Statystyki 2005

Archiwum 2005

 

2005
 • Informacja statystyczna o ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach powszechnych oraz o więziennictwie za 2005 r.
  format PDF
   
 • Informacja statystyczna o działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w 2005 roku
  format PDF
   
 • Ewidencja spraw w sądach powszechnych według działów prawa i instancyjności oraz podstawowe wskaźniki statystyczne w 2005 r.
  format PDF
   
 • Analiza statystyczna działalności sądów według apelacji w 2005 r.
  format PDF
   
 • Średni wymiar kary pozbawienia wolności prawomocnie skazanych dorosłych wg rodzajów przestępstw - czyn główny w 2005 r.
  format PDF
   
2005 - I półrocze
 • Informacja statystyczna o ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach powszechnych oraz o więziennictwie I półroczu 2005 r.
  format PDF
   
 • Ewidencja spraw w sądach powszechnych według działów prawa i instancyjności oraz podstawowe wskaźniki statystyczne w I półroczu 2005 r.
  format PDF
   
 • Informacja statystyczna o działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w I półroczu 2005 r.
  format PDF

 

O dokumencie