@ I'~ I(5@ I) I* I+ I, I- I. I/ I0*I1@@@@@@6 I7 I8 I9 I: I; I< I= I> I? I@ IA IB IC ID IE IFIG$@$@H II IJ IK IL IM IN IO IP IQ IRIS@@T IU IV IW IX IY IZ I[ I\ I] I^ I_ I` Ia Ib Ic Id Ie If Ig Ih JOJM@D@ J J J J J J J ~ J @ J J J ~ J"@ J~ J @ J J J~ J @ J J J J J J J J J J J J J! J" J#~ J$0@ J%~ J&0@ J'~ J(0@ J) J* J+ J, J- J. J/ J0J1@@2 J3 J4J5@@6 J7 J8 J9 J: J; J< J= J> J? J@ JA JB JC JD JE JFJG"@"@H JI JJ JK JL JM JN JO JP JQ JRJS@@T JU JV JW JX JY JZ J[ J\ J] J^ J_ J` Ja Jb Jc Jd Je Jf Jg Jh KPKF@D@ K K K K K K K ~ K "@ K ~ K @ K ~ K(@ K~ K@ K K K~ K@ K K K K K K K K K K K K K! K" K#~ K$@ K%~ K&@ K'~ K(@ K) K* K+ K, K- K. K/ K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K: K; K< K= K> K? K@ KA KB KC KD KE KF KG KH KI KJ KK KL KM KN KO KP KQ KR KS KT KU KV KW KX KY KZ K[ K\ K] K^ K_ K` Ka Kb Kc Kd Ke Kf Kg Kh L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L! L" L# L$ L% L& L' L( L) L* L+ L, L- L. L/ L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L: L; L< L= L> L? L@ LA LB LC LD LE LF LG LH LI LJ LK LL LM LN LO LP LQ LR LS LT LU LV LW LX LY LZ L[ L\ L] L^ L_ L` La Lb Lc Ld Le Lf Lg Lh MRM @@ M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M! M" M# M$ M% M& M' M( M) M* M+ M, M- M. M/ M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M: M; M< M= M> M? M@ MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ MK ML MM MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MX MY MZ M[ M\ M] M^ M_ M` Ma Mb Mc Md Me Mf Mg Mh NTN.@.@ N N N N N~ N@ N N N ~ N @ N ~ N@ N N N N N N N N N N N N N N N N N N N! N" N# N$ N% N& N' N( N) N* N+ N, N- N. N/ N0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N: N; N< N= N> N? N@ NA NB NC ND NE NF NG NH NI NJ NK NL NM NN NO NP NQ NR NS NT NU NV NW NX NY NZ N[ N\ N] N^ N_ N` Na Nb Nc Nd Ne Nf Ng Nh OUOW@V@ O O O O O~ O@ O ~ O 6@ O ~ O :@ O ~ O2@ O~ O@ O~ O@ O O O O O O O O O O O O O O O! O" O# O$ O% O& O' O( O) O* O+ O, O- O. O/ O0 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O: O; O< O= O> O? O@ OA OB OC OD OE OF OG OH OI OJ OK OL OM ON OO OP OQ OR OS OT OU OV OW OX OY OZ O[ O\ O] O^ O_ O` Oa Ob Oc Od Oe Of Og OhPh QWQh RRz@b@*@@ R~ R@ R~ R;@ R ~ R D@ R ~ R C@ R R5@@ R R R R R R R R~ RV@ R~ R,@ R~ RE@ R~ RA@ R R R!~ R"V@ R#$R$h@.@ f@B@a@( R) R*ZR+@@@@>@@@<@K@J@;@:@>@<@@@8 R9 R: R; R< R= R> R? R@ RA RB RC RD RE RFRGM@M@H RI RJBRK@@&@&@0@0@.@.@@@T RU RV RW RX RY RZ R[ R\ R] R^ R_ R` Ra Rb Rc Rd Re Rf Rg Rh SXSw@a@(@@ S~ S@ S~ S;@ S ~ S D@ S ~ S A@ S ~ S4@ S S S S S S S S S~ ST@ S~ S,@ S~ SC@ S~ S>@ S S S!~ S"T@ S#$S$b@ @a@;@@\@( S) S*NS+@@@@=@8@6@G@G@7@6@1@.@6 S7 S8 S9 S: S; S< S= S> S? S@ SA SB SC SD SE SFSGD@D@H SI SJ6SK@@&@&@"@"@"@"@R SS ST SU SV SW SX SY SZ S[ S\ S] S^ S_ S` Sa Sb Sc Sd Se Sf Sg Sh TYTN@ @ T T T T T T T T T ~ T @ T T T T T T T T T T T~ T"@ T T T~ T@ T~ T@ T T T!~ T""@ T#$T$F@@B@$@;@( T) T* T+ T, T- T.BT/"@@ @@@@*@*@@@8 T9 T: T; T< T= T> T? T@ TA TB TC TD TE TFTG2@2@H TI TJ TK TL TM TN*TO@@@@@@T TU TV TW TX TY TZ T[ T\ T] T^ T_ T` Ta Tb Tc Td Te Tf Tg ThUh V\Vh WW?@"@]@*@ W~ W*@ WlWq@@q@@؅@*@@$@@9@@$@(@C@ x@&@$@ W W W~ W@ W~ W@ W W W!~ W"$@ W#$W$p@A@m@,@k@( W) W* W+ W,`W-@@&@&@K@J@=@;@]@Y@>@7@2@.@@; W< W= W> W? W@ WA WB WC WD WE WFWG j@g@H WI WJ WK WL WM WN WO WPTWQ@@(@(@3@3@1@.