Rok 2011

W dniach 15 - 16 listopada 2011 r. w Popowie odbyła się z druga z cyklu  konferencji poświęconych prawu karnemu materialnemu, w szczególności zaś analizie obowiązujących rozwiązań, w zakresie kar, środków karnych, środków probacyjnych, a także zagadnień związanych z wymiarem kary łącznej i zanikiem karania. Podczas konferencji zostały zaprezentowane stanowiska: prof. dr hab. Zofii Sienkiewicz, dr hab. Janusza Raglewskiego oraz dr Dariusza Kali wobec założeń sformułowanych przez Komisję Kodyfikacyjną i odbędzie się dyskusja w gronie zaproszonych gości.

O dokumencie

W dniu 29 czerwca 2011 r. odbyła  się konferencja Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego poświęcona podstawom odpowiedzialności karnej, podczas której zostały zaprezentowane trzy stanowiska wobec sformułowanych przez Komisję Kodyfikacyjną założeń wstępnych badania potrzeb nowelizacji Kodeksu karnego oraz została przeprowadzona dyskusja w gronie zgromadzonych gości grupujących przedstawicieli nauki i praktyki.

 

O dokumencie