Ogłoszenia

23.03.2015

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, który został przeprowadzony w dniach 19 – 20 marca 2015 r.

Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, przeprowadzony w dniach 19 – 20 marca 2015 r.

więcej

20.03.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach analizy rynku ogłoszonej w dniu 13 lutego br. na stronie www.nmf.ms.gov.pl oraz stronie www.ms.gov.pl, na świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem kontroli wstępnej zamówień...

więcej

16.03.2015

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin radcowski, który został przeprowadzony w dniach 11 – 13 marca 2015 r.

Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego na egzamin radcowski, przeprowadzony w dniach 11-13 marca 2015 r.

więcej

16.03.2015

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin adwokacki, który został przeprowadzony w dniach 11 – 13 marca 2015 r.

Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego na egzamin adwokacki, przeprowadzony w dniach 11 – 13 marca 2015 r.

więcej

Najnowsze zamówienia

25.03.2015

BA-F-II-3710-25/15

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych dla łącznie 80 uczestników [+/- 10%, maksymalnie 88 osób] w ramach projektu "Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego" (NMF no 7,...

więcej

20.03.2015

BA-F-II-3710-2/15

Usługa dostępu do sieci Internet

więcej

18.03.2015

BA-F-II-3710-22/15

Usługa konferencyjna.

więcej

27.02.2015

BAF-3710-4/15

Zakup usługi pisemnego tłumaczenia wzorów pouczeń w postępowaniu karnym.

więcej

Oferty pracy

16.03.2015

Wizytator w Wydziale Wykonania Orzeczeń Rodzinnych i Nieletnich w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko: wizytator w Wydziale Wykonania Orzeczeń Rodzinnych i Nieletnich w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji

więcej

12.02.2015

Zastępca dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na wyższe stanowisko w służbie cywilnej: zastępca dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

więcej