@@S@R@R@O@@] W^ W_ W` Wa Wb Wc Wd We Wf Wg Wh X_X@m@@i@ X X X X X~ X@ X ~ X &@ X ~ X $@ X ~ X @ X~ X8@ X~ X.@ X~ XM@ X~ XQ@ X X X X X X X X X X X! X" X#X$@@ @8@& X'~ X(8@ X) X* X+ X, X- X. X/ X0 X1 X2 X3 X4X5&@ @6 X7 X8X9 @@: X; X< X= X> X? X@ XA XB XC XD XE XFXG8@0@H XI XJ XK XL XM XN XO XP XQ XR XS XT XU XV XW XXXY @@(@@\ X] X^ X_ X` Xa Xb Xc Xd Xe Xf Xg Xh Y`Y@@0@ Y Y Y Y~ Y=@ Y ~ Y J@ Y ~ Y b@ Y ~ Y^@ YYf@@@V@ YYc@@D@ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y! Y" Y#~ Y$@ Y%~ Y&@ Y'~ Y(@ Y) Y* Y+ Y, Y- Y. Y/ Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y: Y; Y< Y= Y> Y? Y@ YA YB YC YD YE YFYG@@H YI YJ YK YL YM YN YO YP YQ YR YS YT YU YV YW YX YY YZ Y[ Y\ Y] Y^ Y_ Y` Ya Yb Yc Yd Ye Yf Yg Yh Za~ Z@ Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z! Z" Z#~ Z$@ Z% Z& Z' Z( Z) Z* Z+ Z, Z- Z. Z/ Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z: Z; Z< Z= Z> Z? Z@ ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZJ ZK ZL ZM ZN ZO ZP ZQ ZR ZS ZT ZU ZV ZW ZX ZY ZZ Z[ Z\ Z] Z^ Z_ Z` Za Zb Zc Zd Ze Zf Zg Zh [b[@@ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [! [" [# [$ [% [& [' [( [) [* [+ [, [- [. [/ [0 [1 [2 [3 [4 [5 [6 [7 [8 [9 [: [; [< [= [> [? [@ [A [B [C [D [E [F [G [H [I [J [K [L [M [N [O [P [Q [R [S [T [U [V [W [X [Y [Z [[ [\ [] [^ [_ [` [a [b [c [d [e [f [g [h \c\f@@_@ \ \ \ \ \ \ \ ~ \ @ \ ~ \ @ \ ~ \"@ \~ \@ \~ \(@ \~ \D@ \~ \E@ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \! \" \#\$L@(@F@& \'~ \(F@ \) \* \+ \, \- \. \/ \06\1$@"@@@;@5@"@@8 \9 \: \; \< \= \> \? \@ \A \B \C \D \E \F\GA@@@H \I \J \K \L \M \N \O \P \Q \R \S \T \U \V \W \X\Y.@,@&@"@\ \] \^ \_ \` \a \b \c \d \e \f \g \h ]d]؉@@0@ ] ] ] ]~ ];@ ] ~ ] C@ ] ~ ] @^@ ] $]\@@d@@\@ ]~ ]i@ ]~ ]E@ ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]! ]" ]# ]$ ]% ]& ]' ]( ]) ]* ]+ ], ]- ]. ]/ ]0 ]1 ]2 ]3 ]4 ]5 ]6 ]7 ]8 ]9 ]: ]; ]< ]= ]> ]? ]@ ]A ]B ]C ]D ]E ]F ]G ]H ]I ]J ]K ]L ]M ]N ]O ]P ]Q ]R ]S ]T ]U ]V ]W ]X ]Y ]Z ][ ]\ ]] ]^ ]_ ]` ]a ]b ]c ]d ]e ]f ]g ]h ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^! ^" ^# ^$ ^% ^& ^' ^( ^) ^* ^+ ^, ^- ^. ^/ ^0 ^1 ^2 ^3 ^4 ^5 ^6 ^7 ^8 ^9 ^: ^; ^< ^= ^> ^? ^@ ^A ^B ^C ^D ^E ^F ^G ^H ^I ^J ^K ^L ^M ^N ^O ^P ^Q ^R ^S ^T ^U ^V ^W ^X ^Y ^Z ^[ ^\ ^] ^^ ^_ ^` ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h _e_@]@]@ _ _ _ _ _~ _4@ _ ~ _ (@ _ ~ _ >@ _ ~ _1@ _~ _0@ _~ _*@ _~ _@ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _! _" _# _$ _% _& _' _( _) _* _+ _, _- _. _/ _0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _: _; _< _= _> _? _@ _A _B _C _D _E _F _G _H _I _J _K _L _M _N _O _P _Q _R _S _T _U _V _W _X _Y _Z _[ _\ _] _^ __ _` _a _b _c _d _e _f _g _hD>l(:X`iaibicidieifigihiiijikiliminioipiqirisitiuiviwixiyizi{i|i}i~ii `f`C@C@ ` ` ` ` ` ` ` ~ ` @ ` ~ ` @ ` ~ `@ `~ `@ `~ `@ `~ ` @ ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `! `" `# `$ `% `& `' `( `) `* `+ `, `- `. `/ `0 `1 `2 `3 `4 `5 `6 `7 `8 `9 `: `; `< `= `> `? `@ `A `B `C `D `E `F `G `H `I `J `K `L `M `N `O `P `Q `R `S `T `U `V `W `X `Y `Z `[ `\ `] `^ `_ `` `a `b `c `d `e `f `g `h agaY@@Y@ a a a a a a a ~ a @ a ~ a 3@ a ~ a7@ a~ a5@ a~ a(@ a~ a"@ a~ a@ a a a a a a a a a a a! a" a# a$ a% a& a' a( a) a* a+ a, a- a. a/ a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a: a; a< a= a> a? a@ aA aB aC aD aE aF aG aH aI aJ aK aL aM aN aO aP aQ aR aS aT aU aV aW aX aY aZ a[ a\ a] a^ a_ a` aa ab ac ad ae af ag ah bhb3@3@ b b b b b b b b b ~ b @ b ~ b@ b~ b@ b b b b b b b b b b b b b b b b b! b" b# b$ b% b& b' b( b) b* b+ b, b- b. b/ b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b: b; b< b= b> b? b@ bA bB bC bD bE bF bG bH bI bJ bK bL bM bN bO bP bQ bR bS bT bU bV bW bX bY bZ b[ b\ b] b^ b_ b` ba bb bc bd be bf bg bh cicN@K@ c c c c c~ c@ c ~ c @ c ~ c "@ c ~ c @ c~ c$@ c~ c@ c~ c@ c~ c@ c c c c c c c c c c c! c" c#~ c$@ c%~ c&@ c'~ c(@ c) c* c+ c, c- c. c/ c0c1@@2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c: c; c< c= c> c? c@ cA cB cC cD cE cFcG@@H cI cJ cK cL cM cN cO cP cQ cR cS cT cU cV cW cX cY cZ c[ c\ c] c^ c_ c` ca cb cc cd ce cf cg ch djd&@&@ d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d! d" d# d$ d% d& d' d( d) d* d+ d, d- d. d/ d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d: d; d< d= d> d? d@ dA dB dC dD dE dF dG dH dI dJ dK dL dM dN dO dP dQ dR dS dT dU dV dW dX dY dZ d[ d\ d] d^ d_ d` da db dc dd de df dg dh e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e! e" e# e$ e% e& e' e( e) e* e+ e, e- e. e/ e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e: e; e< e= e> e? e@ eA eB eC eD eE eF eG eH eI eJ eK eL eM eN eO eP eQ eR eS eT eU eV eW eX eY eZ e[ e\ e] e^ e_ e` ea eb ec ed ee ef eg eh fkf3@2@ f f f f f f f f f f f f f~ f@ f f f f f f f f f f f f f f f f f! f" f# f$ f% f& f' f( f) f* f+ f, f- f. f/ f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f: f; f< f= f> f? f@ fA fB fC fD fE fF fG fH fI fJ fK fL fM fN fO fP fQ fR fS fT fU fV fW fX fY fZ f[ f\ f] f^ f_ f` fa fb fc fd fe ff fg fh glg2@0@ g g g g g g g g g g g g g g g g g~ g@ g~ g@ g g g g g g g g g g g! g" g# g$ g% g& g' g( g) g* g+ g, g- g. g/ g0 g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g: g; g< g= g> g? g@ gA gB gC gD gE gF gG gH gI gJ gK gL gM gN gO gP gQ gR gS gT gU gV gW gX gY gZ g[ g\ g] g^ g_ g` ga gb gc gd ge gf gg gh hmhL@K@ h h h h h h h h h h h ~ h"@ h~ h$@ h h h~ h5@ h~ h$@ h h h h h h h h h h h! h" h# h$ h% h& h' h( h) h* h+ h, h- h. h/ h0 h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h: h; h< h= h> h? h@ hA hB hC hD hE hF hG hH hI hJ hK hL hM hN hO hP hQ hR hS hT hU hV hW hX hY hZ h[ h\ h] h^ h_ h` ha hb hc hd he hf hg hh ini*@*@ i i i i i i i i i i i i i i i i i~ i@ i i i i i i i i i i i i i! i" i# i$ i% i& i' i( i) i* i+ i, i- i. i/ i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i: i; i< i= i> i? i@ iA iB iC iD iE iF iG iH iI iJ iK iL iM iN iO iP iQ iR iS iT iU iV iW iX iY iZ i[ i\ i] i^ i_ i` ia ib ic id ie if ig ih joj @~@B@ j j j j~ j6@ j ~ j 0@ j ~ j H@ j ~ jP@ j0j b@"@N@@@_@5@"@ j j j j j j j j j j j! j" j# j$ j% j& j' j( j) j* j+ j, j- j. j/ j0 j1 j2 j3 j4 j5 j6 j7 j8 j9 j: j; j< j= j> j? j@ jA jB jC jD jE jF jG jH jI jJ jK jL jM jN jO jP jQ jR jS jT jU jV jW jX jY jZ j[ j\ j] j^ j_ j` ja jb jc jd je jf jg jh kpkpp@e@ k k k k k k k ~ k @ k ~ k 4@ k ~ k*@ k~ k=@ k~ k7@ k~ kG@ k~ k:@ k k k k k k k k k k k! k" k#~ k$U@ k%k&T@ @R@( k) k* k+ k, k- k.Bk/@@0@0@"@"@F@E@ @ @8 k9 k: k; k< k= k> k? k@ kA kB kC kD kE kFkGR@R@H kI kJ kK kL kM kN kO kP kQ kRkS@@"@"@V kW kXkY<@<@8@6@\ k] k^ k_ k` ka kb kc kd ke kf kg kh lql"@ @ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l! l" l# l$ l% l& l' l( l) l* l+ l, l- l. l/ l0 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 l: l; l< l= l> l? l@ lA lB lC lD lE lF lG lH lI lJ lK lL lM lN lO lP lQ lR lS lT lU lV lW lX lY lZ l[ l\ l] l^ l_ l` la lb lc ld le lf lg lh mrm8@@@ m m m m~ m1@ m ~ m .@ m ~ m H@ m ~ m@R@ m~ mc@ m~ mT@ m~ m@c@ m~ m@@ m m m m m m m m m m m! m" m#~ m$@ m%~ m&@ m'~ m(@ m) m* m+ m, m- m. m/ m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m: m; m< m= m> m? m@ mA mB mC mD mE mFmG@@H mI mJ mK mL mM mN mO mP mQ mR mS mT mU mV mW mX mY mZ m[ m\ m] m^ m_ m` ma mb mc md me mf mg mh n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n! n" n# n$ n% n& n' n( n) n* n+ n, n- n. n/ n0 n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n: n; n< n= n> n? n@ nA nB nC nD nE nF nG nH nI nJ nK nL nM nN nO nP nQ nR nS nT nU nV nW nX nY nZ n[ n\ n] n^ n_ n` na nb nc nd ne nf ng nh os o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o! o" o# o$ o% o& o' o( o) o* o+ o, o- o. o/ o0 o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 o: o; o< o= o> o? o@ oA oB oC oD oE oF oG oH oI oJ oK oL oM oN oO oP oQ oR oS oT oU oV oW oX oY oZ o[ o\ o] o^ o_ o` oa ob oc od oe of og oh p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p! p" p# p$ p% p& p' p( p) p* p+ p, p- p. p/ p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p: p; p< p= p> p? p@ pA pB pC pD pE pF pG pH pI pJ pK pL pM pN pO pP pQ pR pS pT pU pV pW pX pY pZ p[ p\ p] p^ p_ p` pa pb pc pd pe pf pg ph qt~ q@ q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q! q" q# q$ q% q& q' q( q) q* q+ q, q- q. q/ q0 q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q: q; q< q= q> q? q@ qA qB qC qD qE qF qG qH qI qJ qK qL qM qN qO qP qQ qR qS qT qU qV qW qX qY qZ q[ q\ q] q^ q_ q` qa qb qc qd qe qf qg qh rur@@ r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r! r" r# r$ r% r& r' r( r) r* r+ r, r- r. r/ r0 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r: r; r< r= r> r? r@ rA rB rC rD rE rF rG rH rI rJ rK rL rM rN rO rP rQ rR rS rT rU rV rW rX rY rZ r[ r\ r] r^ r_ r` ra rb rc rd re rf rg rh s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s! s" s# s$ s% s& s' s( s) s* s+ s, s- s. s/ s0 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s: s; s< s= s> s? s@ sA sB sC sD sE sF sG sH sI sJ sK sL sM sN sO sP sQ sR sS sT sU sV sW sX sY sZ s[ s\ s] s^ s_ s` sa sb sc sd se sf sg sh tx t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t! t" t# t$ t% t& t' t( t) t* t+ t, t- t. t/ t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t: t; t< t= t> t? t@ tA tB tC tD tE tF tG tH tI tJ tK tL tM tN tO tP tQ tR tS tT tU tV tW tX tY tZ t[ t\ t] t^ t_ t` ta tb tc td te tf tg th u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u! u" u# u$ u% u& u' u( u) u* u+ u, u- u. u/ u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9 u: u; u< u= u> u? u@ uA uB uC uD uE uF uG uH uI uJ uK uL uM uN uO uP uQ uR uS uT uU uV uW uX uY uZ u[ u\ u] u^ u_ u` ua ub uc ud ue uf ug uh v{v@@4@ v v v v v v v v v ~ v @ v v v v v v v~ v$@ v v v v v v v v v v v v v! v" v#v$(@@ @& v'~ v( @ v) v* v+ v, v- v. v/ v0 v1 v2 v3 v4 v5 v6~ v7@ v8 v9 v: v; v< v= v> v? v@ vA vB vC vD vE vFvG"@@H vI vJ vK vL vM vN vO vP vQ vR vS vT vU vV vW vX vY vZv[@@\ v] v^ v_ v` va vb vc vd ve vf vg vh w|w@[@[@ w w w w w~ w@ w ~ w @ w ~ w .