Pomoc postpenitencjarna

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w części postpenitencjarnej w roku 2015

Informacja za rok 2015 Informacja za rok 2015 (liczba pobrań: 1271)

O dokumencie

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w części postpenitencjarnej w roku 2014

O dokumencie

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w części postpenitencjarnej w roku 2013

 

Informacja za rok 2013 Informacja za rok 2013 (liczba pobrań: 2024)

O dokumencie

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w części postpenitencjarnej w roku 2012

 

Informacja za rok 2012 Informacja za rok 2012 (liczba pobrań: 3009)

O dokumencie

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego – pomoc postpenitencjarna

Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że w dniu 23 grudnia 2015 r. Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej podjął decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej na realizację w roku 2016 zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin”.
 
Po przeprowadzeniu procedury konkursowej, Dysponent Funduszu przyjął oferty następujących podmiotów:
 
1.       Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa
2.       Śląska Fundacja Błękitny Krzyż, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała
3.       Fundacja POMOST, ul. Wolności 276, 41-800 Zabrze
4.       Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej JUNONA, ul. Sokola 14/68, 82-500 Kwidzyn
5.       Fundacja Chrześcijańska NEBO, ul. Strumykowa 40/53, 03-138 Warszawa
6.       Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wielkopolski
7.       Fundacja Sławek, ul. Gen. W. Andersa 13, 00-159 Warszawa
8.       Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa
9.       Stowarzyszenie Pomocy LUDZIE LUDZIOM, ul. Reymonta 10, 50-225 Wrocław
10.    Stowarzyszenie ALTER EGO, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa-Wesoła
11.    Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka, Chudobczyce 27, 64-423 Lubosz
12.    Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Oddział w Warszawie, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa
13.    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym na Wolność EMAUS, ul. Sandomierska 55/57, 80-074 Gdańsk
14.    Fundacja Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku, ul. Chrobrego 10, 66-530 Drezdenko
15.    Fundacja-Instytut św. Brata Alberta, ul. Śląska 50, 72-600 Świnoujście
16.    Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach, ul. Świętojańska 4, 08-110 Siedlce 
17.    Fundacja Uwolnienie, ul. Inowrocławska 5a, 91-020 Łódź
18.    Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, ul. Czyżówka 50, 30-526 Kraków
19.    Stowarzyszenie SURSUM CORDA, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz
20.    Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Oddział w Białymstoku, ul. Świętojańska 2A, 15-082 Białystok
21.    Fundacja Pedagogium, ul. Marszałkowska 115, 00-950 Warszawa
22.    Pogotowie Społeczne, ul. Bydgoska 6/7, 61-123 Poznań
23.    Stowarzyszenie POSTIS, ul. Fieldorfa 7/4, 20-819 Lublin
24.    Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej TULIPAN, ul. Zofii Nałkowskiej 8/27, 70-785 Szczecin
25.    Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji Mateusz, ul. Kościuszki 77/79, 87/100 Toruń
26.    Stowarzyszenie Bractwo Więzienne Oddział Kujawsko-Pomorski, Pl. Kościeleckich 7; 85-347 Bydgoszcz
27.    Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno
28.    Stowarzyszenie INTER CAETERA, ul. Łanowa 43, 30-725 Kraków
29.    Fundacja Wzajemnej Pomocy Alternatywa, ul. Karkoszki 24, 37-545 Gomunice
30.    Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Jezuicka 4, 20-113 Lublin.
 
Łączna kwota przyznanych dotacji w/wym. podmiotom wynosi 1.900.000 zł.
 
Podmioty, które złożyły oferty w otwartym konkursie ofert zostaną poinformowane (mailowo) o przyczynach nie otrzymania dotacji lub dalszym postępowaniu w zakresie zawarcia umów.

