Ogłoszenia

27.07.2015

Konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchań

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości ogłasza konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchań.

więcej

05.08.2015

Analiza rynku w zakresie zamówienia: Realizacja badania społecznego dotyczącego oczekiwanych przez osoby pokrzywdzone i członków ich rodzin form pomocy.

Analiza rynku w zakresie zamówienia: Realizacja badania społecznego dotyczącego oczekiwanych przez osoby pokrzywdzone i członków ich rodzin form pomocy.

więcej

04.08.2015

Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie FINANSE PUBLICZNE do oceny wniosków o dofinansowanie projektów

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie FINANSE PUBLICZNE do oceny wniosków o dofinansowanie projektów (Działanie 2.17 Skuteczny...

więcej

30.07.2015

Analiza rynku

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji.

więcej

Najnowsze zamówienia

30.07.2015

BA-F-II-3710-44/15

Przygotowanie do druku, wydruk i dystrybucja trzech wydań Kwartalnika „Probacja"

więcej

29.07.2015

BA-F-II-3710-42/15

Kompleksowa organizacja, przeprowadzenie i obsługa logistyczna szkoleń dla minimum 840 osób wraz zzapewnieniem dla nich bazy noclegowej, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych.

więcej

22.07.2015

BA-F-II-3710-37/15

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 48 osób pracujących z pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie.

więcej

22.07.2015

BA-F-II-3710-48/15

Organizacja i obsługa 3 dniowej narady nadzorczej.

więcej

Oferty pracy

04.08.2015

Podreferendarz w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko:podreferendarza w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów...

więcej

31.07.2015

Specjalista w Wydziale ds. Współpracy Międzynarodowej Pomiędzy Rejestrami Karnymi w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalisty w Wydziale ds. Współpracy Międzynarodowej Pomiędzy Rejestrami Karnymi w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego

więcej

31.07.2015

Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalisty w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Dyrektora Generalnego

więcej

29.07.2015

Konkurs na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

więcej