Ogłoszenia

23.10.2014

Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20 października 2014 r.

W dniu 20 października 2014 r. odbył się drugi – z dwóch wyznaczonych w roku 2014 – egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten był dwudziestym od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (t.j....

więcej

23.10.2014

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20 października 2014 r.

W związku z zakończeniem egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20 października 2014 r., na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie egzaminu dla osób...

więcej

22.10.2014

Analiza rynku - zaprojektowanie, druk, dystrybucja materiałów prezentujących zagadnienie upadłości konsumenckiej

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości przyszłego zamówienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów usługi:

więcej

22.10.2014

Analiza rynku dotycząca usługi konferencyjnej, restauracyjnej i hotelowej na potrzeby konferencji rozpoczynającej projekt „Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych” finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dot. usługi...

więcej

Najnowsze zamówienia

17.10.2014

BOF-II-3710-61/14

Zakup i dostawę licencji wraz z wdrożeniem oprogramowania IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms XDR for Linux Processor Value Unit oraz świadczenie opieki serwisowej nad instancjami bazy PostgreSQL – na 3 lata.

więcej

17.10.2014

BOF-II-3710-64/14

„Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie z istniejącą infrastrukturą przełączników sieciowych sieci SAN (wraz z autoryzowanym szkoleniem w postaci voucherów dla 4 osób) oraz modułów optycznych XFP”

więcej

17.10.2014

BOF-II-3710-62/14

Zakup oprogramowania do testowania wraz z wytworzeniem metodyk do wytwarzania i testowania systemów informatycznych.

więcej

17.10.2014

BOF-II-3710-43/14

Świadczenie usług wsparcia eksperckiego dla Projektu o nazwie zaprojektowanie, implementacja i wdrożenie systemu informatycznego Centralny System Sądowy (CaSuS).

więcej