Statystyki 2007

2007

 

 • Średni wymiar kary pozbawienia wolności prawomocnie skazanych dorosłych wg rodzajów przestępstw - czyn główny w 2007 r.
  format PDF
   
 • Analiza statystyczna działalności sądów według apelacji w 2007 r.
  format PDF
   
 • Ewidencja spraw w sądach powszechnych według działów prawa i instancyjności oraz podstawowe wskaźniki statystyczne w 2007 r.
  format PDF
   
 • Informacja statystyczna o działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w 2007 r.
  format PDF

 

O dokumencie

2007 - I półrocze

 

 • Informacja statystyczna o ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach powszechnych oraz o więziennictwie za I półroczu 2007 r.
  format PDF
   
 • Ewidencja spraw w sądach powszechnych według działów prawa i instancyjności oraz podstawowe wskaźniki statystyczne w I półroczu 2007r.
  format PDF
   
 • Analiza statystyczna działalności sądów według apelacji w I półroczu 2007 r.
  format PDF
   
 • Informacja statystyczna o działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w I półroczu 2007 r.
  format PDF

 

O dokumencie