Ogłoszenia

24.05.2016

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy

Minister Sprawiedliwości ponownie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy.

więcej

24.05.2016

Delegacje sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny poszukuje sędziego orzekającego w sprawach gospodarczych – w celu delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości – do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Prawa Gospodarczego.

więcej

11.05.2016

Delegowanie sędziego do wykonywania czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości

Departament Legislacyjny - Wydział Prawa Cywilnego poszukuje w celu delegowania do wykonywania czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości:

więcej

11.05.2016

Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Potulicach

Dyrektor Generalny Służby Więziennej ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Potulicach.

więcej

Najnowsze zamówienia

19.04.2016

BA-F-II-3710-17/16

Świadczenie usług konferencyjnych, gastronomicznych i hotelowych na potrzeby Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

15.04.2016

BA-F-II-3710-15/16

Usługa serwisu i wsparcia dla infrastruktury serwerowej i sieciowej

więcej

25.03.2016

BA-F-II-3710-11/16

Utrzymanie, rozwój i szkolenia systemu Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU)

więcej

Rozeznanie rynku

30.05.2016

Rozeznanie rynku dot. dostawy 2 szt. serwera NTP z gwarancją przez okres 36 miesięcy

Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości - planuje udzielenie zamówienia na dostawę 2 sztuk serwerów NTP wraz z 36 miesięczną gwarancją, opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

więcej

30.05.2016

Rozeznanie rynku na świadczenie usługi utrzymania łączy i wydzierżawienie kanalizacji pomiędzy lokalizacjami Ministerstwa Sprawiedliwości

Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości - planuje udzielenie zamówienia na na świadczenie usługi utrzymania łączy i wydzierżawienie Kanalizacji Pierwotnej pomiędzy Ośrodkami Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości, opis przedmiotu...

więcej

25.05.2016

Analiza rynku dotycząca usługi kompleksowej organizacji, przeprowadzenia i obsługi merytorycznej, logistycznej warsztatów z doskonalenia kompetencji społecznych i organizacyjnych dla 1200 osób (kadry zarządczej) sądów powszechnych wraz z zapewnieniem bazy noclegowej,...

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dot. usługi kompleksowej...

więcej

05.02.2016

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Ministerstwo Sprawiedliwości zwane w dalszej części „Zapraszającym” ogłasza dialog techniczny, którego przedmiotem będzie uzyskanie przez Zapraszającego informacji na temat możliwych wariantów realizacji usługi wsparcia eksperckiego dla projektu...

więcej