O dokumencie

Lista podmiotów, które złożyły oferty w otwartym konkursie ofert

Stosownie do treści §10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 1544), Komisja Konkursowa otwartego konkursu ofert  na powierzenie realizacji w roku 2016 zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin” w dniu 27 listopada 2015 r. stwierdziła, że:

 • konkurs ogłoszono zgodnie z treścią § 2 ust. 2-5 i § 3 w/wym. rozporządzenia,

 • w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym złożono 67 ofert,

 • oferty złożyły następujące podmioty:

 

 1. Caritas Diecezji Łomżyńskiej, ul. Rybaki 1, 18-400 Łomża

 2. Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne, ul. Kościerska 16, 83-340 Sierakowice

 3. Stowarzyszenie ALTER EGO, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa-Wesoła

 4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym na Wolność "EMAUS", ul. Sandomierska 55/57, 80-074 Gdańsk

 5. Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa

 6. Fundacja na rzecz budowy otwartego bezpieczeństwa "ONI - TO MY", ul. Piłsudskiego 22-11, 17-200 Hajnówka

 7. Stowarzyszenie "Równowaga", ul. Marii Dąbrowskiej 3, 37-464 Stalowa Wola

 8. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin

 9. Fundacja "Uwolnienie", ul. Inowrocławska 5a, 91-020 Łódź

 10. Małopolskie Stowarzyszenie "PROBACJA", ul. Czyżówka 50, 30-526 Kraków

 11. Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka, Chudobczyce 27, 64-423 Lubosz

 12. Fundacja Dom Wspólnoty "BARKA" w Drezdenku, ul. Chrobrego 10, 66-530 Drezdenko

 13. Fundacja POMOST, ul. Wolności 276; 41-800 Zabrze

 14. Stowarzyszenie SURSUM CORDA, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

 15. Stowarzyszenie Relacja, Os.Kopernika 9B m.17, 67-100 Nowa Sól

 16. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Jezuicka 4, 20-113 Lublin

 17. Stowarzyszenie Penitencjarne "PATRONAT" Oddział Warszawa, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa

 18. Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Oddział w Białymstoku, ul. Świętojańska 2A, 15-082 Białystok

 19. Stowarzyszenie POSTIS, ul. Fieldorfa 7/4, 20-819 Lublin

 20. Fundacja Pedagogium, ul. Marszałkowska 115, 00-950 Warszawa

 21. Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Swarzędzka 11/1, 61-039 Poznań

 22. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

 23. Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej JUNONA, ul. Sokola 14/68, 82-500 Kwidzyn

 24. Fundacja Chrześcijańska NEBO, ul. Strumykowa 40 m 53, 03-138 Warszawa

 25. Stowarzyszenie "INTER CAETERA", ul. Łanowa 43, 30-725 Kraków

 26. Stowarzyszenie "Bractwo Więzienne" Oddział Kujawsko-Pomorski, Pl. Kościeleckich 7; 85-347 Bydgoszcz

 27. "POMOC POTRZEBUJĄCYM" Fundacja Pożytku Publicznego, ul. Leszczyńskiego 9, 02-496 Warszawa

 28. Fundacja Dzieci i Ojców im. św. Jana Bosko, ul. Rynek Wielki 6, 22-400 Zamość

 29. Fundacja Wzajemnej Pomocy "Alternatywa", ul. Karkoszki 24; 37-545 Gomunice

 30. Fundacja-Instytut św. Brata Alberta, ul. Śląska 50, 72-600 Świnoujście

 31. Fundacja "Dobry Duszek", ul. Mokra 2, 26-610 Radom

 32. Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie", ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce

 33. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "CIVIS SUM", al. Niepodległości 7a/3, 65-048 Zielona Góra

 34. Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów

 35. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 36. Fundacja Sławek, ul. Gen.W.Andersa 13, 00-159 Warszawa

 37. Fundacja ZMIANA, ul Targowa 49/51 m. 23, 03-728 Warszawa

 38. Stowarzyszenie JUMP 93, ul. Wodniaków 19D, 03-992 Warszawa

 39. Śląska Fundacja Błękitny Krzyż, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała

 40. Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE w Borowym Młynie, Borowy Młyn 22, 82-420 Ryjewo

 41. Stowarzyszenie "Zaczarowana Pomoc", ul. Ściegiennego 90/7, 40-111 Katowice

 42. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok.54; 01-204 Warszawa

 43. Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa

 44. Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu Klub Jeździecki ISKRA, ul. Łąkowa 19; 82-400 Sztum

 45. Stowarzyszenie Pomocy "LUDZIE LUDZIOM", ul. Reymonta 10, 50-225 Wrocław

 46. Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej "TULIPAN", ul. Zofii Nałkowskiej 8/27, 70-785 Szczecin