@ w ~ w6@ w~ w0@ w~ w,@ w~ w9@ w~ w@ w w w w w w w w w w w! w" w# w$ w% w& w' w( w) w* w+ w, w- w. w/ w0 w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w: w; w< w= w> w? w@ wA wB wC wD wE wF wG wH wI wJ wK wL wM wN wO wP wQ wR wS wT wU wV wW wX wY wZ w[ w\ w] w^ w_ w` wa wb wc wd we wf wg wh x}xH@E@ x x x x x x x x x ~ x @ x ~ x@ x~ x@ x~ x@ x~ x"@ x~ x&@ x x x x x x x x x x x! x" x#~ x$@ x%~ x&@ x'~ x(@ x) x* x+ x, x- x. x/ x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x: x; x< x= x> x? x@ xA xB xC xD xE xF xG xH xI xJ xK xL xM xN xO xP xQ xR xS xT xU xV xW xX xY xZ x[ x\ x] x^ x_ x` xa xb xc xd xe xf xg xh y~y@@0@ y y y y~ y @ y ~ y 3@ y y @S@@U@ y~ y@`@ y~ y@P@ y~ yT@ y~ y;@ y y y y y y y y y y y! y" y# y$ y% y& y' y( y) y* y+ y, y- y. y/ y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y: y; y< y= y> y? y@ yA yB yC yD yE yF yG yH yI yJ yK yL yM yN yO yP yQ yR yS yT yU yV yW yX yY yZ y[ y\ y] y^ y_ y` ya yb yc yd ye yf yg yh zz @ @ z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z! z" z# z$ z% z& z' z( z) z* z+ z, z- z. z/ z0 z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z: z; z< z= z> z? z@ zA zB zC zD zE zF zG zH zI zJ zK zL zM zN zO zP zQ zR zS zT zU zV zW zX zY zZ z[ z\ z] z^ z_ z` za zb zc zd ze zf zg zh { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { {! {" {# {$ {% {& {' {( {) {* {+ {, {- {. {/ {0 {1 {2 {3 {4 {5 {6 {7 {8 {9 {: {; {< {= {> {? {@ {A {B {C {D {E {F {G {H {I {J {K {L {M {N {O {P {Q {R {S {T {U {V {W {X {Y {Z {[ {\ {] {^ {_ {` {a {b {c {d {e {f {g {h ||@@ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |! |" |# |$ |% |& |' |( |) |* |+ |, |- |. |/ |0 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |: |; |< |= |> |? |@ |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |[ |\ |] |^ |_ |` |a |b |c |d |e |f |g |h } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } }! }" }# }$ }% }& }' }( }) }* }+ }, }- }. }/ }0 }1 }2 }3 }4 }5 }6 }7 }8 }9 }: }; }< }= }> }? }@ }A }B }C }D }E }F }G }H }I }J }K }L }M }N }O }P }Q }R }S }T }U }V }W }X }Y }Z }[ }\ }] }^ }_ }` }a }b }c }d }e }f }g }h ~~]@]@@ ~ ~ ~ ~~ ~A@ ~ ~ ~ .@ ~ ~ ~ 2@ ~ ~ ~0@ ~~ ~4@ ~ ~ ~~ ~$@ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~! ~" ~# ~$ ~% ~& ~' ~( ~) ~* ~+ ~, ~- ~. ~/ ~0 ~1 ~2 ~3 ~4 ~5 ~6 ~7 ~8 ~9 ~: ~; ~< ~= ~> ~? ~@ ~A ~B ~C ~D ~E ~F ~G ~H ~I ~J ~K ~L ~M ~N ~O ~P ~Q ~R ~S ~T ~U ~V ~W ~X ~Y ~Z ~[ ~\ ~] ~^ ~_ ~` ~a ~b ~c ~d ~e ~f ~g ~h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hDl2iiiiiiiiiiiiiiiiiiii@iiiiiii@iiiii @`@_@      ~ $@ ~ 1@ ~ @@ ~ 1@ ~ D@ ~ @      ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h A@>@         ~ @ ~ @ ~ @ ~ @      ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W XY@@Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h @@                   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnoqrstuvwxyz{|}~ Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 4@2@           ~ @       ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h @U@@Q@    ~ @ ~ (@ ~ @ ~ (@ ~ @ ~ $@ ~ $@      ! " #~ $0@ %~ &.