Rok 2010

Konferencja – Model postępowania odwoławczego i nadzwyczajne środki zaskarżenia – 28 września 2010 r.

 

O dokumencie

Konferencja – Stosowanie środków zapobiegawczych – 6 lipca 2010 r.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane i poddane dyskusji stanowiska prof. UJ dr hab. Piotra Kardasa, prof. WSHiP dr hab. Ryszarda Stefańskiego i prokuratora Bogusława Michalskiego wobec zagadnień przedstawionych przez Komisję w dokumencie: Priorytety Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego w dziedzinie środków zapobiegawczych.

 

O dokumencie

Konferencja – Model postępowania przygotowawczego i sądowego – 30 marca 2010 r.

W dniu 30 marca 2010 roku odbyła się konferencja organizowana przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego poświęcona pożądanym kierunkom zmian w dziedzinie prawa karnego procesowego, w zakresie modelu postępowania przygotowawczego i sądowego.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały referaty opracowane przez prof. dr hab. Cezarego Kuleszę, prof. nadzw. dr hab. Jerzego Skorupkę, SSN dr Dariusza Świeckiego oraz prof. dr hab. Andrzeja Siemaszkę.

 

O dokumencie