Kontrola zarządcza w dziale sprawiedliwość

Plan działalności - Rok 2017

O dokumencie

Plan działalności - Rok 2016

Plan działalności Ministra Sprawiedliwości na rok 2016 dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość (z dn. 08.12.2015 r.)

Plan działalności Ministra Sprawiedliwości na rok 2016 dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość (z dn. 08.12.2015 r.) - wersja edytowalna

O dokumencie

Komunikat Ministra Sprawiedliwosci z dn. 1 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość

W dniu 1 grudnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości opublikowany został Komunikat Ministra Sprawiedliwosci z dn. 1 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość.

Komunikat Ministra Sprawiedliwosci z dn. 1 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość

Komunikat Ministra Sprawiedliwosci z dn. 1 grudnia 2015 r. w sprawie Uzasadnienie - Komunikat Ministra Sprawiedliwosci z dn. 1 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość

O dokumencie

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Sprawiedliwości za rok 2015 dla działu administracji rządowej sprawiedliwość i oświadczenie Ministra Sprawiedliwości o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Sprawiedliwości za rok 2015 dla działu administracji rządowej sprawiedliwość

Oświadczenie Ministra Sprawiedliwości o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

O dokumencie

Plan działalności - Rok 2015

Minister Sprawiedliwości podpisał w dn. 11.12.2014 r. korektę planu działalności dla działu administracji rządowej sprawiedliwość na rok 2015. Korekta ta odnosi się do zaplanowanych wartości mierników dla sądów powszechnych w zakresie celu "zwiększenie efektywności alokacji etatów w sądownictwie" oraz jednego zadania dla celu "poprawa efektywności wydatkowania środków". W pozostałym zakresie plan nie uległ zmianie w stosunku do planu z dn. 28.10.2014 r.

O dokumencie

Inne

O dokumencie

Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu

O dokumencie

Archiwum KZ

O dokumencie