Ogłoszenia

28.10.2014

Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne, w oparciu o które przeprowadzony został w dniu 20 października 2014 r. egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne, w oparciu o które przeprowadzony został w dniu 20 października 2014 r. egzamin dla osób ubiegających się o...

więcej

27.10.2014

Ogłoszenie o dialogu technicznym prowadzonym w formie spotkania konsultacyjnego

Ogłoszenie o dialogu technicznym, prowadzonym w formie spotkania konsultacyjnego, poprzedzającym przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie opracowania i realizacji medialnej kampanii informacyjnej skierowanej do osób...

więcej

23.10.2014

Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20 października 2014 r.

W dniu 20 października 2014 r. odbył się drugi – z dwóch wyznaczonych w roku 2014 – egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten był dwudziestym od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (t.j....

więcej

23.10.2014

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20 października 2014 r.

W związku z zakończeniem egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20 października 2014 r., na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie egzaminu dla osób...

więcej

Najnowsze zamówienia

17.10.2014

BOF-II-3710-61/14

Zakup i dostawę licencji wraz z wdrożeniem oprogramowania IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms XDR for Linux Processor Value Unit oraz świadczenie opieki serwisowej nad instancjami bazy PostgreSQL – na 3 lata.

więcej

17.10.2014

BOF-II-3710-64/14

„Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie z istniejącą infrastrukturą przełączników sieciowych sieci SAN (wraz z autoryzowanym szkoleniem w postaci voucherów dla 4 osób) oraz modułów optycznych XFP”

więcej

17.10.2014

BOF-II-3710-62/14

Zakup oprogramowania do testowania wraz z wytworzeniem metodyk do wytwarzania i testowania systemów informatycznych.

więcej

17.10.2014

BOF-II-3710-43/14

Świadczenie usług wsparcia eksperckiego dla Projektu o nazwie zaprojektowanie, implementacja i wdrożenie systemu informatycznego Centralny System Sądowy (CaSuS).

więcej