Statystyki 2006

Archiwum 2006

 

2006
 • Informacja statystyczna o ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach powszechnych oraz o więziennictwie za 2006 r.
  format PDF
   
 • Średni wymiar kary pozbawienia wolności prawomocnie skazanych dorosłych wg rodzajów przestępstw - czyn główny w 2006r.
  format PDF
   
 • Średni wymiar kary oraz zagrożenia pozbawienia wolności prawomocnie skazanych dorosłych według rodzajów przestępstw kodeksu karnego- czyn główny w 2006r.
  format PDF
   
 • Środowisko - wykroczenia - 2000-2005
  format PDF
   
 • Środowisko - przestępstwa - dorośli - 2001-2005
  format PDF
   
 • Środowisko - przestępstwa - nieletni - 1998-2005
  format PDF
   
 • Stosowanie tymczasowego aresztowania 2001-2006
  format PDF
   
 • Znęcanie się nad rodziną - art. 207 k.k. - 2000-2006
  format PDF
   
 • Rodzina zastępcza wg. okręgów - 2006
  format PDF
   
 • Rodzina zastępcza - 1999-2006
  format PDF
   
 • Rozwody i separacje - sprawy w pierwszej instancji - 1995-2006
  format PDF
   
 • Alimenty 1990-2006
  format PDF
   
 • Rozwody orzeczone - prawomocnie zasądzone alimenty 1999-2006
  format PDF
   
 • Pozbawienie,zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej 2000-2006
  format PDF
   
 • Przysposobienia 2006 - wg. okręgów
  format PDF
   
 • Przysposobienia 1972-2006
  format PDF
   
 • Prawo prasowe, art. 212, 265 k.k. - 1984-2005
  format PDF
   
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze - małoletni - 1999-2006
  format PDF
   
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze - małoletni wg. okręgów - 2006
  format PDF
   
 • Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoz. sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki - sądy apelacyjne - 2006
  format PDF
   
 • Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoz. sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki - sądy okręgowe - 2006
  format PDF
   
 • Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoz. sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki wg przyczyn przewlekłości spraw karnych - sądy apelacyjne - 2006
  format PDF
   
 • Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoz. sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki wg przyczyn przewlekłości spraw karnych - sądy okręgowe - 2006
  format PDF
   
 • Odszkodowania za niesłuszne skazanie, aresztowanie w trybie art. 552 k.p.k. - 2000-2006
  format PDF
   
 • Odszkodowania z ustawy z 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych 1991-2006
  format PDF
   
 • Odszkodowania Skarbu Państwa - sądy okręgowe - 2001-2006
  format PDF
   
 • Odszkodowania Skarbu Państwa - sądy rejonowe - 2001-2006
  format PDF
   
 • Ochrona zwierząt - kłusownictwo art. 165 kodeksu wykroczeń - 2002-2006
  format PDF
   
 • Ochrona zwierząt - skazania prawomocne - 2000-2004
  format PDF
   
 • Mediacje w sprawach nieletnich wg. okręgów - 2006
  format PDF
   
 • Mediacje w sprawach nieletnich 2004-2006
  format PDF
   
 • Mediacje w sprawach karnych - sądy wg. okręgów - 2006
  format PDF
   
 • Mediacje w sprawach karnych - sądy - 1998-2006
  format PDF
   
 • Mediacje w sprawach karnych - prokuratury wg. okręgów - 2006
  format PDF
   
 • Mediacje w sprawach karnych - prokuratury - 1998-2006
  format PDF
   
 • Mediacje w sprawach gospodarczych - sądy - 2006
  format PDF
   
 • Mediacje w sprawach cywilnych - sądy - 2006
  format PDF
   
 • Małoletni pod opieką - stan kart Opm 2006 - sądy okręgowe
  format PDF
   
 • Małoletni pod opieką - stan kart Opm 1999-2006.pdf
  format PDF
   
 • Kary dożywotniego pozbawienia wolności i 25 lat pozbawienia wolności - 1946-2006
  format PDF
   
 • Eksmisje w latach 1995-2006
  format PDF
   
 • Bezpieczeństwo i porządek w komunikacji - wykroczenia 2001-2006
  format PDF
   
 • Bezpieczeństwo w komunikacji - przestępstwa I instancja 2001-2006
  format PDF
   
 • Bezpieczeństwo w komunikacji - przestępstwa - skazania prawomocne 2001-2006
  format PDF
   
 • Informacja statystyczna o działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w 2006 r.
  format PDF
   
2006 - I półrocze

 

 • Informacja statystyczna o działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w I półroczu 2006 r.
  format PDF

O dokumencie