Ogłoszenia

27.02.2015

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2015 r.

Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635, z późn. zm.) w zw. z art. 33(2) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637, z późn. zm.), Przewodniczący...

więcej

27.02.2015

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2015 r.

Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych, podaje do...

więcej

27.02.2015

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2015 r.

Na podstawie art. 29b ust. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań na egzaminy konkursowy i...

więcej

25.02.2015

Konkurs Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską

Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu konkursu Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i społecznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości, Minister Sprawiedliwości rozpisał z dniem dzisiejszym...

więcej

Najnowsze zamówienia

27.02.2015

BAF-3710-4/15

Zakup usługi pisemnego tłumaczenia wzorów pouczeń w postępowaniu karnym.

więcej

18.02.2015

BAF–3710–3/15

Zakup usług hotelarsko-restauracyjnych na terenie Miasta Łódź

więcej

11.02.2015

BA-F-3710-5/15 (BOF-II-3710-67/14)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych oraz akcesoriów komputerowych dla Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

27.01.2015

BOF-II-3710-69/14

Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, skład, łamanie, wydruk i dystrybucja czterech wydań Kwartalnika „Na wokandzie”

więcej

Oferty pracy

12.02.2015

Zastępca dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na wyższe stanowisko w służbie cywilnej: zastępca dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

więcej