Ogłoszenia

16.04.2014

Analiza rynku na świadczenie pomocy prawnej w zakresie zadań realizowanych przez Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia na świadczenie pomocy...

więcej

11.04.2014

Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka przeprowadzonego w dniu 7 kwietnia 2014 r.

Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe, w oparciu o które przeprowadzony został w dniu 7 kwietnia 2014 r. egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka.

więcej

11.04.2014

Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 7 kwietnia 2014 r.

W dniu 7 kwietnia 2014 r. odbył się pierwszy – z dwóch wyznaczonych w roku 2014 – egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten był dziewiętnastym od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz....

więcej

10.04.2014

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin na rok 2014.”

Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej powołanego na podstawie art. 43 Kodeksu karnego wykonawczego, w dniu 10 kwietnia 2014 r., po przeprowadzeniu procedury konkursowej podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowej...

więcej

Najnowsze zamówienia

17.04.2014

BOF-II-3710-15/14

Wdrożenie uniwersalnego narzędzia informatycznego do badania obciążenia pracą wszystkich grup zawodowych w sądownictwie powszechnym

więcej

07.04.2014

BOF-II-3710-78/13

Zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowych spotkań dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie

więcej

05.04.2014

BOF-II-3710-13/14

Dostawa licencji do obsługi wsparcia informatycznego – Service Desk

więcej

27.03.2014

BOF-II-3710-5/14

Modernizacja i serwis dla infrastruktury IBM Mainframe

więcej

Oferty pracy

14.04.2014

Główny specjalista – Architekt bezpieczeństwa IT w Wydziale Architektury Korporacyjnej w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko: głównego specjalisty – Architekta bezpieczeństwa IT w Wydziale Architektury Korporacyjnej w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

więcej