@ '~ (*@ ) * + , - . / 01@@2 3 45@@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG*@*@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z["@"@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h M@M@        ~ *@ ~ @ ~ @ ~ 0@ ~ $@      ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 3@3@        ~ @          ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h g@g@   ~ R@ ~ 8@ ~ C@ ~ ;@ ~ 3@  ~ @       ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h $@@           ~ @       ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 01@@2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h `a@`@      ~ 0@ ~ 9@ ~ A@ ~ 3@ ~ ;@ ~ @      ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                     ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh h V@C@        ~ @ ~ @ ~ "@ ~ (@       ! " #~ $G@ %~ &F@ '~ (F@ ) * + ,-@@. / 061(@&@@@(@(@@@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FGB@B@H I J K L M NO@@P Q RS&@&@T U V W XY&@&@Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ <@                   ! " #~ $;@ %~ &;@ '~ (;@ ) * + , - . / 061@@@@&@&@@@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG8@8@H I J K L M N O P Q R S T U V W XY&@&@Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h L@A@        ~ @ ~ @ ~ @ ~ &@       ! " #~ $3@ %~ &1@ '~ (1@ ) * + ,-@@. / 01 @@2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG(@(@H I J K L M N O P Q RS @ @T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh h h ?@$@      ~ @            ! " #~ $4@ %~ &2@ '~ (0@ ) * + , - . / 0 1 23"@ @@@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG&@&@H I J K L M NO@@P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h (@@      ~ @            ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                   ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hDld|ii@iiiiiii@iiiii@iiiiiiiiiiiiiiiiii@ ~ ,@                   ! " #~ $&@ %~ &"@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 23@@4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M NO@@P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh h h =@:@    ~ @ ~ (@            ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 6@3@    ~ @ ~  @            ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h @@                   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh h @@                   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h @@                   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh h h @I@    ~ ,@ ~ 0@ ~ &@     ~ "@  ~ @   !~ ""@ #$$@r@ @k@8@( ) * + , - .T/@@@@>@@@;@s@l@v@p@Ps@`p@6@; <~ =5@ >~ ?:@ @~ A&@ B C D E FG y@Pu@@@9@8@E@C@@T@@S@L@K@R@N@9@,@;@:@@@7@@@1@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ 2@                   ! " #~ $2@ %~ &0@ '~ (,@ ) * + , - . / 01@@@@4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ t@                   ! " #$$t@Z@l@@S@ c@( ) * + , - . / 0 1 2<3@@"@ @@^@W@b@^@(@; <~ =(@ >~ ?6@ @~ A@ B C D E FGY@R@H I JHK@@*@"@ @@"@ @5@0@ @U V*W&@$@,@&@(@@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ Ѕ@                   ! " #$$@ f@0@_@px@( ) * + , - . / 0H1@@*@$@q@@j@@l@@d@@b@_@"@; <~ =@ >~ ?