 47. Fundacja Dialog Bez Przemocy, ul. Modrzewiowa 24c/27, 40-171 Katowice

 48. Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Usamodzielniania "DOM W GŁOGOWIE", ul. Okrężna 21, 67-200 Głogów

 49. Fundacja Arka Noego, ul. Kościuszki 1C lok.207, 44-100 Gliwice

 50. Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" Oddział w Piasecznie, ul. Wojska Polskiego 7 lok.118, 05-500 Piaseczno

 51. Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej MASTERS, ul. Wolanowska 120, 26-600 Radom

 52. Pogotowie Społeczne, ul. Bydgoska 6/7, 61-123 Poznań

 53. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra

 54. Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji "Mateusz", ul. Kościuszki 77/79, 87/100 Toruń

 55. Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej, ul. Apenińska 3A/23, 01-493 Warszawa

 56. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej, ul. Budowlanych 6, 47-100 Strzelce Opolskie

 57. Spółdzielnia Socjalna REVITAL, ul. Trembeckiego 11a, 35-234 Rzeszów

 58. Fundacja na Rzecz Przeciwdziałaniu Przemocy FENIKS, ul. Kosynierów 18/25, 35-202 Rzeszów

 59. Europejska Fundacja Opieki, ul. Leszczyńskiego 23/101-102, 20-068 Lublin

 60. CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno

 61. Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych, ul. Miastkowska 55 E, 60-184 Poznań

 62. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku, ul. Zduńska 14, 87-800 Włocławek

 63. Stowarzyszenie Pomoc Medyczna - AUXILIUM MEDICI, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

 64. Fundacja "Rozwód? Poczekaj!", ul. Heroldów 21J lok.10; 01-991 Warszawa

 65. Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, ul. Głogowska 27, 60-702 Poznań

 66. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach, ul. Świętojańska 4, 08-110 Siedlce 

 67. Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku (w likwidacji), ul. Rumiankowa 14/4, 15-665 Białystok

 

O dokumencie

Nowe rozporządzenie w sprawie Funduszu

W dniu 7 października 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 1544) – dalej: rozporządzenie, regulujące m.in. szczegółowy tryb udzielania pomocy postpenitencjarnej, tj. pomocy udzielanej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, w tym rodzaje zadań, na które przeznaczane są środki Funduszu, warunki i tryb udzielania dotacji celowych, sposób wykorzystywania i rozliczania środków Funduszu.

Rozporządzenie zasadniczo powiela rozwiązania przyjęte w poprzednio obowiązującym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 189), które utraciło moc na podstawie art. 26 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. poz. 21).

W zakresie pomocy postpenitencjarnej finansowanej ze środków Funduszu, zmiany dotyczą katalogu świadczeń (§ 30) oraz trybu udzielania pomocy (§ 31 i 32).

Ponadto dokonano nieznacznych zamian w zakresie procedury konkursowej dla podmiotów ubiegających się o dotacje celowe (m.in. obniżono wymagania formalne wobec podmiotów, których nadal wiąże umowa z dysponentem Funduszu).

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia, konkurs ofert w zakresie pomocy postpenitencjarnej, ogłaszany jest do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, w którym umowa zacznie obowiązywać.

O dokumencie

Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji uprzejmie informuje, że na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz  ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 40 Poz. 227 z poźn. zm.), z dniem 1 stycznia 2012 r. nastąpiła m.in. zmiana w zakresie przyznawania pomocy postpenitencjarnej.
 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawa powołała do życia Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej będący państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zgodnie z art. 43 §7 i §8 k.k.w. przychodami Funduszu są m.in. potrącenia w wysokości 10 % wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych a środki przeznaczane są m.in. na rzecz stowarzyszeń, fundacji, organizacji oraz instytucji, których celem jest chociażby świadczenie pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin.
 

Minister Sprawiedliwości w ramach otwartego konkursu ofert wyłoni podmioty, którym na podstawie umów przyzna stosowne dotacje ze środków Funduszu (art. 43 § 9i § 10 k.k.w.).
 

Szczegółowy tryb i sposób funkcjonowania Funduszu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U. 2014 poz. 189.).
 

W przypadku pojawienia się nowych informacji dotyczących funkcjonowania ww. Funduszu będą one na bieżąco zamieszczane dla Państwa na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
 

O dokumencie