Ogłoszenia

24.04.2014

Analiza rynku na wykonanie usługi opracowania dokumentacji przetargowej – SIWZ, w tym opisu przedmiotu zamówienia i projektu umowy oraz doradztwo w trakcie postępowania przetargowego na Integrację systemów Workflow z ZSRK za pośrednictwem szyny danych

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji usługi opracowania dokumentacji...

więcej

24.04.2014

Analiza rynku na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego e-Płatności, realizowanego w ramach projektu „Wprowadzenie e-usług w resorcie sprawiedliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, działanie...

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dotyczącego...

więcej

22.04.2014

Szacowanie wartości zamówienia publicznego na usługi tłumaczeniowe w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

W celu zbadania oferty rynkowej i oszacowania wartości zamówienia publicznego, w związku z realizowanym Programem Operacyjnym „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ Poprawa skuteczności wymiaru...

więcej

16.04.2014

Analiza rynku na świadczenie pomocy prawnej w zakresie zadań realizowanych przez Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia na świadczenie pomocy...

więcej

Najnowsze zamówienia

24.04.2014

BOF-II-3710-12/14

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych.

więcej

17.04.2014

BOF-II-3710-15/14

Wdrożenie uniwersalnego narzędzia informatycznego do badania obciążenia pracą wszystkich grup zawodowych w sądownictwie powszechnym

więcej

07.04.2014

BOF-II-3710-78/13

Zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowych spotkań dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie

więcej

05.04.2014

BOF-II-3710-13/14

Dostawa licencji do obsługi wsparcia informatycznego – Service Desk

więcej

Oferty pracy

23.04.2014

Starszy specjalista w Stanowisku do Spraw Programu w Ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Departamencie Strategii i Deregulacji

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko: starszego specjalisty w Stanowisku do Spraw Programu w Ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Departamencie Strategii i Deregulacji

więcej

23.04.2014

Specjalista w Wydziale do Spraw Współpracy Międzynarodowej Pomiędzy Rejestrami Karnymi w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalisty w Wydziale do Spraw Współpracy Międzynarodowej Pomiędzy Rejestrami Karnymi w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego

więcej

14.04.2014

Główny specjalista – Architekt bezpieczeństwa IT w Wydziale Architektury Korporacyjnej w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko: głównego specjalisty – Architekta bezpieczeństwa IT w Wydziale Architektury Korporacyjnej w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

więcej