@ @ A B C D E FGp@m@@@0@.@9@9@P@P@E@D@F@C@0@&@*@*@0@&@4@*@\ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ C@                   ! " #$$A@@<@@5@( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 67(@&@,@(@: ; < = > ? @ A B C D E FG"@"@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                   ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                   ! " #~ $@ %~ &@ ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                   ! " #~ $@ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ?@(@    ~ @        ~ @  ~ @   !~ "@ #~ $.@ %~ &,@ '~ ((@ ) * + , - . / 01 @@@@4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG @ @H I J K L M NO@@P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                   ! " #~ $@ %~ &@ ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h $@@    ~ @              ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 3@.@      ~ @ ~ @          ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 2@&@                   ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 01@@2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hhDlii@iiii@iiiii@iiiiiiiiiii@iiiiiii@iii ζ@@S@E@ `d@@y@@@8@p@,@@*@o@@i@@^@ ~ 5@ 6@;@@Q@@n@1@`h@@  !~ "@ #$$@3@@f@@( ) *f+0@0@@\@\@@^@]@}@p}@n@n@s@Ps@V@U@>@<@: ; < = > ? @ A B C D E FG؊@@4@4@N@N@V@V@l@l@g@g@``@ `@M@M@D@D@<@<@"@"@\@] ^ _ ` a b c d e~ f[@ g hh ~ "@                   ! " #~ $"@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8~ 9@ : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                   ! " #~ $@ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                   ! " #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh h h ~ @                   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ~ @                   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh h h Ț@D@"@4@ ~ 8@ ~ [@ ~ v@ ~ v@ @c@@U@ ~ F@ ~ 0@  p@@F@ @_@@Y@  !~ "p@ #~ $ l@ %&l@7@ i@( ) *N+@@5@5@:@9@\@\@A@A@7@7@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FZGc@c@@@.@.@9@9@J@J@C@C@1@1@T U V W X Y Z [ \~ ]I@ ^ _ ` a b c d e~ fI@ g h i@a@ ~ @ ~ @ ~ >@ ~ H@ ~ C@ ~ @ ~ @    ~ L@ ~ @ ~ >@ ~ 3@  !~ "K@ # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \~ ]@ ^ _ ` a b c d e~ f@ g h 0{@Pu@  ~ @ ~ 2@ ~ Y@ ~ \@ ~ L@ ~ <@ ~ (@   ~ N@ ~ &@ ~ A@ ~ 0@  !~ "N@ #~ $&@ %~ &&@ '~ ( @ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG @ @H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \~ ]6@ ^ _ ` a b c d e~ f6@ g h {@v@ ~ @ ~ "@ ~ J@ ~ `b@ ~ @X@ ~ 5@ ~ 2@ ~ &@   R@@7@ ~ ?@ ~ 4@  !~ "R@ #~ $@ %~ &@ ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \~ ]@ ^ _ ` a b c d e~ f@ g h @V@S@ ~ @   ~ 0@ ~ A@ ~ $@ ~ @ ~ @        ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \~ ]@ ^ _ ` a b c d e~ f@ g h ~ @                   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h @m@   ~ @ ~ C@ ~ R@ ~ N@ ~ :@ ~ .@ ~ ,@  ~ R@  ~ :@ ~ F@  !~ "@R@ #~ $ j@ %&j@2@g@( ) *N+@@2@2@6@5@@[@@[@@@@@5@5@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FZGb@b@@@*@*@5@5@H@H@C@C@1@1@T U V W X Y Z [ \~ ],@ ^ _ ` a b c d e~ f,@ g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh h h ̗@L@E@2@ <\@@k@@P{@,@pu@"@h@ ~ N@ ~ O@ ~ >@ ~ *@ ~ "@   ~ @  !