Ogłoszenia

24.04.2015

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu-stołówki pracowniczej w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu-stołówki pracowniczej w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

24.04.2015

Analiza rynku dotycząca wykonania projektu oraz wykonania i wdrożenia Systemu umożliwiającego otrzymywanie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dotyczącej stosunków majątkowych i źródeł dochodu oskarżonego w terminie 40...

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia wykonania projektu oraz wykonania i...

więcej

24.04.2015

Analiza rynku

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia.

więcej

22.04.2015

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20 kwietnia 2015 r.

W związku z zakończeniem egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20 kwietnia 2015 r., na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie egzaminu dla osób...

więcej

Najnowsze zamówienia

20.04.2015

BOF–II–3710-28/15

Wykonywanie i dostarczanie materiałów spersonalizowanych: druków, obwolut, teczek, opraw płyt kompaktowych i kopert dla potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

17.04.2015

BA-F-II-3710-8/15

Odnowienie usługi serwisowej dla macierzy dyskowej CX4-480

więcej

27.03.2015

BA-F-II-3710-19/15

Wykonanie materiałów promocyjnych oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego.

więcej

27.03.2015

BOF–II–3710–6/15

Zakup usług serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń i systemów sieciowych oraz zakup dodatkowych licencji dla urządzeń sieciowych wraz z voucherami na autoryzowane warsztaty w zakresie ich obsługi oraz zakup godzin wsparcia dla administratorów sieci.

więcej

Oferty pracy

21.04.2015

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Administracyjno - Finansowym

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko: naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Administracyjno - Finansowym

więcej

14.04.2015

Specjalista w Wydziale ds. Współpracy Międzynarodowej Pomiędzy Rejestrami Karnymi w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalisty w Wydziale ds. Współpracy Międzynarodowej Pomiędzy Rejestrami Karnymi w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego

więcej