~ " @ #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \~ ]0@ ^ _ ` a b c d e~ f0@ g h ̖@P@C@1@ <\@@`j@@z@,@t@"@f@ ~ M@ ~ L@ ~ =@ ~ @ ~ "@   ~ @  !~ " @ #~ $@ %~ &@ '~ (@ ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \~ ].@ ^ _ ` a b c d e~ f.@ g h M@L@   ~ @ ~ (@ ~ $@ ~ 3@  ~ @        ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h @@                   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hD0{lddi@iiii@iiii@iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii@iih h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh h h t@@1@ ~ (@ ~ @@  X@@@^@ @Y@@K@ ~ I@ ~ A@  `@ @(@ N@@N@  !~ "`@ #$$@$@@@`@@( ) *f+@@R@@R@@P@@P@m@@m@c@c@`j@j@O@M@6@6@: ; < = > ? @ A B C D E F~G@~@ @ @A@A@F@F@@_@@_@]@]@S@@S@G@G@;@:@*@*@Z [ \~ ]:@ ^ _ ` a b c d e~ f:@ g h ~ @                   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h .@&@                   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h n@d@   ~ (@ ~ G@ ~ F@ ~ =@ ~ 0@ ~ @ ~ @  ~ *@ ~ @ ~ @ ~ @  !~ "*@ #~ $N@ %~ &N@ '~ (L@ ) * + ,-@@. / 0*1:@:@$@$@(@(@6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG?@?@H I J K L M NO&@&@@@R S TU@@V W X Y Z [ \~ ],@ ^ _ ` a b c d e~ f,@ g h 0s@T@    ~ 2@ ~ 7@ ~ 4@ ~ @ ~ @ ~ @  ~ 7@  ~ $@ ~ (@  !~ "7@ #~ $h@ %&h@B@d@( ) * + ,N-9@8@9@9@O@O@=@=@E@E@&@&@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG\@\@H I JBK(@(@.@.@B@B@<@;@.@.@T U V W X Y Z [ \~ ]@ ^ _ ` a b c d e~ f@ g h o@O@   ~ $@ ~ @ ~ &@ ~ .@ ~ @ ~ $@ ~ @  ~ ,@  ~ @ ~ @  !~ ",@ #~ $@f@ %& f@;@b@( ) * + , - . / 0B1E@E@H@H@M@M@*@(@*@*@: ; < = > ? @ A B C D E FG\@[@H I JfK@@@@2@2@5@5@>@>@*@*@*@(@@@Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ,@&@                   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h E@(@             ~ @     !~ "@ #~ $:@ %&:@"@1@( ) * + , - . / 01 @ @2 3 45@@@@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG.@.@H I J K L M NO@@@@R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h .@@                   ! " #~ $"@ %~ &"@ '~ ("@ ) * + , - . / 01@@2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG@@H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h z@[@@ ~ @ ~ @ ~ &@ ~ :@ ~ 6@ ~ 0@ ~ .@ ~ $@  ~ L@ ~ @ ~ <@ ~ 6@  !~ "L@ #$$o@@@o@C@`j@( ) * + ,Z-A@A@<@<@S@R@L@K@A@A@1@0@@@: ; < = > ? @ A B C D E FG@c@c@H I JfK$@$@3@3@@@@@E@E@2@0@0@0@@@@@Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h \@8@      ~ @   ~ @ ~ @  ~ *@  ~ @ ~ @  !~ "*@ #~ $@S@ %&R@"@@P@( ) * + , - . / 061@@@@G@F@,@*@8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FGG@G@H I J K L M N6O&@&@(@&@$@$@@@V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h G@5@    ~ @ ~ @ ~ @          ! " #~ $6@ %&5@@0@( ) * + , - . / 0*1@@@@ @ @6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG(@(@H I J K L M NO @ @P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h        !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqstuvwxyz{|}~               ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h                    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g hh